Modlitby peňazí, ktoré fungujú okamžite

0
273

Dnes sa budeme zaoberať modlitbou peňazí, ktorá funguje okamžite. Kto nechce peniaze? Aj tí najbohatší zo všetkých mužov stále pracujú za viac peňazí. Tým sa ukázalo, že peniaze sú v živote človeka dôležitou potrebou. Čítal som sériu príspevkov online najmä od kresťanov a tí majú názor, že koreň všetkého zla. Toto tvrdenie je správne iba v jednej fáze pravdy, ale v druhej fáze je nesprávne. Nedostatok peňazí je najväčšou príčinou zla medzi ľuďmi. Preto je dôležité mať peniaze. Modlím sa, aby vás Boh hojne požehnal pri ďalšom čítaní tohto modlitebného sprievodcu.

Boh chápe, že človek potrebuje pre človeka lepšiu úroveň pohodlia. Preto je v Božej vôli požehnať podľa toho každého človeka. Kniha Deuteronómium 28: 11-12 A Hospodin ťa urobí bohatým v statkoch, v plodoch tvojho tela, v plodoch tvojho dobytka a v plodoch tvojej pôdy v krajine, ktorú prisahal Hospodin. tvoji otcovia ti dajú. Hospodin ti otvorí svoj dobrý poklad, nebo, aby dal dažďu tvojej zemi v jeho období a požehnal všetko dielo tvojej ruky; požičiaš mnohým národom a nebudeš si požičiavať. Boh nám prisľúbil bohatstvo v hojnosti, zostáva na nás, aby sme do tejto zmluvy vstúpili.

Keď začnete tohto sprievodcu používať na modlitby o peniaze, ktoré fungujú okamžite, modlím sa, aby vás Boh obohatil v mene Ježiša. Písmo hovorí, že je to Boh, ktorý nás učí, ako zarobiť bohatstvo. To znamená, že peniaze sú pre nás služobníkom, máme vládu nad peniazmi. Po stvorení Boh stvoril človeka ako posledného a urobil ho vládcom nad všetkým ostatným, čo bolo stvorené, vrátane peňazí. Je ale dosť poľutovaniahodné, že niektorých ľudí ovládajú peniaze namiesto toho, aby boli vládcami nad peniazmi. Nariadim, aby ťa Boh povýšil na úroveň, ktorú pre teba ustanovil Boh v mene Ježiša. Povstaneš nad všetkými výzvami a zaujmeš skutočné postavenie, ktoré ti Boh určil.

Chudobný človek bude prirodzene nahnevaný, bude skľúčený a bude sa pamätať iba na zlé. Spomeňte si na príbeh Obed-Edoma, na ktorého si spomenul kráľ Dávid, keď sa Archa zmluvy nemohla dostať do paláca, pretože zabila jedného z kráľovských správcov. Ale rozhodujem, že keď Boh zmenil príbeh Obed-Edoma, nariadim, aby sa váš príbeh zmenil v mene Ježiša. Tieto peniaze, ktoré čakáte, a tie, ktoré neočakávate, vám dnes budú dané v mene Ježiša. Keď dnes vystúpiš, nech kvôli tebe začnú pracovať všetci anjeli Pánovi, ktorí majú na starosti bohatstvo.

Modlitebné body:

Pane Bože, modlím sa, aby mi dnes, keď vykročím, začali odpovedať peniaze. Rozhodujem, že tak, ako ste z človeka urobili vodcu, ako ste si predurčili človeka, aby bol vládcom nad všetkým, čo bolo stvorené, modlím sa, aby mi dnes peniaze začali odpovedať v mene Ježiša. Pane Ježišu, dnes urovnávam nepriateľstvo medzi mnou a peniazmi. Každý dlhý boj medzi peniazmi a mnou je dnes oddýchnutý v mene Ježiša.

Otče Pane, keď dnes vykročím do práce, nariaďujem, že peniaze mi prídu v mene Ježiša. Rozhodujem, že ruky Pánove sa dotknú sŕdc všetkých, ktorí mi dlžia, modlím sa, aby ich srdcia boli dotknuté, aby ma dnes zaplatili v mene Ježiša. Požehnania Pána zbohatnú a nepridávajú žiadny zármutok. Pane, modlím sa, aby tvoje požehnanie zostalo v mojom živote. Odomykám prístup k bohatstvu tohto národa v národe v mene Ježiša.

Lebo Písmo hovorí: Pozri človeka, ktorý je usilovný vo svojich dielach, bude stáť pred kráľmi, a nie iba pred ľuďmi. Pane, nariaďujem, aby si ma zvestoval svetu skrze skutky mojich rúk v mene Ježiša. Nebeskou mocou rozkazujem, kedykoľvek zaklopem, dvere mi budú otvorené v mene Ježiša. Keď budem potrebovať peniaze, príde to v mene Ježiša.

Pane Bože, tvoje slovo hovorí, že ty učíš naše ruky, aby zbohatli, otče, modlím sa, aby si ma naučil, ako zarobiť peniaze v mene Ježiša. Chápem, že všetko dobré pochádza od vás, modlím sa, aby ste mi dali predstavu, ktorú svet teraz potrebuje v mene Ježiša. Odteraz pre mňa nebude ťažké zbohatnúť v Ježišovom mene.

Ó, peniaze, počujte hlas Pánov, pretože Biblia povedala, že hovorí niečo, a bude stanovené, prosím, aby ste mi vždy odpovedali v mene Ježišovom. Pane, lámem každú bariéru, ktorá mi bráni v zveľaďovaní, nariaďujem, aby sa tieto bariéry lámali v mene Ježiša. Každé zakopnutie, ktoré sa postavilo spôsobom, ktorý bráni tomu, aby ku mne prišli peniaze, ničím také bloky ohňom Ducha Svätého.

Odteraz rozhodujem, že všetko, na čo vložím ruky, bude stáť obrovské peniaze v mene Ježiša. S čímkoľvek, s čím už nejaký čas bojujem, dostávam teraz v mene Ježiša prístup k pohodliu nad touto vecou. Milosrdenstvom tých najvyšších vydávam príkaz, aby všetky moje veci dostávali dotyk Boha v mene Ježiša. Odteraz začnú prinášať obrovské peniaze v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu