Modlitebné body proti očarovaniu

0
200

 

Dnes sa budeme zaoberať modlitebnými bodmi proti začarovaniu. Než budeme pokračovať, je dôležité dať očarovaniu zmysel. Definuje sa ako zlá manipulácia s niekým, kto ho prinúti robiť veci proti jeho vôli alebo plánom. V Písme je niekoľko prípadov, keď boli ľudia diablom očarení, aby niečo podnikli proti svojej Vôli. Jeden z takýchto prípadov možno nájsť v knihe Skutky 8: 9-11 Bol tu však istý muž, ktorý sa volal Šimon a ktorý predtým v tom istom meste používal čarodejníctvo a čaroval obyvateľov Samárie tým, že sám bol nejaký veľký muž: Na ktorého všetci dávali pozor, od najmenej k najväčšiemu, hovoriac: Tento človek je veľká Božia moc. A k nemu mali ohľad, pretože to ich dlho čaroval. Keď človek nie je dostatočne duchovne zdravý, môže byť diablom očarený, aby robil mizerné veci. Ako môže dospelý muž násilne sexovať s maloletými, ako že muž ochorie zakaždým, keď dôjde k prielomu.

Existuje toľko spôsobov, ako nás môže nepriateľ začarovať ako veriacich. Poradil som niekomu, kto je považovaný za geniálneho študenta, ale nikdy neuspeje na žiadnej skúške. Ak jeho skúšobný scenár nechýba, bude zapojený do skúšky a na konci skúšky neuspeje.

Vy viete, ako vás nepriateľ trápi, takže viete, ako smerovať svoje modlitby. Boh sa chystá pozdvihnúť na ľudí zlé čarovanie. Chystá sa oslobodiť ľudí od moci nepriateľa, ktorý ich roky držal na uzde. Nebeskou autoritou rozkazujem, že vaša sloboda teraz príde v mene Ježiša. Jedným z hlavných dôvodov, prečo musíte prelomiť každú pevnosť čarovania, je, aby ste dosiahli strach, ktorý pre vás Boh určil. Pre každého, kto bude začarovaný, budú existovať obmedzenia; taký človek sa bude usilovať o to, aby jeho úsilie bolo zmarené neúspechom. Boh ťa dnes, keď študuješ tohto modlitebného sprievodcu, oslobodí, že v mene Ježiša je zlomené zlé čarovanie, ktoré ťa roky trápi.

Modlitebné body:

 • Nebeskou autoritou rozkazujem, každá moc, ktorá ma odmietla zdvihnúť hlavu, každá moc, ktorá mi bráni dosiahnuť čin, ku ktorému ma chce Boh, zapáli oheň v mene Ježiša.
  Každá démonická ruka a noha pôsobiaca proti môjmu osudu, každé zlé zlo hovoriace jazykom proti môjmu životu sa teraz vznietilo v mene Ježiša.
 • Všetku vašu moc čarodejníctva, ktorá zabíja moje osudy kúsok po kúsku, volám dnes po vašej smrti v mene Ježiša. Každá ruka, ktorú nepriateľ navrhol, aby narušila môj život, nech si také ruky vysuší v mene Ježiša.
 • Sily beriem späť všetok svoj stratený majetok z rúk diabla. Narážam na každého zlého požierača, ktorého poslal do môjho života nepriateľ. Zničím ich ohňom Ducha Svätého.
 • Každý náznak temnoty v mojom živote, ktorý mi bráni v úspechu. Každé embargo neúspechu, ktoré mi poslal do života nepriateľ, ich ničím mocou v mene Ježiša. Zrezal som každú ruku zla vznesenú proti môjmu životu v mene Ježiša.
 • Vkladám oheň Ducha Svätého na každý predmet čarovania v mojom živote, každý predmet, ktorý bol očarený diablom poslaným do môjho života, ničím ich ohňom v mene Ježiša. Každý muž a žena stojaci vysoko v kráľovstve temnoty očarujúca môj život; Rozhodujem nad tebou smrť v mene Ježiša.
 • Každé čarovanie, ktoré prevzalo moje telo a ducha, vás zničím v mene Ježiša. Odmietam byť obeťou čarovania nepriateľa. Vybavujem sa ohňom svätého ducha v mene Ježiša.
 • Ó, šípka uhrančivosti v mojom živote, horieť v mene Ježiša. Písmo hovorí, že žiadna zbraň vyrobená proti mne nebude prosperovať, každý šíp očarovania vystrelený do môjho života sa vráti k odosielateľovi v mene Ježiša.
 • Nebeskou mocou rozkazujem, že sa stanem hrôzou moci temnoty. Vyhlasujem, že sa stanem obrom každého nepriateľa, ktorý ma plánuje očarovať v mene Ježiša.
 • Každé čarovanie nepriateľa, ktoré ma zaplieta, prichádzam proti vám mocou v mene Ježiša. Odmietam byť zapletený do Ježišovho mena.
 • Každé démonické čarovanie s chorobou v mojom živote, ktoré urobilo akýkoľvek orgán môjho tela mŕtvym, zapálilo v mene Ježiša.
 • Narážam na každé očarenie a manipuláciu nepriateľa, aby ma zahanbil vykonaním niečoho neľudského; Ničím takéhoto ducha v mene Ježiša. Každé očarenie, ktoré spôsobí, že ma sexuálne priťahujú maloleté dievčatá, každé očarenie, ktoré spôsobí, že budem silou mocou brať život iného muža, ťa zničím mocou v mene Ježiša.
 • Narážam na každé očarenie, ktoré ma môže priviesť ku krádeži; Ničím ťa v mene Ježiša. Vyhlasujem z nebeskej moci; Nebudem očarený v mene Ježiša.
 • Odmietam byť predmetom výsmechu nepriateľa; Pozdvihujem sa vyššie ako akákoľvek manipulácia s nepriateľom v mene Ježiša. Každá forma čarodejníctva a čarodejníctva útočí na môj život a osud práve teraz v mene Ježiša.
 • Pretože je napísané Exodus 22: 18-19 Nebudete trpieť na čarodejnice. Ktokoľvek by ležal so šelmou, určite zomrie. Nech anjel smrti navštívi každú čarodejnicu, ktorá mi plánuje ublížiť v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu