41 modlitebných bodov na modlitbu za víťazstvo

1
67

Dnes sa budeme zaoberať 41 modlitebnými bodmi na modlitbu za víťazstvo

Ten pocit víťazstvo je ten najlepší pocit, aký môže kresťan mať. Chuť úspechu je príjemná. Každý človek chce uspieť, či už na svojom pracovisku, akademickej pôde, podnikaní, každodenných činnostiach, aby sme spomenuli aspoň niektoré. Boh sľúbil každému z nás, kto v Neho verí, nečakaný koniec, všetko, čo musíme urobiť, je pevne sa držať svojej viery a nikdy nezabudnúť na miesto modlitby.

Tiež by vás mohlo zaujímať čítanie: 20 biblických veršov o obnove 

Lebo Boh povedal v 2. Kráľov 3: 17. Lebo takto hovorí Hospodin: Neuvidíte vietor ani neuvidíte dážď; ale to údolie sa naplní vodou, aby ste mohli piť aj vy i váš dobytok i vaše hovädá. 18. A toto je len ľahká vec v očiach Hospodinových: On vydá aj Moábcov do tvojej ruky. 19. A zbijete každé ohradené mesto a každé vybrané mesto a povalíte každý dobrý strom a zasypete všetky studne vôd a pokazíte každý dobrý kúsok zeme kameňmi. 20. A stalo sa ráno, keď sa obetovala mäsová obeť, že hľa, prišla voda cestou Edom, a krajina sa naplnila vodou. Víťazstvo je naše a v mene Ježiša Krista sme viac ako víťazi skrze Ježiša Krista, ktorý nás miluje a tiež nám dal ducha adopcie nazývať ABBA otcom.

BODY MODELOV

 1. Ó, Bože, vstaň a urob mi cestu v mene Ježiša
 2. Všetky satanské sily, ktoré blokujú moju cestu k úspechu, padajú a zomierajú v mene Ježiša
 3. Každý zlý silák určený proti môjmu pokroku zomrie v mene Ježiša
 4. Každá kliatba ťažkého života bola na mňa umiestnená, zlomená ohňom, v mene Ježiša
 5. Silný muž používa zem, aby ma preklial. Ó, zem, otvor a pohlť ich v mene Ježiša.
 6. Zlé sily domu mojich otcov, ktoré používajú zem na to, aby ma prekliali, ó, zem, otvor sa a prehltni ich v mene Ježiša.
 7. Každé ukončené dielo na zemi a v nebesiach proti mojej hviezde, ó, nebesia, povstáva a ukončuje ich v mene Ježiša.
 8. Mocnosti, ktoré určili, že moja hviezda nebude svietiť, ó, Bože, povstanú vo svojom hneve a ukončia ich v mene Ježiša.
 9. Každé očarenie vytvorené proti mne pomocou zeme sa teraz ukončí v mene Ježiša.
 10. Ó, Zem, povstaň prehltni akúkoľvek silu, ktorá ťa žiada, aby si ma prehltol v mene Ježiša.
 11. Akákoľvek bitka, ktorá v mojom živote zostarla, oheň Boží, vyžeňte ich z môjho života v mene Ježiša.
 12. Moji nepriatelia vo vnútri a vonku zomierajú v hanbe v mene Ježiša.
 13. Akákoľvek moc, ktorá chce, aby som zomrel smrťou svojich nepriateľov, zomrie v mene Ježiša.
 14. Mocnosti blokujúce môj dážď milosrdenstva a požehnania budú zničené v mene Ježiša.
 15. Kdekoľvek ma nepriateľ stiahol, milosrdenstvo Božie, vytiahnite ma hore v mene Ježiša.
 16. Vyhlasujem, že ruky nepriateľa nezvíťazia nad mojím životom v mene Ježiša.
 17. Ó, Bože, vstaň a daj mi prorocké sny v mene Ježiša.
 18. Každé zlé oko, ktoré znepokojuje môj život, prijmite slepotu v mene Ježiša.
 19. Božou mocou strhávam každú pevnosť postavenú proti môjmu pokroku v mene Ježiša.
 20. Vždy, keď mám problémy v mojom živote, tvoj čas vypršal, zomri v mene Ježiša.
 21. Každá kliatba nešťastia vydaná proti mne, zlomená ohňom, v mene Ježiša.
 22. Ó, Bože, vstaň a daj mi rozhodné svedectvo, ktoré oslávi Tvoje meno v mojom živote, v mene Ježiša.
 23. Krv Ježiša, vymažte všetky údaje o mne a mojej rodine z databázy nepriateľa v mene Ježiša.
 24. Ó, Bože, vstaň a ukáž mi tajomstvá môjho života v mene Ježiša.
 25. Temné nariadenia krátkeho života proti mne, v mene Ježiša odvalte ohňom.
 26. Každá tvoja kliatba nebude vynikať v mojom živote, zlomená ohňom, v mene Ježiša.
 27. Každá kliatba neužitočnej tvrdej práce pôsobiaca v mojom živote, zlomená ohňom, v mene Ježiša.
 28. Každá vaša kliatba nebude svedkom dobroty vašich detí v mojom živote, zlom, v mene Ježiša.
 29. Každá vaša kliatba nebude mať prospech z vašich detí vydaných proti mne, zlom v mene Ježiša.
 30. Akákoľvek sila, ktorá chce, aby jedlo mojich detí zhorklo v mojich ústach, spadlo a zomrelo v mene Ježiša.
 31. Opútanie utrpenia, beda vám. Teraz ťa pochovávam v mene Ježiša.
 32. Každý nekajúcny nepriateľ mojej ďalšej úrovne vás teraz pochovávam v mene Ježiša.
 33. Akýkoľvek problém prisúdený mojej starobe, zomrieť v mene Ježiša.
 34. Sila proti sláve domu môjho otca a matky, zomrie ohňom v mene Ježiša.
 35. Akákoľvek moc ponúkajúca obetu smrti proti mne, zomrie namiesto mňa v mene Ježiša.
 36. Ó, Bože, vstaň a urob mi cestu ohňom v mene Ježiša.
 37. Akákoľvek temná sila poverená monitorovaním môjho života bude zneuctená v mene Ježiša.
 38. Nepriatelia mojej ďalšej slávy, prikazujem vám, aby ste zanikli v mene Ježiša.
 39. Každé zlé kráľovstvo, ktoré proti mne vydáva zákony, vás trhám v mene Ježiša.
 40. Akákoľvek obeta ponúknutá na zastavenie môjho pokroku, stratí svoju silu v mene Ježiša.
 41. Ďakujem Bohu za vyslyšanie vašich modlitieb

1 COMMENT

 1. Grazie per le preghiere le sorelle Lara Sataniche fanno messe nere …fanno la birra Lara famosissime ..hanno offerto il mondo a Satana siamo in pericolo…da quando ho scoperto le vostre sante preghiere mi sono alzata dal annicro dopo atro 32 ogni malattia invalidante per me e famiglia. Grazie Dio onori la vita vita…aiutatemi che siano distrutte diavoli incarnati viventi .ha non fatto patti per i soldi successo e potere , visibilità su facebook , sono disposti a tutto massoni illuministi. Siamo tutti v perikole.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.