Modlitebné body proti útokom

0
72

Dnes sa budeme zaoberať modlitebnými bodmi proti útoku. Ako veriaci človek je diabol stále v pohybe, aby spôsobil vážnu katastrofu v našich životoch. Pamätajte, že Písmo hovorí: Buďte bdelí a buďte triezvi. Váš nepriateľ, diabol, sa krčí okolo ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral. Nepriateľ nás nechce vidieť, aby sme robili niečo dobré, takže je stále v pohybe, aby nás udrel.

Útok môže prísť rôznymi spôsobmi; nejde o fyzický útok, ktorý by vás obkľúčili nahnevanými ľuďmi; toto je duchovny utok. Pamätajte, Písmo nám hovorilo, že sme zápasili nie proti mäsu a krvi, ale proti mocnostiam a kniežatstvám, vládcom temných miest. Útoky môžu byť často útokom na vaše manželstvo, zdravie, financie, vzťah, rodinu, prácu alebo čokoľvek iné. Nepriateľ mohol zaútočiť na niečo alebo na niekoho pre nás veľmi dôležitého. Môže to byť naša práca alebo život. Boh však sľúbil, že zničí každý útok nepriateľa; preto dal pokyn tomuto modlitebnému sprievodcovi.

V tomto modlitebnom sprievodcovi sa budeme modliť niektoré bojové modlitby proti útokom nepriateľov a mali by ste byť pripravení vidieť nebezpečné výsledky. Nepriateľ, ktorý ťa odmietol prepustiť, z dôvodu tejto chvíle nariaďujem, aby ich Boh zničil v mene Ježiša. Každý duch predkov, ktorý vás ohlasuje nepriateľovi, ktorý oblieha váš život, nariaďujem, aby ich oheň Ducha Svätého pohltil práve teraz v mene Ježiša. Boh sa bude čoskoro hnevať, útoky nepriateľov budú zničené, Boh sa chystá podniknúť protiútok na tohto nepriateľa, vďaka ktorému nebudete mať pokoj.

Modlitebné body:

 • Otče Pane, modlím sa, aby si zničil každý zlý útok na môj život v mene Ježiša. Viem, že Písmo nikdy nesľubovalo, že sa nezhromaždia, ale sľub Písma, že nebudú prosperovať. Prehlasujem v mene Ježiša, že každý útok na môj život je v mene Ježiša zbytočný.
 • Nebeskou autoritou rozkazujem, že útok zabije a zničí život každého, kto na mňa zaútočí v mene Ježiša. Pane, vstaň a nechaj sa rozptýliť mojich nepriateľov. Nech tí, ktorí pre mňa nechcú pokoj, tiež nepoznajú pokoj, lebo kniha žalmu povedala, že keď volám k Pánovi, moji nepriatelia utečú. Rozhodujem, že každý nepriateľ v mojom živote utečie od tejto chvíle v mene Ježiša.
 • Otče Pane, za každý hriech a neprávosť v mojom živote, vďaka ktorým som sa stal zraniteľným voči útokom nepriateľa, sa modlím, aby si mi svojou milosťou odpustil v mene Ježiša. Modlím sa, aby ste z krvi, ktorá bola vyliata na kríži na Kalvárii, tento hriech zotreli v mene Ježiša.
 • Otče Pane, každú dieru v mojom živote, ktorú nepriateľ využil na zahájenie útokov do môjho života, prosím, aby ju oheň Ducha Svätého zabrzdil v mene Ježiša.
 • Zruším každý útok na moje financie v mene Ježiša. Každý útok, ktorý spôsobil, že moje financie boli zbytočné, každý útok, ktorý zablokoval voľný tok mojich príjmov, sa modlím, aby bol takýto útok zničený v mene Ježiša.
 • Zruším každý útok na moje zdravie, každý útok, ktorý zhoršil moje zdravie. Rozkazujem ohňom Ducha Svätého, že také útoky sú zničené. Každý satanský útok, ktorý ma spôsobil strašnými chorobami, sa modlím, aby ma pravá Božia ruka, ktorá robí zázraky, uzdravila hneď v mene Ježiša.
 • Zničím každý útok nepriateľa na moje manželstvo, každý nepriateľský plán na zničenie môjho manželstva, modlím sa, aby ho oheň Ducha Svätého zničil v mene Ježiša. Písmo hovorí, čo Boh spojil, nech nikto nerozchádza. Prichádzam proti každému útoku nepriateľa, aby som rozhádzal svoje manželstvo. Takéto útoky ničím ohňom Ducha Svätého.
 • Pane Bože, prichádzam proti všetkým útokom na mojich akademikov, proti každému útoku nepriateľov na môj mozog, ktorý znížil moju úroveň asimilácie, idem proti tomu v mene Ježiša. Písmo hovorí, že ak niekomu chýba múdrosť, nech prosí od Boha, ktorý dáva slobodu, bez vady. Modlím sa, aby každý nepriateľ proti mojim akademikom dostal pomstu Božiu.
 • Pri každom útoku nepriateľa, ktorý sa ma bojí, prichádzam proti tebe krvou baránka. Písmo hovorí, pretože som nedostal ducha strachu, ale ducha adopcie, aby som kričal Achba Otče. Nech každý útok v mojom živote začne horieť práve teraz v mene Ježiša.
 • Každý útok nepriateľa na moje deti, podľa Písma, hovorí, že moje deti a ja sme za znamenia a zázraky. Sila ničí každý útok, ktorý má ukončiť ich životy v mene Ježiša. Deti sú dedičstvom Božím, takže moje deti sú dedičstvom Božím. Každý útok na ich život je zničený v mene Ježiša.
 • Nech sa dnes každý nepriateľ, ktorý ma plánuje napadnúť, zabije. Rovnako ako Haman zomrie z pasce, ktorú nastražil pre Mordechaja, nech každý, kto plánuje na mňa zaútočiť, zomrel z vlastného útoku v mene Ježiša. Vyzývam nebeské vojsko, nesmierne množstvo Pánových anjelov, aby práve teraz vstali do boja a pomstili sa každému nepriateľovi, ktorý ohrozoval môj pokoj v mysli v mene Ježiša.
 • Každý útok na znehodnotenie môjho duchovného života, každý útok nepriateľa, ktorý ma duchovne rozptýli, prichádzam proti nemu v mene Ježiša. Modlím sa, aby milosť zostala vo vašej prítomnosti vytrvalá, každý útok na môj duchovný život je ukončený v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu