Mocné modlitbové body na vyliečenie chorôb obličiek

0
1084

Dnes sa budeme zaoberať mocnými modlitbami na vyliečenie chorôb obličiek. Ochorenie obličiek je jednou z najrozšírenejších chorôb postihujúcich toľko ľudí na svete. Na túto nebezpečnú chorobu zomrelo toľko ľudí. Písmo hovorí v knihe Jeremiáša 30:17 Ale ja ťa uzdravím a uzdravím tvoje rany, hovorí Hospodin ... Pán vyhlásil, že obnoví naše zdravie a uzdraví naše rany. Bez ohľadu na to, aké závažné je ochorenie, Boh je veľký a mocný na uzdravenie akejkoľvek formy choroby.

Ak trpíte ochorením obličiek alebo máte niekoho, kto trpí ochorením spojeným s obličkami, nemajte obavy. Boh to má pod kontrolou. Boh je schopný a dosť silný na to, aby nás zachránil. Každý orgán v tele má náhradné diely v oblasti ducha. Keď sa vo svete vedy stratí všetka nádej, oblasť ducha má odpovede na všetky otázky. Či už sú obličky úplne poškodené, alebo majú len malý problém, nie je nič príliš veľké na to, aby ich Boh zvládol. Vyhlasujem nebeskou autoritou, v každej podobe choroba vo vašom živote je dnes uzdravený v mene Ježiša.

Izaiáš 40: 29,31 Dáva moc slabým a tým, ktorí nemajú moc, zvyšuje silu. Tí, ktorí čakajú na Pána, obnovia svoju silu; vystúpia s krídlami ako orli, budú bežať a nebudú sa unavovať, budú chodiť a nebudú mdlieť. “ Nedajte sa vystrašiť bolesťou tejto choroby, nedovoľte, aby sa vám otočila chrbtom k Bohu. Písmo hovorí, že tí, ktorí čakajú na Pána, sa obnoví ich sila. Nebudete unavení. Žiadam milosrdenstvom Najvyššieho, nech sa Všemohúci Boh dotkne vášho dnešného života v mene Ježiša.

Modlitebné body:

 

  • Pane Ježišu, ďakujem ti za milosť nad mojím životom. Ďakujem ti, pretože si mi nedovolil, aby ma premohla bolesť tejto choroby, zveľaďujem ťa, pretože si Boh, nech je tvoje meno vyvýšené v mene Ježišovom.
  • 1 Peter 2:24 On sám niesol naše hriechy vo svojom tele na strome, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami si sa uzdravil. “ Písmo hovorí, že Jeho ranou sme boli uzdravení. Hovorím svoje uzdravenie do reality v mene Ježiša. Každá moc, ktorá pôsobí proti môjmu uzdraveniu, ťa dnes zničím v mene Ježiša.
  • Bolo totiž napísané, že Boh uzdravuje zlomené srdce a čistí ich rany. Žalm 147: 3 Uzdravuje zlomené srdce a zväzuje ich rany. “ Pane, modlím sa, aby si očistil moje rany v mene Ježiša. Prosím nebeskou autoritou, aby vzišiel Boží duch a zdokonalil moje uzdravenia v Ježišovom mene.
  • Pane Ježišu, modlím sa, aby ruky Božie vyšli a dotkli sa dnes každého orgánu v mojom tele v mene Ježiša. Vyhlasujem z nebeskej autority, každý orgán, ktorý je potrebné zmeniť v mojom živote, sa dnes mení v mene Ježiša. Žiadam, aby Pán Ježiš sám vstal a dotkol sa ma dnes v mene Ježiša. Písmo hovorí, že poslal svoje slovo a to uzdravuje ich choroby. Modlím sa, aby si dnes poslal svoje slová a uzdravil celú moju chorobu v mene Ježiša.
  • Bože, si zázračný pracovník, modlím sa, aby si dnes vstal a urobil svoj zázrak v mojom dnešnom živote v mene Ježiša. Pane Ježišu, modlím sa, aby ruky Pána, ktoré robia zázraky, vyšli a dotkli sa môjho tela dnes v mene Ježiša. Vyhlasujem zázračné uzdravenie môjho života v mene Ježiša.
  • Pane Ježišu, Písmo hovorí, že sa zľutujem nad tým, nad ktorým sa zľutujem, a nad súcitom nad ním. Pane, ja tiež, že medzi tými, nad ktorými sa zľutuješ, ma budeš rátať v mene Ježišovom. Modlím sa, aby ste ma dôstojne zaradili do zoznamu ľudí, ktorí zažijú váš zázrak v Ježišovom mene.
  • Pane, Písmo mi dalo porozumieť, že Kristus vzal na seba všetky naše slabosti a uzdravil všetky moje choroby. Modlím sa, aby na základe krvi, ktorá bola vyliata na kríži na Kalvárii, bola moja choroba odňatá v mene Ježiša. Pane, kniha Izaiáša 53: 5 Ale on bol zranený pre naše priestupky, bol pomliaždený pre naše neprávosti; Kázanie za náš pokoj bolo na ňom a jeho pruhmi sme uzdravení. Kristus bol pre mňa pomliaždený, bol pre mňa zbitý, prehlasujem, že som oslobodený z otroctva chorôb obličiek v mene Ježiša.
  • Pán Boh, kniha Zjavenie 21: 4 A Boh zotrie každú slzu z ich očí; už nebude smrti ani zármutku, ani plaču. Už nebude viac bolesti, pretože prvé veci pominuli. “ Pane, modlím sa, aby môj ľud neplakal nado mnou slzy v mene Ježiša. Pane, modlím sa, aby si zotrel moje slzy spôsobené bolesťou tejto choroby obličiek. Modlím sa, aby si túto chorobu odstránila v mene Ježiša.
  • Pane Ježišu, modlím sa, aby si ma posilnil, aby som stál pri tebe, kým nedokončíš moje uzdravenie v mene Ježiša. Pretože bol napísaný Žalm 73:26 Moje telo a moje srdce môže zlyhať, ale Boh je silou môjho srdca a môjho podielu na veky. “ Pane, modlím sa, aby si ma posilnil v mene Ježiša. Spolieham sa na teba v silu a dôverujem ti, že prejavíš súcit a uzdravíš moju chorobu v mene Ježiša.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

 

 


ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.