Modlitebné body za záchranu

0
4106

 

Dnes sa budeme zaoberať modlitebnými bodmi za Spásu. Spása každého muža je dôležitou záležitosťou. Boh sa so záchranou človeka nepohrá, a preto sa musí snažiť, aby mu bol drahý. Kristus musel prísť na zem v ľudskej podobe, podrobený hladu a bolesti, milovaný málokoho a mnohými nenávidený. Bol zosmiešnený, zajatý, zbitý a zabitý. Ak by záchrana nebola dôležitá, Boh by svojho jednorodeného Syna nevystavil takému utrpeniu. Keby to nebolo dôležité, ani Kristus by sa do tej miery nenechal veľmi ponížiť.

Spása znamená byť zachránený pred mocou hriechu a otroctva. Od muža je potrebné vedomé úsilie, aby bol zachránený pred hriechom. Je to preto, že diabol urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zaistil, že človek zostane otrokom hriechu, aby sa stratila duša človeka. Vzdávame však slávu otcovi v nebi za to, že nám dal vzácny dar Krista, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

Písmo hovorí v knihe Ján 3: 16-17 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Boh totiž neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby skrze neho svet zachránil. Spasenie bolo ľudstvu prinesené z nesmiernej Božej lásky. Pretože Boh nechcel, aby ten človek zahynul, preto poslal svojho syna, aby zomrel za hriech človeka.

Aby sme dosiahli spásu, musíme vyznať Krista ako svojho osobného Pána a záchrancu. Musíme veriť v silu jeho vzkriesenia a musíme upustiť od svojho hriechu. Spása nie je jednorazová vec, je to niečo, čo je potrebné neustále udržiavať. Skutočnosť, že ste dnes zachránení, neznamená, že ste zachránení navždy. Preto Písmo hovorí v knihe z 1 Korinťanom 10:12 Preto ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nespadol. Preto sa musíme vždy kontrolovať, aby sme sa uistili, že stále stojíme pri Bohu.

Tieto modlitebné body budeme ponúkať všetkým, ktorí to zmeškali, ako mnohým, ktorých strhlo pokušenie života. Teraz je čas konečne sa vrátiť k Bohu. Vyslovte nasledujúce modlitby za svoju spásu.

Modlitebné body:

  • Pane Ježišu, ďakujem ti za milosť, ktorú si mi dal, aby som videl nový deň. Ďakujem vám za vaše milosrdenstvo a starostlivosť o môj život, nech je vaše meno v mene Ježiša veľmi vznešené.
  • Pane, modlím sa za odpustenie môjho hriechu. Žiadam vás, aby ste kvôli krvi, ktorá bola preliata na kríži na Kalvárii, zmyli moje hriechy a neprávosti v mene Ježiša. Lebo bolo napísané, ak sú moje hriechy červené ako šarlát, budú belšie ako sneh, ak budú červené ako karmínová, budú belšie ako vlna. Pane, prosím, aby si ma svojim milosrdenstvom dôkladne očistil od mojich hriechov.
  • Pane Ježišu, dnes vyznávam, že si môj osobný pán a záchranca. Modlím sa, aby ste vstúpili do môjho života. Dnes ti zasvätím svoj život. Poď do môjho života. Pane Ježišu, sprístupňujem ti vstup do svojho života, prosím, aby si môj život urobil svojim domovom.
  • Pozývam vás do svojho domu, modlím sa, aby ste dnes prišli a prevzali zodpovednosť za môj domov. Žiadam vás, aby ste bývali v mojom dome a vyhnali ste každého negatívneho ducha, každého démonického ducha, ktorý so mnou žil, aby ma priviedol do pekla, modlím sa, aby ste ich vyhnali v mene Ježiša.
  • Pane Ježišu, modlím sa, aby si ma dnes navštívil s mocou svätého ducha. Modlím sa, aby sila Ducha Svätého od dnešného dňa prebývala v mojom srdci. Odmietam ďalej žiť svoj život na základe svojich smrteľných znalostí. Prosím, aby si svojim milosrdenstvom urobil z môjho života nový domov svätého ducha. Ducha Pána, ktorý ma povedie a nasmeruje, ktorou cestou sa mám vydať, prosím, aby v mojom dnešnom živote prebýval v mene Ježiša.
  • Pane, pretože je napísané, stojte teda pevne na slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nenechajte sa znova zapliesť jarmom otroctva. Odmietam byť viac otrokom hriechu. Modlím sa, aby odteraz vo mne prebýval duch Pána, ktorý ma bude viesť a vychovávať v pravej časti. Odmietam žiť život sám. Chcem byť vedený Božím duchom.
  • Písmo hovorí, že pretože všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú to Boží synovia. Chcem byť tvoj syn. Modlím sa, aby ma tvoj duch od dnešného dňa viedol. Pôjdem len tam, kam ma požiadaš, nechcem sa znova vrátiť do otroctva. Každá moc a kniežatstvo, ktoré mi plánuje ukradnúť tento nový dar, padne na smrť v mene Ježiša.
  • Pane Ježišu, stretávam sa s každou formou pokušenia, ktorá ma možno chce priviesť späť do hriechu. Lebo je to napísané v knihe 1. Korinťanom 10:13 Žiadne pokušenie vás neprekonalo, okrem tých, ktoré sú bežné pre ľudí; ale je verný Boh, ktorý vám nedovolí pokúšať sa nad rámec toho, čo ste schopní, ale s pokušením urobí aj cestu úteku, aby ste to mohli vydržať. Sľúbil si, že nedovolíš, aby ma premohlo akékoľvek pokušenie, prosím o splnenie tohto slova Kristovým milosrdenstvom.
  • Pane, keď stále rastiem v Kristovi Ježišovi, dovoľte mi začať prežívať bezchybnú úroveň vzťahu s vami. Každú oblasť svojho života, v ktorej nepriateľ zničil vzťah, ktorý medzi nami existuje, opravujem tieto oblasti v mene Ježiša.

 


ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.