Silné modlitby za nepredstaviteľné prelomy na zostávajúce mesiace roka

0
66

Dnes sa budeme zaoberať MODLITOU MODLITBOU ZA NEPREDSTAVITEĽNÉ ZLOMY NA OSTATNÉ MESIACE ROKA.

Požehnanie za požehnaním bolo to, čo Boh sľúbil svojim deťom. Ako vidno v Žalmoch 122:6 – 9: Modlite sa za pokoj Jeruzalema: darí sa im, ktorí ťa milujú. Pokoj v tvojich múroch a prosperita v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov teraz poviem: Pokoj v tebe. Pre dom Hospodina, nášho Boha, budem hľadať tvoje dobro. Boh sľúbil, že naše požehnania budú nespočetné ako piesok mora, všetko, čo musíme urobiť, je dôverovať Mu a pevne sa Ho držať.

Pri stvorení sa Boh pozrel na všetko, čo stvoril, a povedal: 'To je dobré.' Potom prišiel čas, keď si uvedomil, že človek je osamelý, nenaplnený a neúplný. Vtedy povedal: 'Nie je dobré, aby bol muž sám,' a urobil Evu prvou ženou. Faktom je, že nikto z nás sa nemôže rozvinúť do svojho najvyššieho potenciálu, pokiaľ nie je zapojený do vyživujúcich, životodarných vzťahov s Bohom.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

Spoliehajme sa na Neho aj naďalej bez ohľadu na to, aká ťažká sa nám zdá cesta, pretože sa nachádzame v mesiacoch nepredstaviteľného prelomu. Prečítajme si nižšie uvedené biblické verše s porozumením Božiemu slovu.


Žalm 102:13 Povstaneš a zmiluj sa nad Sionom, lebo prišiel čas, aby si mu bol priaznivo naklonený, áno, určený čas.

Deuteronómium 8:18 Ty však budeš pamätať na Hospodina, svojho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva moc získať bohatstvo, aby mohol potvrdiť svoju zmluvu, ktorú prisahal tvojim otcom, ako je tomu dnes.

Izaiáš 48:17 Takto hovorí Hospodin, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela; Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyučuje k úžitku, ktorý ťa vediem po ceste, ktorou máš ísť.

Modlite sa s vierou a všetky vaše žiadosti budú zodpovedané, nepochybujte o Bohu, aj keď smútok môže zostať, radosť prichádza ráno, HALELUJA!!!

BODY MODELOV

 1. Čarodejnícke zajatie určené proti môjmu prielomu, zomrieť, v mene Ježiša.
 2. Každá sila určená na ukradnutie mojej radosti a smiechu, nech ste kdekoľvek, teraz zomrie v mene Ježiša
 3. Do môjho života teraz prúdia rieky prielomov v mene Ježiša.
 4. Anjeli požehnaní, nájdite ma ohňom v mene Ježiša.
 5. Strhávam každý oltár hada v mojom živote v mene Ježiša.
 6. každý oblak zmätku v mojom živote rozptýliť ohňom v mene Ježiša.
 7. Mocou Ducha Svätého zvíťazím nad nepriateľmi mojich prielomov v mene Ježiša.
 8. Každý duch obmedzovania je proti mojim prielomom zničený v mene Ježiša
 9. Čarodejnícka legislatíva proti mojim prielomom, rozptyl, v mene Ježiša.
 10. Každé zlé oko, ktoré sleduje moje prielomy, oslepne v mene Ježiša.
 11. Každá sila, ktorá proti mne vedie vojnu na okraji môjho prielomu, sa rozptýli a zomrie v mene Ježiša.
 12. Nenechám si ujsť svoj určený čas v živote v mene Ježiša.
 13. Znovu získam všetky svoje premárnené príležitosti mocou v Ježišovej krvi.
 14. Razím si cestu k môjmu prielomu v mene Ježiša.
 15. Mocou v krvi Ježiša nariaďujem božské zrýchlenie, smiech a radosť do môjho života v mene Ježiša.
 16. Ó, Bože, vstaň a nech sú zahanbení tí, ktorí ma nenávidia, v mene Ježiša
 17. Môj Otče, povstaň vo svojej moci a ukáž mi dobré znamenie v mene Ježiša.
 18. Ó, Bože, vstaň a dovoľ, aby sa nepriatelia mojich prielomov rozptýlili v mene Ježiša.
 19. Ty, silný muž, ktorý má na starosti môj prípad, tvoj čas vypršal, zomri v mene Ježiša.
 20. Vyčistím svoj majetok zo skladu siláka v mene Ježiša.
 21. Anjel živého Boha odvalí každý kameň blokujúci moje finančné, fyzické a duchovné prielomy v mene Ježiša.
 22. Nech je môj život pokrstený láskavosťou v mene Ježiša.
 23. Každý olej proti láskavosti na mojej hlave, vyschnutý ohňom, v mene Ježiša.
 24. Ty, môj život, počúvaj Božie slovo, buď spojený s mojimi božskými pomocníkmi na miestnej a medzinárodnej úrovni v mene Ježiša.
 25. Každá sila domu môjho otca, ktorá odďaľuje moje prielomy, zomrie ohňom v mene Ježiša
 26. Domáce silný muž pridelený proti môjmu osudu, padnúť a zomrieť v mene Ježiša
 27. Všetky plány nepriateľov premeniť moje svetlo na temnotu, rozptýliť sa do spustošenia v mene Ježiša.
 28. Ó, Pane, očisti základ môjho života svojím ohňom v mene Ježiša.
 29. Každá kliatba úniku požehnania do môjho života sa zlomí v mene Ježiša.
 30. Môj Otče, zlom každé jarmo určené na obmedzenie môjho potenciálu v mene Ježiša
 31. Sila Ducha Svätého zničí každú silu, ktorá blokuje môj pokrok v živote, v mene Ježiša
 32. Každý satanský plán pre môj život zomrie v mene Ježiša.
 33. Otče, Pane, otvor moje oči, aby som poznal a videl moje príležitosti v mene Ježiša
 34. V mene Ježiša získavam späť všetko, čo som stratil duchu nešťastia
 35. Sila hovorí nie môjmu pohybu vpred, dosť je, zomrieť v mene Ježiša
 36. Každá jama, ktorú pre mňa vykopali nepriatelia, prehltnite svoje kopáče v mene Ježiša
 37. Ó, Bože, môj OTEC, vstaň a katapultuj ma na vrchol v mene Ježiša
 38. Satanské rituály a obrady blokujúce moju cestu na vrchol, rozptýlené ohňom, v mene Ježiša
 39. Každý vážny duch má za úlohu oddialiť moje prielomy, zomrieť v mene Ježiša
 40. Nepredstaviteľné a neočakávané prielomy, som k dispozícii, nájdite ma ohňom, v mene Ježiša
 41. Ďakujem Bohu za odpoveď na tvoju modlitbu.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.