4 žalmy na modlitbu o polnoci s modlitebnými bodmi Poznámka: Modlite sa tieto modlitby s dvojitou agresivitou

0
49

Dnes sa budeme zaoberať 4 žalmami To Modlite sa o polnoci S modlitebnými bodmi Poznámka: Modlite sa tieto modlitby s dvojitou agresivitou

1. Žalmy 35: 1-20

[1] (Žalm Dávidov.) Prihovor sa, Hospodine, s tými, čo sa so mnou boria, bojuj proti tým, čo bojujú proti mne.
[2] Chyť sa štítu a štítu a postav sa o moju pomoc.
[3] Vytiahni aj kopiju a zastav cestu tým, čo ma prenasledujú, povedz mojej duši: Ja som tvoja spása.
[4] Nech sú zahanbení a zahanbení tí, čo hľadajú moju dušu, nech sa obrátia a do zmätku privedú tých, ktorí vymýšľajú moje ublíženie.
[5] Nech sú ako plevy pred vetrom a Pánov anjel nech ich ženie.
[6] Ich cesta nech je tmavá a klzká a nech ich prenasleduje Pánov anjel.
7 Lebo bez príčiny mi skryli svoju sieť do jamy, ktorú bez príčiny vykopali pre moju dušu.
[8] Skaza nech naňho príde nepozorovane; a nech sa zachytí jeho sieť, ktorú ukryl.
[9] Moja duša sa bude radovať v Pánovi, bude sa radovať z jeho spásy.
[10] Všetky moje kosti povedia: Pane, kto je ti podobný, ktorý oslobodzuješ chudobných od toho, ktorý je preňho mocnejší, a chudobných a biednych od toho, čo ho kazí?
[11] Povstali falošní svedkovia; podriadili mi veci, o ktorých som nevedel.
[12] Odmenili ma zlým za dobro na skazu mojej duše.
[13] Ale ja, keď boli chorí, som mal odev vrecovine, pokoril som si dušu pôstom. a moje modlitby
[14] Zachoval som sa, akoby to bol môj priateľ alebo brat: ťažko som sa poklonil ako ten, čo smúti za matkou.
[15] mi, emi kò si mọ̀; nwọn fa mAle v mojom nešťastí sa radovali a zhromaždili sa; áno, ubozí sa zhromaždili proti mne, a ja som to nevedel; roztrhali ma a neprestali:
[16] S pokryteckými posmievačkami na hostinách na mňa škrípali zubami.
[17] Pane, dokedy sa budeš pozerať? zachráň moju dušu pred ich zničením, môj miláčik pred levmi.
[18] Budem ťa chváliť vo veľkom zhromaždení, budem ťa chváliť medzi mnohými ľuďmi.
[19] Moji nepriatelia nech sa neradujú nado mnou, ani nech žmurkajú okom, čo ma bez príčiny nenávidia.
[20] Nehovoria totiž o pokoji, ale vymýšľajú klamstvá proti tichým v krajine.

2. Žalm 109

1. Nemlč, Bože mojej chvály;
2 Lebo sú otvorené ústa bezbožných a ústa ľstivých proti mne, hovorili proti mne lživým jazykom.
3 Obkľúčili ma aj slovami nenávisti; a bojoval proti mne bez príčiny.
4 Pre moju lásku sú mojimi protivníkmi, ale ja sa oddávam modlitbe.
5 A odmenili ma zlým za dobré a nenávisťou za moju lásku.
6 Postav nad ním bezbožníka a satan nech stojí po jeho pravici.
7 Keď bude súdený, nech je odsúdený a jeho modlitba nech sa stane hriechom.

Tiež by vás mohlo zaujímať čítanie: 20 biblických veršov na modlitbu za silu v náročných časoch

3. Žalm 144 Dávidov

1. Chvála Pánovi skala moja, ktorá cvičí moje ruky na vojnu, moje prsty na boj.
2. On je môj milujúci Boh a moja pevnosť, moja pevnosť a môj vysloboditeľ, môj štít, ku ktorému sa utiekam, ktorý si podmaňuje národy [1] podo mňa.
3. Ó, Pane, čo je človek, že sa oňho staráš, syn človeka, že naňho myslíš?
4. Človek je ako dych; jeho dni sú ako prchavý tieň.
5. Rozdeľ svoje nebesia, Hospodine, a zostúp; dotýkať sa hôr, aby fajčili.
6. Zošlite blesk a rozptýlite [nepriateľov]; strieľať šípy a smerovať ich.
7. Natiahnite ruku z výšky; vysloboď ma a vytrhni ma z mocných vôd, z rúk cudzincov
8. Ktorý má plné ústa klamstiev, koho pravé ruky klamú.
9. Budem ti spievať novú pieseň, Bože; na desaťstrunovej lýre ti zhudobním,
10. Tomu, ktorý dáva víťazstvo kráľom, ktorý vyslobodzuje svojho služobníka Dávida od smrtiaceho meča.
11. Vysloboď ma a vysloboď ma z rúk cudzincov, ktorých ústa sú plné lží, ktorých pravica je klamná.
12. Potom budú naši synovia v mladosti ako dobre pestované rastliny a naše dcéry ako stĺpy vytesané na ozdobu paláca.
13. Naše stodoly budú naplnené všetkými druhmi zásob. Naše ovečky budú na našich poliach pribúdať o tisíce, o desaťtisíce;
14. Naše voly budú ťahať ťažké bremená. [2] Na našich uliciach nebude žiadne búranie múrov, ani odchod do zajatia, ani výkrik úzkosti.
15. Blahoslavení ľudia, o ktorých je to pravda; blažený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

4. Žalm 43 až 50

43. Oslobodil si ma od útokov ľudu; urobil si ma hlavou národov; ľudia, ktorých som nepoznal, podliehajú mne.
44. Len čo ma počujú, poslúchajú ma; cudzinci sa predo mnou krčia.
45. Všetci strácajú odvahu; trasúc sa vychádzajú zo svojich pevností.
46. ​​PÁN žije! Chvála mojej Skale! Nech je vyvýšený Boh, môj Spasiteľ!
47. On je Boh, ktorý ma pomstí, ktorý si podmaňuje národy podo mňa,
48. Ktorý ma zachraňuje od mojich nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich nepriateľov; pred násilníkmi si ma zachránil.
49. Preto ťa budem chváliť medzi národmi, Hospodine; Budem spievať chvály na tvoje meno.
50. Svojmu kráľovi dáva veľké víťazstvá; preukazuje nekonečnú láskavosť svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu navždy.
Použime tieto žalmy na modlitbu nižšie.

BODY MODELOV

 1. Každá sila v mojom koreni magnetizujúca môj pokrok späť, zomrie v mene Ježiša.
 2. Obete vykonané v mojom mene, ktoré ma uväznia od môjho koreňa, zomierajú v mene Ježiša.
 3. Základné dedičstvo od mojich rodičov, vyjdite, v mene Ježiša.
 4. Moc rodinných duchov a dozorné právomoci, ktoré majú na starosti dom môjho otca, zomierajú v mene Ježiša.
 5. Každé úsilie, ktoré vynaložili temné sily, aby postihlo môj život, rozptýli v mene Ježiša.
 6. Každá agresia proti mojej hviezde zomrie v mene Ježiša.
 7. Oslobodzujem sa od všetkých problémov pochádzajúcich z rodičovských chýb v mene Ježiša.
 8. Základné tlačidlo stlačené proti môjmu postupu, zomrieť, v mene Ježiša.
 9. Satanskí strážcovia mojich nástrojov pokroku, uvoľnite ich ohňom v mene Ježiša.
 10. Podivné zvieratá v mojich koreňoch zomrú v mene Ježiša.
 11. Protiprelomové návrhy proti môjmu životu z mojich koreňov, zomrú v mene Ježiša.
 12. Všetky dobré dvere v mojom živote, zatvorené domácim zlom, otvorené ohňom, v mene Ježiša.
 13. Bojuj proti môjmu osudu od môjho základu, zomri v mene Ježiša.
 14. Každý zlý strom zasadený proti môjmu pokroku zomrie v mene Ježiša.
 15. Architekt a stavitelia utrpenia z môjho základu sa rozptýlia a zomrú v mene Ježiša.
 16. Ohnivý kameň, nájdi čelo mojich základných utláčateľov v mene Ježiša.
 17. Silní muži za tvrdohlavými problémami zomierajú v mene Ježiša.
 18. Každá podivná sila zhromaždená proti môjmu postupu bude zničená v mene Ježiša.
 19. Satanský panel postavil proti mne, rozptýlil, v mene Ježiša.
 20. Každý satanista bdí proti mne, rozptyluje sa v mene Ježiša.
 21. Ó, Pane, zmeň moju súčasnú rýchlosť a daj mi novú rýchlosť podľa Tvojej vôle v mene Ježiša.
 22. Stena predkov postavená okolo mojej slávy, zbúraná v mene Ježiša.
 23. Moja sláva, ktorá je v otroctve, prijmite vyslobodenie ohňom v mene Ježiša.
 24. Moje prielomy v zajatí vychádzajú v mene Ježiša.
 25. Moje potenciály, ktoré sú v klietke nepriateľov, dostávajú vyslobodenie v mene Ježiša.
 26. Môj rast, ktorý je obmedzený, buď uvoľnený, v mene Ježiša.
 27. Moje vyvýšenie, ktoré je uväznené v zajatí, bude prepustené v mene Ježiša.
 28. Moje rozšírenie, ktoré je v otroctve, bude oslobodené ohňom v mene Ježiša.
 29. Môj pokrok, ktorý je v otroctve, bude uvoľnený v mene Ježiša.
 30. Moje cnosti, ktoré sú v klietke od koreňa, vychádzajú v mene Ježiša.
 31. Moji pomocníci v zajatí, vystúpte v mene Ježiša.
 32. Moje príležitosti, ktoré sú v otroctve, budú oslobodené v mene Ježiša.
 33. Moje financie, ktoré sú uväznené v otroctve, budú uvoľnené v mene Ježiša.
 34. Všetky sľuby proti mne od koreňov zomrú v mene Ježiša.
 35. Vďaka Bohu za tvoje vyslobodenie

Predchádzajúci článokVojnové modlitby za modlitbu o polnoci
Nasledujúci článok41 modlitebných bodov na modlitbu za víťazstvo
Volám sa pastor Ikechukwu Chinedum, som Boží muž, ktorý je v týchto posledných dňoch nadšený Božím pohybom. Verím, že Boh zmocnil každého veriaceho zvláštnym poriadkom milosti, aby prejavil moc Ducha Svätého. Verím, že žiadny kresťan by nemal byť utláčaný diablom, máme moc žiť a kráčať v nadvláde prostredníctvom modlitieb a Slova. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo poradenstvo, môžete ma kontaktovať na adrese dailyprayerguide@gmail.com alebo mi môžete chatovať na WhatsApp And Telegram na čísle +2347032533703. Tiež vás rád pozvem, aby ste sa pripojili k našej výkonnej 24-hodinovej modlitbovej skupine na telegrame. Kliknite na tento odkaz a pripojte sa teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Boh ti žehnaj.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.