30 modlitieb za otvorené dvere s biblickými veršami za dodržanie sľubov

0
324

Dnes sa budeme zaoberať 30 modlitbami za otvorené dvere s biblickými veršami za dodržanie sľubov

Boh nám sľúbil, že nám otvorí dvere priazne a mnohých požehnaní, preto odporúčame, aby sme sa modlili tieto modlitby so všetkou úprimnosťou a tiež, čo môžeme urobiť pre Boha na oplátku, keď nás Boh požehná presne tak, ako to urobili Hana a Jefta, ako čítame v našej biblii. . Keď Boh otvorí naše dvere požehnania a zázrakov, bude to vyzerať, ako keby sme snívali.

Život je plný výziev. V čase veľkej potreby a tlaku mnohí ľudia skĺznu do zúfalstva a môžu v tomto stave urobiť čokoľvek. Niekedy to môže byť len „jednoduché“ klamstvo, ktoré vychádza z úzkych kútov, alebo záväzok, ktorý je urobený bez premýšľania. Niektorí môžu ísť do takej miery, že robia veci, ktoré hraničia s kriminalitou. Základom je, že nikto nechce zostať v zlej situácii a každý urobí všetko pre to, aby sa z nežiaducej situácie dostal.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

Aj kresťania sú vystavení problémom života. Z času na čas prichádzajú na miesta, kde čelia vážnym výzvam. Rovnako ako ostatní ľudia majú potreby a veľký tlak. Jedna z vecí, ktoré robíme, keď sa snažíme upútať Božiu pozornosť alebo keď sa pokúšame prinútiť Ho, aby odpovedal na naše modlitby, je skladanie sľubov. Sľub je slávnostný sľub. Je to posvätný sľub a ako so zmluvou by sa malo zaobchádzať so všetkou vážnosťou a nemalo by sa porušovať. Vyžaduje, aby tí, čo skladajú sľuby, zachovali vieru v Boha a splnili svoj sľub; lebo Boh berie sľuby vážne a vždy drží ľudí v ich sľuboch (Dt 23, 21 – 23).


Jefta to pochopil a napriek svojej strate a bolesti urobil, čo sľúbil, a Boh mu otvoril dvere zázrakov a požehnaní. Sľúbil Bohu, že mu obetuje všetko, čo vyjde z jeho domu v ústrety, ak sa vráti v pokoji z boja so synmi Ammonovými. V súlade s týmto sľubom musel obetovať svoju dcéru. Hannah vo svojom smútku srdca a vo svojom zúfalstve mať dieťa a vyjsť z posmechu sľúbila, že vráti Bohu za jeho službu syna, za ktorého sa modlí. Vidíme, že Hannah v tomto písme prejavuje úplnú vernosť Bohu pri dodržiavaní sľubu, ktorý dala. Keď bolo dieťa odstavené, priviedla ho k Élimu a povedala: „Za toto dieťa som sa modlila a Pán mi dal moju prosbu, o ktorú som ho prosila. Preto som ho aj ja požičal Pánovi, kým bude žiť, bude požičaný Pánovi“
Každé Božie dieťa by sa malo naučiť posvätnosti Nikto by nemal hovoriť Pánovi, čo neurobí. Mali by sme sa naučiť ctiť Boha a dať Mu to, čo sme sľúbili.

Zjavenie 3: 8:
8 Viem o tvojich prácach, hľa, položil som pred tebou otvorené dvere, a nikto ich nemôže zavrieť, lebo si mal trochu sily a ostríhal si moje slovo a nepopieral si moje meno.

Slúžime Bohu otvorených dverí, keď otvorí dvere, žiadny diabol ich nemôže zavrieť a keď zatvorí dvere, žiadny diabol ich nemôže otvoriť. To je Boh, ktorému slúžime. Dnes zapojíme 30 modlitieb za otvorené dvere s biblickými veršami, keď sa modlíme k Bohu s Jeho slovom, žiadny diabol nás nemôže zastaviť. Predtým, ako sa pustíme do dnešných modlitieb, pozrime sa najprv na slovo „Otvorte dvere“. Čo sú otvorené dvere? Otvorené dvere možno definovať ako dvere príležitostí, ktoré vedú k vášmu úspechu. Biblia hovorí, že cesta spravodlivého je ako žiariace svetlo, to znamená, že cesta každého Božieho dieťaťa je plná otvorených dverí veľkých príležitostí, aj keď Boh hovorí v Jeremiášovi 29:11, povedal, že má plán veľkého budúcnosť pre nás, Jeho deti, to ukazuje, že každé Božie dieťa je ustanovené tak, aby malo svetlú budúcnosť.

Teraz si to vypočujte, tento rok zažijete vo svojom živote mega otvorené dvere. Môžete sa obávať, že ste doteraz v roku 2022 nevideli svoje svedectvá, ale vypočujte si to dnes, v roku 2022 a neskôr budete uprednostňovaní v mene Ježiša Krista.

Ako Božie dieťa máš jasnú budúcnosť, ale musíš o ňu bojovať vierou. Je to preto, že diabol vám nedovolí mať skvelý život bez boja. Písmo nám hovorí, aby sme bojovali vo viere, av 1. Jánovi 5:4 je nám povedané, že naša viera je to, čo nám dáva víťazstvo nad diablom. Tieto modlitby za otvorené dvere s biblickými veršami vám pomôžu posilniť vašu vieru, keď sa budete namáhať v modlitbách, aby ste videli, ako sa váš sen naplní. Nepoľavujte, nič nefunguje samo o sebe, ak chcete vidieť pozitívne zmeny vo svojom živote, musíte robiť pozitívne kroky, musíte byť pripravení uspieť fyzicky aj duchovne. Fyzicky sa musíte pripraviť vzdelávaním a získavaním zručností, duchovne sa musíte vyzbrojiť intenzívnymi modlitbami a štúdiom Biblie. Keď sa dnes zapojíte do týchto modlitieb za otvorené dvere a biblické verše, každá hora pred vami utečie v mene Ježiša

20 biblických veršov pre otvorené dvere

Tu je 30 biblických veršov pre otvorené dvere, keď sa zapojíte do modlitieb, tiež si prečítajte biblické verše, aby ste spoznali Božiu myseľ o vašich situáciách. Študujte ich, meditujte o nich, modlite sa s nimi a Boh zasiahne do vašich situácií v Ježišovom mene.

 • Zjavenie 3:8 Poznám tvoje skutky, hľa, otvoril som pred tebou dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš málo sily, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno.
 • 1 Kor 16:9 Lebo sa mi otvorili veľké a účinné dvere a mnoho protivníkov je.
 • 2 Korinťanom 2:12 Navyše, keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, a otvorili sa mi dvere od Pána,
 • Kolosanom 4:3: Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere na vyjadrenie, aby sme hovorili o Kristovom tajomstve, pre ktoré som aj ja zaviazaný.
 • Zjavenie 3:7-8: A anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš; Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára, a nikto nezatvára; a zatvára, a nikto neotvára; 8 Poznám tvoje skutky, hľa, otvoril som pred tebou dvere, a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš málo sily, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno.
 • Zjavenie 3:20: Hľa, stojím pri dverách a klopem, ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou.
 • Filipanom 2:13: Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, aby ste chceli aj konali, čo sa mu páči.
 • Izaiáš 22:22: A kľúč od domu Dávidovho položím na jeho plece; tak otvorí a nikto nezavrie; a zavrie a nikto neotvorí.
 • Ján 10:9 Ja som dvere. Ak niekto vojde dnu, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
 • 1. Jána 4:18: V láske niet strachu; ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má muky. Kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
 • Skutky 14:27 Keď prišli a zhromaždili cirkev, nacvičovali, čo s nimi Boh urobil a ako otvoril dvere viery pohanom.
 • Skutky apoštolov 16:6-7 Keď prešli Frýgiou a oblasťou Galácie a Duch Svätý im zakázal kázať slovo v Ázii, 7 keď prišli do Mýzie, pokúšali sa ísť do Bitýnie. Duch ich neutrpel.
 • Príslovia 3:5-6: Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom; a nespoliehaj sa na svoj rozum. 6 Na všetkých svojich cestách ho uznávaj a on bude riadiť tvoje chodníky.
 • Zjavenie 3:7: A anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš; Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára, a nikto nezatvára; a zatvára, a nikto neotvára;
 • 1 Ján 3:8: Kto pácha hriech, je z diabla; lebo diabol hreší od počiatku. Na tento účel sa zjavil Boží Syn, aby zničil skutky diablove.
 • Zjavenie 4:1: Potom som videl, a hľa, otvorili sa dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul, bol ako z trúby, ktorá so mnou hovorila; ktorý povedal: Vystúp sem a ukážem ti veci, ktoré musia byť potom.
 • Filipanom 4:13: Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.
 • Žalm 23:1-6: Pán je môj pastier; nebudem chcieť. 2 Núti ma ľahnúť si na zelené pasienky, vodí ma popri tichých vodách. 3 Obnovuje moju dušu, vedie ma po chodníkoch spravodlivosti pre svoje meno. 4 Aj keby som kráčal údolím tieňa smrti, nebudem sa báť zlého, lebo si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. 5 Pred mojimi nepriateľmi pripravuješ stôl predo mnou, hlavu mi potieraš olejom; môj pohár preteká. 6 Dobrota a milosrdenstvo ma budú prenasledovať po všetky dni môjho života a naveky budem bývať v dome Pánovom.
 • 1 Kor 10:13: Nezastihlo vás pokušenie, ktoré je bežné u ľudí, ale verný je Boh, ktorý vás nenechá pokúšať nad vaše možnosti; ale s pokušením urobíte aj únikovú cestu, aby ste ju mohli zniesť.
 • 1 Kor 16:8-9: Ja však zostanem v Efeze až do Letníc. 9 Lebo sa mi otvorili veľké a účinné dvere a je veľa protivníkov.

30 modlitieb za otvorené dvere

 1. Otče, ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo v mojom živote, kvôli tvojim milosrdenstvom nie som pohltený, ďakujem ti, otče v mene Ježiša.
 2. Ó, Pane, pamätaj na mňa v dobrom a otvor mi pamätnú knihu v mene Ježiša.
 3. Ruším a rozptyľujem všetky démonické aktivity v mojom živote v mene Ježiša.
 4. V mene Ježiša ruším akúkoľvek škodu spôsobenú môjmu životu od narodenia.
 5. Zatváram všetky dvere, cez ktoré diabol vstúpi, aby ma sužoval v mojom živote v mene Ježiša.
 6. Ó, Pane, obnov premárnené roky môjho života v mene Ježiša.
 7. Beriem späť každé jedno územie, ktoré má nepriateľ v mojom živote, v mene Ježiša.
 8. Unikám a oslobodzujem sa z akéhokoľvek zlého väzenia v mene Ježiša.
 9. Každá základná choroba odíde z môjho života v mene Ježiša.
 10. Budem vládnuť ako kráľ nad svojimi okolnosťami v mene Ježiša.
 11. Nech je v mojom živote zničená každá zlá rodinná kliatba v mene Ježiša.
 12. Pomôž mi, Pane, rozpoznať Tvoj hlas v Ježišovom mene.
 13. Pane, otvor oči môjho chápania v mene Ježiša
 14. Odhadzujem každé bremeno starostí v mene Ježiša.
 15. Odmietam byť zapletený so zlými myšlienkami v mene Ježiša.
 16. V Ježišovom mene zhadzujem každý cestný blok, ktorý skrýva môj pokrok.
 17. Nech moja duchovná klíma pošle hrôzu do tábora nepriateľa v mene Ježiša.
 18. Ó, Pane, osloboď ma od zlých slov a zlých tich v mene Ježiša
 19. Každá čarodejnícka sila určená proti môjmu životu a manželstvu prijíma hrom a svetlo Boha v mene Ježiša.
 20. Oslobodzujem sa z akéhokoľvek zdedeného otroctva v mene Ježiša.
 21. Uvoľňujem sa zo zovretia akéhokoľvek problému preneseného do môjho života z lona v mene Ježiša.
 22. Porušujem a oslobodzujem sa od každej zdedenej zlej zmluvy v mene Ježiša.
 23. Zlomím sa a oslobodím sa od každej zdedenej zlej kliatby v mene Ježiša.
 24. Oslobodzujem sa od každej dedičnej choroby v mene Ježiša.
 25. Nech Ježišova krv opraví akúkoľvek zdedenú chybu v mojom tele v mene Ježiša.
 26. V mene Ježiša prelomím akúkoľvek kliatbu odmietnutia z lona alebo nelegitímnosť, ktorá môže byť v mojej rodine späť do desiatich generácií na oboch stranách rodiny.
 27. Odmietam a zriekam sa každého vysvätenia „oneskorenia v dobrom“ v mene Ježiša.
 28. Preberám autoritu a nariaďujem zviazanie každého silného muža v každom oddelení môjho života v mene Ježiša.
 29. Otče, ďakujem ti, že si mi otvoril dvere príležitostí, ktoré môže nečlovek alebo diabol zavrieť v mene Ježiša
 30. Ďakujem ti otec, že ​​si odpovedal na moje modlitby.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ
Predchádzajúci článokSilné modlitby za nepredstaviteľné prelomy na zostávajúce mesiace roka
Nasledujúci článokModlitebné body s biblickými veršami
Volám sa pastor Ikechukwu Chinedum, som Boží muž, ktorý je v týchto posledných dňoch nadšený Božím pohybom. Verím, že Boh zmocnil každého veriaceho zvláštnym poriadkom milosti, aby prejavil moc Ducha Svätého. Verím, že žiadny kresťan by nemal byť utláčaný diablom, máme moc žiť a kráčať v nadvláde prostredníctvom modlitieb a Slova. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo poradenstvo, môžete ma kontaktovať na adrese dailyprayerguide@gmail.com alebo mi môžete chatovať na WhatsApp And Telegram na čísle +2347032533703. Tiež vás rád pozvem, aby ste sa pripojili k našej výkonnej 24-hodinovej modlitbovej skupine na telegrame. Kliknite na tento odkaz a pripojte sa teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Boh ti žehnaj.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.