50 vojnových modlitebných bodov proti silám temnoty. [2022 Aktualizované]

11
103343

Nech na nich padne zlosť bezbožných. Dnes som zostavil 50 bojových modlitebných bodov proti sily temnoty. Musíme viesť duchovný boj do tábora nepriateľa. Diabol je zlý a jeho životnou úlohou je kradnúť, zabíjať a ničiť, to nesmieme

nechajme ho, musíme vstať a odolávať mu vo vojnových modlitbách. Musíme uvoľniť Boží oheň, aby sme vo svojom živote strávili všetky činnosti činiteľov temnoty.

Keď sa nemodlíte, stanete sa korisťou diabla. Táto vojnová modlitba smerujúca proti silám temnoty ukončí každý nekonečný kruh démonických aktivít vo vašom živote. Odporúčam vám vyhlásiť pôst, keď sa modlíte tieto modlitby, a modlite sa ich vo viere, aby ste dosiahli maximálne výsledky. Všetci vaši nepriatelia sa dnes musia pokloniť v mene Ježiš.

 

50 Modlitebné vojnové body proti silám temnoty.

1). Hovorím svetlo nad každou démonickou temnotou vznášajúcou sa v mojom živote dnes v mene Ježiša.

2). Och Bože! Rozkazujem každému démonickému agentovi temnoty bojujúcej proti mne, aby padol a zomrel v mene Ježiša.

3). Pane, oddeľujem sa od každej temnoty alebo temných predmetov, ktoré som sa mohol vedomo alebo nevedome zaplietnuť do Ježišova mena.

4). Každá modla domácnosti, ktorú uctievali moji predkovia, a stále bojuje s mojím osudom, prikazujem, aby ju pohltil svätý duchový oheň v mene Ježiša.

5). Prichádzam proti všetkým démonickým božstvám, ktoré bojujú proti mne a mojej domácnosti, požívajú oheň Ducha Svätého v mene Ježiša.

6). Prikazujem všetkým duchovným kráľom Egypta (duchovným otrokárskym majstrom), aby som dnes vo svojom živote stratil Ježišovu krv v mene Ježiša.

7). Och Bože! Bojujte proti tým, ktorí bojujú proti mne, povstaňte, Pane, a udrite mojich mučiteľov rôznymi morami, ako sú dni móz a faraónov v Ježišovom mene.

8). Všetci čarodejníci, čarodejníci a známi duchovia pôsobiaci na mojom území sa nachádzajú a ničia ohňom Ducha Svätého v mene Ježiša.

9) .Všetci obri môjho života, ktorí ma strhávajú a sedí na svojom osude, by mali padnúť a zomrieť v Ježišovom mene.

10). Počujte slovo Pána, všetci obri môjho života, padajte už nikdy k povstaniu v Ježišovom mene.

11). Ó, Pane, nech sa teraz proti nim obráti bezbožnosť bezbožných počas môjho života v Ježišovom mene.

12). Vyhlasujem, že v mene Ježiša bude moja domácnosť príliš horúca na to, aby diabol a jeho démonický agent zostali v mene Ježiš.

13). Zruším všetky satanské výroky o mojom živote a osude v Ježišovom mene.

14). Pane! Krví večnej zmluvy Ticho každý zlý jazyk démonických činiteľov temnoty hovoriacich o mojom živote v Ježišovom mene.

15). Každá stráž v kráľovstve temnoty, postavená proti môjmu životu, prepúšťam anjelov ničenia, aby som ich rozptýlila v Ježišovom mene.

16). Ó, Pane, prepúšťam oheň Ducha Svätého, aby som pohltil a zničil všetky činnosti kráľovstva temnoty v mojom živote v mene Ježiša.

17). Ó, Pane, nech sú tí, ktorí hľadajú môj život, zničení pre mňa v mene Ježiša.

18). Každý zlý pozemok nad mojím osudom bude v mene Ježiša zrušený.

19). Všetkých čarodejníkov a vládcov temnoty navštívi oheň Ducha Svätého v mene Ježiša.

20). Ó, Pane, nech sa tvoj božský súd opiera o každého zlého muža alebo ženy bojujúcej proti môjmu osudu v Ježišovom mene.

21). Vyhlasujem, že všetci agenti, ktorí používajú proti mne sily temnoty, padnú do jamy, ktorú mi vykopali, vrátane nich a tam, kde býva domácnosť v mene Ježiš.

22). Och Bože! Znepokojujte všetkých tých, ktorí dnes trápia môj život v mene Ježiša.

23). Všetci zlí ľudia, ktorí pre mňa ležia v zálohe, budú rozdrvení anjelom pána v Ježišovom mene.

24). Pane, zlomi silnú ruku každého silného človeka v mojom živote dnes a urob ich paralyzovanými v Ježišovom mene.

25). Každý zlý muž alebo žena, ktorý na mňa dal uzdravenie alebo kliatbu, bude dnes prekliaty mojím Bohom a ktorého prekliatie môj Boh nemôže požehnať v mene Ježiša.

26). Ó, Pane, každú jamu, ktorú mi vykopali čarodejnice a agenti temnoty, vyhlasujem, že všetci do nej padnú v Ježišovom mene.

27). Dnes vyhlasujem, že som úplne bez moci temnoty. Vyhlasujem, že je pre nich tabu zdieľať a konzumovať moje telo v Ježišovom mene.

28). Ó, Pane, prorokoval som, aby všetci tí, ktorí pre mňa bežia k čarodejníkom alebo klamným prorokom, znášali svoje problémy v Ježišovom mene.

29). Odvážne vyhlasujem, že som vo svetle, temnota už vo mne nemá žiadny podiel, a preto som nedotknuteľný voči kráľovstvu temnoty v Ježišovom mene.

30). Ó, Bože hostiteľa, dôkladne ma preskúmaj a identifikuj všetku temnotu, ktorá sa skrýva v mojom živote. Odhaľte ich a zničte ich v Ježišovom mene.

31). Ó, Pane, osloboď ma z rúk zlých ľudí a neprimerane v mene Ježiša.

32). Vyhlasujem, že každý prútik čarodejníc, v ktorom boli urobené moje mená, požije v Ježišovom mene ohňom.

33). Všetci násilní muži alebo ženy, ktorí ma potláčajú, budú úplne požívaní Božím ohňom v Ježišovom mene.

34). Pane, každá zlá svätyňa pôsobiaca proti môjmu životu a osudu bude konzumovaná ohňom v Ježišovi.

35). Každý, kto povedal, že pokiaľ nebudem žiť, nebudem prosperovať, bude žiť v neustálom hanbe, keď budem prosperovať pred očami v Ježišovom mene.

36). Ó, Pane, prikazujem očiam každého známeho ducha, ktorý sleduje môj osud, aby bol slepý v Ježišovom mene.

37). Ó, Pane, konzumuj ohňom všetky diela čarodejníctva v mojom živote v mene Ježiša.

38). Všetky duchovné šípy, ktoré mi pošle kráľovstvo temnoty, sa vrátia späť k odosielateľovi v Ježišovom mene.

39). Pane, príď a kraľuj v mojom živote odteraz, aby mi moc temnoty v Ježišovom mene znova nevládla.

40). Ó, Pane, zmocni ma dnes, aby som sa mohol postaviť proti moci temnoty bojujúcej proti mne v Ježišovom mene.

41). Ó, Pane, vytiahni ma zo siete moci temnoty v Ježišovom mene.

42). Ó, Pane, nech moje svetlo povstane a zažiari v mojom živote a pohltí každú temnotu nepriateľov v mojom živote v Ježišovom mene.

43). Ó, Pane, nech sa bezbožný muž alebo žena môjho života v Ježišovom mene náhle dostane do hrobu.

44). Každá rada a plány národov (kráľovstvo temnoty) môjho života zmiznú v mene Ježiša.

45). Ó, Pane, každý zlý poradca, ktorý dáva zlú radu proti môjmu životu, bude zničený v mene Ježiša.

46). Ó, Pane, ustanov so mnou svojich anjelov, ktorí sú hrozní moci temnoty v Ježišovom mene.

47). Ó, Pane, postavíš nebeské vojsko proti tým, ktorí proti mne bojujú v Ježišovom mene.

48). Všetci, ktorí tvrdia, že sú mocní, ktorí na mňa čakajú, budú náhle prepadnutí a zničení nebeským zástupom v Ježišovom mene.

49). Dnes vyhlasujem, že každý muž, ktorý v mojom živote predstavuje Boha, bude porazený anjelom pána v mene Ježiš.

50). Otec nechal túžby mojich nepriateľov, ktoré sa ma týkajú, sedemkrát v Ježišovom mene.

11 POZNÁMKY

 1. Matúš 24 proti 10
  V tom čase veľa
  odvráti sa od viery a navzájom sa zradí a nenávidí, a bude to mnoho falošných prorokov.

  moji bratia. a sestry si dávajte pozor na týchto démonov korónového vírusu

 2. Ďakujem za tieto modlitby. Zaujímalo by ma, či by sa niekto mohol modliť za moju matku a za nás. Žijeme v komunite a mám pocit, že títo ľudia sa zameriavajú na slobodných ľudí. Zostávam s matkou týždeň, pretože sa bojím opustiť ju, pretože títo ľudia čarujú a majú strach, že jej niečo urobia. Môže sa za mňa niekto prosím modliť. Ďakujem veľmi pekne.

 3. Dajte mi vedieť, keď budete pripravení na trojdňový pôst a modlitbu okolo tretej ráno. Silná modlitba, všetci potrebujeme pôst a modlitbu, aby sme prišli proti mocnostiam temnoty, volám sa Jeanette

 4. Vážený pastor, prosím!
  Vážený pane Slam v svätom mene Ježiša Krista!
  Modlitebná žiadosť o duchovné požehnanie a uzdravenie a všetko, čo je uvedené v tejto aplikácii a dokonca aj to, čo nie je uvedené.
  Prosím, je to taká pokorná žiadosť k vám, aby ste sa modlili za všetky moje žiadosti a uplatnenie vždy, keď sa modlíte moje meno Simon. Prosím, pamätajte na mňa vo všetkých svojich pravidelných modlitbách.
  Je to tak pokorná žiadosť k vám, prosím, modlite sa za mňa, aby ma Pán Ježiš Kristus čoskoro uzdravil zo všetkých chorôb môjho tela vo svojom svätom mene, a prosím, modlite sa, aby Ježiš Kristus odstránil všetky moje chyby a chyby, ktoré ma tak ďaleko odvádzajú od Všemohúceho Pána.
  Pane, použi ma na svoju prácu tak, ako to robil, keď bol na tomto svete na kázanie, zázraky a liečenie a oslobodil ľudí, ktorí boli väznení/väznení v zlých duchoch, oslobodil ich a zmenil ich životy a urobil ma takým, akým chce byť. . Prosím, modlite sa, aby mi Pán Ježiš Kristus dal duchovné požehnanie. Chcem robiť prácu pre Pána Ježiša Krista, prosím, modlite sa za mňa, aby ma Pán Ježiš Kristus požehnal, keď požehnal svojich služobníkov, prorokov a učeníkov darmi tvojho svätého ducha a naplň ma svojím svätým duchom a daj mi jeho autority, ako dal svojim učeníkom ako Peter, Pavol a Mojžiš a Eliáš a Elizeus a mnohí iní a otvorte mi oči srdca, ako otvoril oči a ústa osla. Takže môžem použiť tieto autority a dary svätého ducha, aby som zmenil životy ľudí a pomohol im v jeho svätom mene Ježiš. Modlite sa, aby mi Pán Ježiš Kristus dal právomoc bojovať a víťaziť nad Satanom, ktorý padá z neba, keď mať. Boh tiež daj všetky dary svätého ducha, ktorý je spomenutý vo svätej biblii a aj keď sa to v biblii nezmieňuje, je to taká pokorná prosba a okrem toho sa prosím modli, aby mi Pán Ježiš Kristus dal požehnanie povolaním ako Samuel a čas prišiel Čoskoro, keď prišiel čas Ježiš zobuď ma ako on vzbudí Samuela a jeho učeníci nielen vzbudia, ale tentoraz mi Pane daj autoritu a všetko, čo je spomenuté vo svätej biblii a nie je spomenuté, a prosím, modli sa, aby mi Ježiš dal svoj meč ducha, ktorý dal Eliášovi a Samsonovi, prosím je to taká pokorná žiadosť k tebe a konečne chcem vidieť Pána Ježiša Krista ako Daniela a Ezechiel a Iziáš sa naňho pozerajú a Peter, Jakub a Ján naňho hľadia v sláve s otvorenými očami na vrchu, prosím, modlite sa, chcem tiež vidieť Ježiša Krista je mojím prianím a cieľom môjho života pozerať sa na Ježiša tak, ako sa Zakies díva na Ježiša, prosím modlitbu, aby sa mi Ježiš ukázal v sláve s otvorenými očami, keď sa jeho učeníci pozerajú na vrch a Pán Ježiš Kristus tiež dáva, o čo sa žiada a požiadal môj učiteľ haroon a starší učiteľ younas a iní, a daj všetkým dary svätého ducha, ktoré sa spomínajú alebo nespomínajú v jeho biblii a daj mi oči a požehnanie, že môžem vidieť bibliu na zlatej bridlici pri otvorení a zatvorení. oči zakaždým a všade je to moja pokorná žiadosť v jeho svätom Ježišovom mene. Amen Sum Amen.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.