Modlitebné body hľadať BOHA

0
65

Dnes sa budeme zaoberať modlitebnými bodmi na hľadanie Boha

„Aby som ho poznal a moc jeho vzkriesenia, Filipanom 3:10. Mnoho ľudí je hrdých na veci, ktoré vedia. V skutočnosti je ich postavenie odvodené od toho, čo vedia. V niektorých kruhoch sa o nich hovorí ako o odborníkoch, či už v mikrofinanciách, medicíne, vesmírnej vede alebo v akejkoľvek inej oblasti. Ale je tu jedno poznanie, ktoré prevyšuje všetky tieto – poznanie Pána Ježiša Krista. Najväčšou vecou, ​​ktorú môžete mať po spasení, je poznanie Boha. Vyniká všetkým ostatným. Podľa Jeremiáša 9:23,24 Pán vyhlasuje: „Nech sa múdri nechvália svojou múdrosťou alebo silní svojou silou alebo bohatí svojím bohatstvom, ale nech sa chváli ten, kto sa chváli: že... poznaj ma.

Tiež by vás mohlo zaujímať čítanie: 20 biblických veršov na modlitbu za Božiu vôľu a zámer 

Pre veriaceho je poznanie Boha to pravé. Mala by to byť jeho najhlbšia túžba. Podmieňuje naše myslenie a pomáha nám vidieť veci z ich správnych perspektív a robiť správne úsudky. Vlieva do nás silu, vieru a smelosť žiť zbožne a robiť mimoriadne veci. Ale žiaľ, dom Boží je plný ľudí, ktorí sa starajú len o to, čo im Boh môže dať, a nemajú záujem Ho poznať. To je dôvod, prečo sú kostoly plné slabých kresťanov. Milovaní, predovšetkým by sme sa mali snažiť spoznať Boha.

BODY MODELOV

 1. Otče Bože, pomôž mi pestovať túžbu poznať ťa, aby som mohol rásť v poznaní teba a tvojho slova, v mene Ježiš.
 2. Otče, moje srdce túži prejsť od hriešnosti k spravodlivosti. Viem, že ma Ježiš urobil spravodlivým, ale tiež viem, že v hospodárstve Tvojho Kráľovstva budem žať to, čo zasejem – emocionálne a duchovne. Prosím, pomôžte mi veľkoryso siať dobré veci. Využi ma na rozsievanie toho, čo sa páči Duchu Svätému a nie mne.
 3. Nech je môj zbor známy v spoločenstve ako veľkorysý zbor veriacich, ktorí sa vášnivo starajú o druhých a ktorí svojimi slovami a našimi skutkami demonštrujú Kristov život.
 4. Ó, Pane, prikazujem, aby každé zlé sídlo neviditeľného nepriateľa útočiaceho na môj život, osud, rodinu, kariéru, akademikov, obchod, manželstvo a službu bolo pohltené ohňom v mene Ježiša.
 5. Môj Otče, prikazujem každému gangu každého neviditeľného nepriateľa proti môjmu duchovnému bohatstvu, aby bol rozptýlený ohňom v mene Ježiša.
 6. Ó, Pane, každá neviditeľná sila a nepriateľ pracujúci proti môjmu duchovnému bohatstvu, teraz zomrie ohňom v mene Ježiša.
 7. Môj Otče, dnes tvojou mocou prikazujem každému sledovaciemu šípu neviditeľného nepriateľa, ktorý sa používa pri monitorovaní môjho duchovného bohatstva, aby sa vznietil a bol rozbitý na kusy v mene Ježiša.
 8. Ó, Pane, urob ma neviditeľným a nedotknuteľným pre každého neviditeľného nepriateľa a šíp v Ježišovom mene.
 9. Ó, Pane, dnes zapálim všetky zlé šípy neviditeľného nepriateľa a spálim ich na popol v mene Ježiša.
 10. Môj Otče, tvojím ohňom a silou zasiahni a znič každú neviditeľnú šípku vyslanú na zničenie môjho duchovného života so smolou v mene Ježiša.
 11. Môj Otče, umlč každý zlý a neviditeľný jazyk, ktorý vyslovuje negatívne veci do môjho života v mene Ježiša.
 12. Ó, Pane, dnes prikazujem, že každý tvrdohlavý a nekajúcny nepriateľ môjho života, osudu, kariéry, akademikov, podnikania, rodiny, manželstva a služby bude pohltený vaším stravujúcim ohňom v Ježišovom mene.
 13. Odhal môj skrytý hriech, Pane, v tvojej prítomnosti
 14. Ľutujem každú svoju neprávosť. Umy ma, odpusť mi a očisti ma v tvojej prítomnosti, Bože môj.
 15. Daj mi nájsť radosť, milovať pokoj, odpočinok, smerovanie, priazeň a silu v tvojej prítomnosti.
 16. Ukáž mi cestu života, Pane, v mene Ježiša
 17. Prebývam na tajnom mieste tvojej prítomnosti a budem chránený pred úkladmi mojich nepriateľov.
 18. Ukryte ma tajne v pavilóne pred jazykmi mužov
 19. Neodvrhuj ma zo svojej prítomnosti, ó Pane, prosím ťa; a neodnímajte mi svojho Ducha
 20. Prídem pred tvoju prítomnosť v speve. Budem ticho pred tebou, Bože môj
 21. Nech sa v tvojej prítomnosti rozpadne každá hora v mojom živote, rodina, kostol, pracovisko atď.
 22. Nech bezbožní, ktorí ma prenasledujú, obklopujú, stoja proti mne alebo dokonca povstanú proti mne, zakopnú a padnú vo vašej prítomnosti v Ježišovom mene
 23. Nech ma tvoja prítomnosť uzdraví, Pane, Bože môj. Nech ma tvoj Duch premení z jednej slávy do druhej v mene Ježiša. Nech žijem, prinášam ovocie a vždy ti slúžim v tvojej prítomnosti.
 24. Nakreslite a premeňte svojich služobníkov vo svojej prítomnosti v mene Ježiša
 25. Otče, modlím sa, aby si nás navštívil a dal najavo svoju prítomnosť v mojom živote a v mojom meste.
 26. Daj mi vieru, aby som uveril, že môžeš zmeniť moje mesto modlitbou a skutkami lásky a súcitu.
 27. Nech príde Tvoje Kráľovstvo na zem tak, ako je v nebi.
 28. Pomôž mi kultivovať Tvoju prítomnosť v mojom živote.
 29. Rozhodol som sa spolupracovať s vami na transformácii v mojom meste.
 30. Pomôž mi bojovať za moje mesto v modlitbe s ostatnými.
 31. Odstráňte rozptýlenia v mojom živote, ktoré ma bránia pred Tvojou prítomnosťou [Čiňte pokánie zo všetkých rozptýlení vo svojom živote].
 32. Ľutujem akúkoľvek pýchu alebo osobné idoly, ktoré mi vzali teba na prvom mieste a byť úplne Tvoj (pomenujte ich jeden po druhom – napr. televízne materiálne statky, jedlo, šport, práca atď.].
 33. Vezmi vlažnosť z môjho srdca a zapáľ ma pre Teba.
 34. Chcem ťa viac spoznať a viesť svoj život podľa tvojej vôle
 35. Zmocnite ma, aby som vybudoval a osídlil vaše kráľovstvo generálmi kráľovstva, ktoré budú pre vás prospešné
 36. Daj mi ovocie a dar ducha, ktorý mi pomôže šíriť a učiť tvoje slovo
 37. Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milujúcej láskavosti a podľa svojho nežného milosrdenstva. Zmaz môj priestupok a drž odo mňa hriech, aby som ti bol užitočný, Pane Ježišu.
 38. Ďakujem Ježišu za vyslyšané modlitby

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.