Modlitebné body proti prekážkam

0
206

 

Dnes sa budeme zaoberať modlitebnými bodmi proti bariére. Boh chce oslobodiť ľudí od kameňov úrazu a prekážok, ktoré sú na našej ceste k úspechu. Boli ste niekedy uzatvorení, aby ste niečo dosiahli, a zrazu znenazdajky niečo vyskočí a bude brániť v tom prielom? Pre každého človeka, ktorý je predurčený k veľkosti, ležia bariéry, ktoré je potrebné prekonať, skôr ako sa dostanú na miesto, kde pre nich určil Boh.

Jacob na svojej ceste k úspechu narazil na veľa trápení a prekážok. Keby Jacob nemal to stretnutie s Pánovým anjelom, je možné, že by v živote nedosahoval niečo veľké. Napriek Božej zmluve, ktorá sa týka jeho života, že z Jakoba urobí veľký národ, sa stále usilovne snažil získať ženu svojich snov; mnohokrát zlyhal a musel čeliť Ezauovi. Aj v našich životoch je toľko prekážok, ktoré musia byť zničené, kým sa dostaneme na miesto, kam nás určil Boh. Keby kráľa Saula neodviedli, niesol by Dávid iba pomazanie kráľa; nebude sedieť na tróne ako kráľ.

Na našej ceste k úspechu tiež musíme odstrániť niektoré bariéry. Boh prisľúbil v knihe Izaiáš 45: 2 Pôjdem pred tebou a vyrovnám hory; Rozbijem brány z bronzu a prerezám železné tyče. Pokiaľ ide o tento sľub, stojím a chcem, aby ste v neho aj verili. Boh dnes pôjde pred teba a zničí každú silnú horu pred tebou v mene Ježiša. Poďme tiež nakresliť odkaz zo života Daniela. Daniel sa roky modlil k Bohu a očakával od Boha odpovede. Perzské knieža však zadržalo anjela, ktorý namiesto modlitby priniesol odpoveď na Danielovu žiadosť. Daniel sa neprestal modliť, kým Boh nemusel poslať iného anjela, aby zničil perské knieža. Perzské knieža bolo prekážkou Danielovej modlitby a až do jeho zničenia nedostával Daniel odpovede na svoje modlitby.

Vyhlasujem z nebeskej moci, že každý perzský knieža vo vašom živote, ktorý brzdí prejav Božej slávy, by mal padnúť a zomrieť práve teraz v mene Ježiša.

Modlitebné body:

 • Otče Pane, dnes prichádzam pred teba, aby som potlačil svoju srdečnú bolesť nad prekážkami a prekážkami v mojom živote; Modlím sa, aby ste ich vzali preč v mene Ježiša.
 • Každú moc obmedzenia v mojom živote sa modlím, aby vás oheň Ducha Svätého strávil práve teraz v mene Ježiša. Lebo je napísané: Kvôli Sionu nebudem mlčať, pre Jeruzalem nezostanem ticho, kým jej ospravedlnenie nebude svietiť ako svitanie, jej spása ako planúca pochodeň. Pane, modlím sa, aby si kvôli mne neodpočinul alebo nezachránil pokoj, kým nebude v mojom mene zničené ohňom každé obmedzenie v mojom živote.
 • Jehova, modlím sa, aby si poslal svoj oheň a zničil každú bariéru predo mnou a úspech v mene Ježiša. Každý perzský princ obmedzujúci slávou; Zničím vás ohňom Ducha Svätého.
 • Pane Bože, každý silný muž v dome môjho otca, ktorý odovzdáva moje požehnanie na iné miesto, sa teraz modlím za oheň v mene Ježiša. Každý gigant v mojej generácii, ktorý je známy tým, že ľuďom bráni v úspechu v živote, padne a zomrie v mene Ježiša.
 • Lebo bolo napísané, že pôjdem pred teba a povyšujem sa na vyvýšené miesta, zrezám dvere z bronzu a prerezem železné mreže, každá hora predo mnou, znížená bude v mene Ježišovom. Každé vysoké údolie bude predo mnou ponížené v mene Ježiša, každá drsná časť je urobená priamo v mene Ježiša a každá krivá cesta je urobená priamo mocou Ducha Svätého.
 • Za každú bariéru hriechu v mojom živote sa modlím, aby vás krv Baránka zmyla v mene Ježiša. Na základe krvi, ktorá bola vyliata na kríži na Kalvárii, sa modlím, aby boli všetky moje hriechy zmyté v mene Ježiša.
 • Prelomím každú pevnosť temnoty, ktorá mi bráni v prielome; Zničím ich ohňom Ducha Svätého. Každú prekážku v mojom živote, každú chorobu v mojom živote, rozbijem na kúsky v mene Ježiša.
 • Modlím sa, aby pravé ruky Boha, ktoré robia zázraky, uzdravili každú chorobu, každú chorobu, ktorá mi chce zabrániť v úspechu v mene Ježiša.
 • Každý had otrokárstva, had hadov, volám pomstu Božiu na vás všetkých v mene Ježiša. Pane, modlím sa, aby si vstal a vytvoril boj v tábore mojich nepriateľov, každého, kto sa zaviazal, že mi nedovolí, aby som v živote napredoval, Pane, vyňal zo svojho života mier v mene Ježiša.
 • Nech sú všetci muži a ženy, ktorí stoja na mojej ceste prielom, zničení ohňom v mene Ježiša. Každý silný muž, ktorý sedí na mojom sídle slávy, nech ich oheň Ducha Svätého spálí v mene Ježiša.
 • Každý duch obmedzujúci životné prostredie, ktorý sa vznáša okolo môjho života, sa teraz vznietil v mene Ježiša. Každý satanský vták, ktorý bol vyslaný, aby sledoval môj život a pokrok, stratil v tejto chvíli svoje krídla v mene Ježiša.
 • Každé zviera diablovo, ktoré ma desí na ceste k úspechu, nech ich Lev v kmeni Júdovom zničí práve teraz v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu