Modlitebné body za obnovenie Božej slávy a požehnania

1
59

Dnes to budeme riešiť Modlitebné body za obnovu O Božej sláve a požehnaní.

Obnoviť doslova znamená priviesť späť, vrátiť sa a zotaviť sa, dať späť do poriadku a znova sa prispôsobiť. Milosrdenstvo a milosť Božia sú to, čo motivovalo Ježiša ísť na kríž, preliať svoju krv a vstať z mŕtvych. Keď Boh obnoví, nevezme ťa späť do stavu, v akom si bol predtým, ako si bol zlomený. Slovo úplné obnovenie znamená celé, celé, úplné, úplné a komplexné reštaurovanie. Slovo „Obnova“ znamená akciu vrátenia niečoho bývalému vlastníkovi, miestu alebo stavu. Vo svete stolárstva existuje produkt na povrchovú úpravu, ktorý dokáže vrátiť starému nábytku jeho bývalý lesk, iskru alebo žiaru.

Tiež by vás mohlo zaujímať čítanie: 20 biblických veršov o obnove


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

Náš Boh môže obnoviť všetky naše požehnania, ktoré sme stratili mihnutím oka. Vykúpením je každé Božie dieťa povolané k sláve a cti. Bohužiaľ situácia a okolnosti života riadené diablom a jeho agentmi spôsobili, že mnohí z nás neprejavujú túto slávu a česť. Byť kresťanom vás nemusí oslobodiť od týchto okolností, ale chcem vás uistiť, že dnes k nám prichádza obnova.

Izaiáš 51:3 „Lebo Hospodin poteší môj Sion, poteší všetky moje pustiny a urobí moju púšť ako Eden a moju púšť ako záhradu Hospodinovu; nájde sa v ňom radosť a veselosť, vďakyvzdanie a hlas melódie. Každé stratené požehnanie a slávu je dovolené získať späť prostredníctvom agresívnych modlitieb a pomoci ducha svätého

BODY MODELOV

 • Oheň vyslobodenia; znič každú bitku v mojej krvi v mene Ježiša.
 • Oheň vyslobodenia; znič každú bitku v mojej telesnej tekutine v mene Ježiša.
 • Ničitelia osudu domu môjho otca sa zrazia so Skalou vekov v mene Ježiša.
 • Ničitelia osudu domu môjho manžela/manželky sa zrážajú s Ježišovou Krvou.
 • Duchu chudoby, ktorý postihuje môj osud od narodenia, VYjdi von a vráť sa k svojmu druhu v mene Ježiša.
 • Podivný bungalov, ktorý ma drží v zajatí; zapáliť v mene Ježiša.
 • Moja krv a telesná tekutina pod čarodejníckym útokom dostávajú vyslobodenie ohňom v mene Ježiša.
 • Dedičná kliatba domu môjho Otca/Matky, zlom v mene Ježiša.
 • Duchu utrpenia, ktorý vstúpil do môjho osudu pri narodení, VYjdi von, vráť sa k svojmu druhu, v mene Ježiša
 • Krv Ježiša, osloboď ma z generačných bojov v mene Ježiša.
 • Veľké zemetrasenie Boha, zničte väzenie predkov, ktoré ma drží v zajatí, v mene Ježiša.
 • Akákoľvek sila, ktorá volá môj osud do zajatia, prepusť ma a zomri v mene Ježiša.
 • Akákoľvek moc, ktorá tajne kradne moje cnosti, nebudete prosperovať, ZOMRITE v mene Ježiša.
 • Akákoľvek sila siatie kúkol do môjho života v noci, Zomri, v mene Ježiša.
 • Porušujem každú zmluvu, do ktorej som vstúpil s duchom utrpenia a smútku, v mene Ježiša.
 • Sekera Božia, zničte koreň mojich problémov v mene Ježiša.
  Moji dobrodinci, nájdite ma ohňom v mene Ježiša
 • Ó, Pane, som tu na križovatke pomoci, osloboď ma v mene Ježiša.
 • Odev správnej identity, príď na mňa v mene Ježiša
 • Rodinné tabu a modly plačúce proti mojim prielomom, prelomené Ježišovou krvou.
 • Zlý odev temnoty na mojom tele, zapáli sa v mene Ježiša.
 • Nech sila vzkriesenia vstúpi do môjho osudu v mene Ježiša.
 • Otec osloboď moju slávu od pôrodnej asistentky, ktorá mi dala prvé zrodenie a ukradla moju slávu v mene Ježiša.
 • Otče, osloboď moju slávu od prvého oblečenia, ktoré som nosil v mene Ježiša.
 • Otče, osloboď moju slávu zo všetkých démonických strán, na ktoré som odišiel v mene Ježiša.
 • Otče, osloboď moju slávu ohňom zo štyroch kútov sveta v mene Ježiša.
 • Otec osloboď moju slávu od duchovného manžela / manželky v mene Ježiša.
 • Výkaly temnoty v mojom tele, zomierajte v mene Ježiša.
 • Zvraciam čarodejnícke výkaly zjedené vo sne v mene Ježiša.
 • Pán Ježiš mi obnoví moju stratenú slávu a požehnania v mene Ježiša
 • Pán mi žehnaj a splnomocni ma, aby som sa dobre činil vo všetkých mojich snahách v mene Ježiša
 • Každý kráľ Uziah, ktorý vládne nad záležitosťami môjho života, padne a zomrie v mene Ježiša
 • Nebo, odmietni odpovedať akýmkoľvek silám, ktoré sa pýtajú na moju slávu, v mene Ježiša.
 • Zem, odmietni odpovedať na akúkoľvek silu, ktorá hľadá moje zničenie, v mene Ježiša.
 • Mocou, ktorá oddelila temnotu, ó Bože, vstaň a použi svoje svetlo na oddelenie temnoty od mojej slávy v mene Ježiša.
 • Zakončovatelia osudu mojej slávy z domu môjho otca a matky sa zapália v mene Ježiša.
 • Duchovní lupiči mojej slávy, vráťte to, čo ste ukradli ohňom, v mene Ježiša.
 • Každá sila akéhokoľvek rodinného idolu, ktorá ovplyvňuje môj život, môj domov a moju prácu, bude zlomená v mene Ježiša.
 • Ruším všetky zlé sľuby nepriateľa, ktoré ma negatívne ovplyvňujú, v mene Ježiša.
 • Nech sú hodiny a časový rozvrh nepriateľa pre môj život zničené v mene Ježiša.
 • Ó, Pane, nech sa moji nepriatelia stanú neužitočnými a neškodnými v činnostiach aj pri priradení ku mne v mene Ježiša
 • Starám sa o svoje požehnania, prelom z brlohu nepriateľa v Ježišovom mene a násilne vlastním to, čo mi patrí v Ježišovom mene.
 • Prijímam svoj zázrak a svedectvá práve teraz v mene Ježiša.
 • Nech sú všetky zlé problémy v mojom živote zrušené Ježišovou krvou.
 • Prikazujem všetkým satanským nánosom v mojom živote, pražte sa v mene Ježiša.
 • Prikazujem všetkým satanským posilám proti mne, aby sa rozptýlili na kúsky v mene Ježiša.
 • Každá sila akéhokoľvek rodinného idolu, ktorá ovplyvňuje môj život, môj domov a moju prácu, bude zlomená v mene Ježiša.
 • Ruším všetky zlé sľuby nepriateľa, ktoré ma negatívne ovplyvňujú, v mene Ježiša.
 • Nech sú hodiny a časový rozvrh nepriateľa pre môj život zničené v mene Ježiša.
 • Ó, Pane, nech sa moji nepriatelia stanú neužitočnými a neškodnými v činnostiach aj pri priradení ku mne v mene Ježiša
 • Nech každá dobrá vec, ktorá je v mojom živote mŕtva, začne teraz dostávať život v mene Ježiša.
 • Nech je každé zlé zariadenie proti mne sklamané v mene Ježiša
 • Nech ma teraz mocná uzdravujúca sila Boha zatieni v mene Ježiša.
 • Zaväzujem každého ducha pracujúceho proti odpovediam na moje modlitby v mene Ježiša.
 • Odzbrojujem každú moc, ktorá o mne uzavrela zmluvu so zemou, vodou a vetrom v mene Ježiša.
 • Ó, Pane, urob môj život neviditeľným pre démonických pozorovateľov v mene Ježiša.
 • Zaväzujem všetkých monitorujúcich duchov bojujúcich proti mne v mene Ježiša.
 • Sťahujem všetky zbrane diabla, ktoré má k dispozícii nepriateľ, aby ich použil proti mne v mene Ježiša.
 • Odvolávam akúkoľvek vedomú alebo nevedomú zmluvu s duchom smrti v mene Ježiša.
 • Ó, Pane, odovzdávam ti bitky svojho života, prevezmite moje bitky v mene Ježiša
 • Nechajte nebeského chirurga zostúpiť a vykonať chirurgické operácie tam, kde je to potrebné v mojom živote, v mene Ježiša.
 • Odmietam byť duchovne manipulovaný nepriateľom v mene Ježiša.
 • Odmietam ducha zmätku v mene Ježiša.
 • Ó, Pane, zobuď ma z akejkoľvek formy duchovného spánku v Ježišovi.
 • Všetky zlé semená zasadené strachom do môjho života budú vykorenené Božou sekerou v mene Ježiša.
 • Nech je tvoje kráľovstvo založené v každej oblasti môjho života v mene Ježiša
 • Ruším všetky predchádzajúce spojenia, ktoré som mal s diablom, v mene Ježiša.
 • Vymazávam svoje meno z akéhokoľvek satanského klanu v mene Ježiša.
 • Odpojil som sa od akéhokoľvek obradu, ktorý ma spájal s akoukoľvek zlou silou, v mene Ježiša.
 • Ruším každé zlé duchovné manželstvo v Ježišovom mene.
 • Oslobodzujem sa od akejkoľvek zmluvy uzavretej so satanom v mene Ježiša.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ
Predchádzajúci článokModlitba vďakyvzdania za Božiu vytrvalú lásku
Nasledujúci článokModlitebné body pre novomanželov
Volám sa pastor Ikechukwu Chinedum, som Boží muž, ktorý je v týchto posledných dňoch nadšený Božím pohybom. Verím, že Boh zmocnil každého veriaceho zvláštnym poriadkom milosti, aby prejavil moc Ducha Svätého. Verím, že žiadny kresťan by nemal byť utláčaný diablom, máme moc žiť a kráčať v nadvláde prostredníctvom modlitieb a Slova. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo poradenstvo, môžete ma kontaktovať na adrese dailyprayerguide@gmail.com alebo mi môžete chatovať na WhatsApp And Telegram na čísle +2347032533703. Tiež vás rád pozvem, aby ste sa pripojili k našej výkonnej 24-hodinovej modlitbovej skupine na telegrame. Kliknite na tento odkaz a pripojte sa teraz, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Boh ti žehnaj.

1 COMMENT

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.