Modlitba za ochranu anjela strážneho

0
192
Modlitba za ochranu anjela strážneho

Dnes sa budeme zaoberať modlitbou za ochranu anjela strážneho. Pre každého človeka je anjel strážny, ktorého Boh dal povinnosť chrániť. Písmo zaznamenané v knihe Žalmov 8: 5 Lebo si ho urobil trochu nižším ako anjeli a korunoval si ho slávou a cťou. Táto časť písma nám dáva pochopiť, že Boh korunoval človeka cťou a slávou, aj keď sme o niečo nižší ako anjeli, ale Boh nám nad nimi dal vládu. Anjeli slúžia ľudským bytostiam, Boh vo väčšine prípadov k človeku posiela anjela. Príbeh o Márii je dokonalým príkladom, keď Boh chcel Marii oznámiť, že porodí dieťa slávy, Boh poslal anjela Gabriela.

V knihe Žalmov 91: 11–13 Lebo dá svojim anjelom nad tebou príkaz, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Budú ťa nosiť vo svojich rukách, aby si si nohu nezrazil o kameň. Šliapneš po levovi a zmiji: Mladý lev a drak pošliapu pod nohy. Táto časť písma vysvetľuje, ako anjel pracuje. Na základe dražby neba nariadim, aby Boh posilnil vášho anjela strážneho v mene Ježiša.

Šliapete po škorpiónovi, nebudete trieštiť nohy o kameň, pretože Boh dá nad vami zodpovednosť svojim anjelom. Nemôžeme začať vysvetľovať skutky anjelov v živote človeka. Ako to, že človek bude jedinou preživšou obeťou autonehody, ako Boh zabráni človeku v ceste na cestu, ktorá si môže vyžiadať život, všetky tieto úlohy vykonáva Boh prostredníctvom našich anjelov strážnych. Keď sa Daniel modlil k Bohu, Boh poslal anjela, aby vyslal odpoveď na jeho modlitby, a pretože anjel zoslabol, perzské knieža uväznilo tohto anjela a nedovolilo mu dostať sa k Danielovi. Zatiaľ čo sa Daniel neprestal modliť, pretože ešte nedostal odpovede, vyzval ho, aby sa prípadom zaoberal a zistil, že anjel, ktorý mal Danielovi priniesť odpovede, bol uväznený perzským princom. Boh musel poslať iného anjela, ktorý bol silnejší a prudší, aby vyslobodil anjela zo zajatia perzského kniežaťa. Modlím sa, aby silou najvyššieho každého strážcu, ktorý slabol, nariadil, aby ich Boh začal posilňovať v mene Ježiš.

Vyzývam anjela strážneho, ktorého Boh nad vami dal príkaz, aby ste vstali a plnili svoje povinnosti v mene Ježiša. Žiadna moc temnoty nebude mať moc nad anjelom strážnym tvojho života v mene Ježiša. Keď začnete používať tohto sprievodcu pri modlitbe za anjela strážneho, modlím sa, aby na vášho anjela strážneho narazila sila Jehovova a vaša ochrana bola spečatená v mene Ježiša.

Je zábavné, že hoci si myslíme, že všetci anjeli strážni prichádzajú vo forme duchovného bytia, môžu to byť aj ľudia ako my. Váš rodič by mohol byť vašim anjelom strážnym. V živote Samuela Boh použil svoju matku Hannu a veľkňaza Eliho ako svojho strážneho anjela. Hannah zaviazala Samuela k veciam Božím, zatiaľ čo ho Eli vychovával k tomu, aby rástol v Pánovom dome. Usudzujem, že nech má váš anjel strážny akýkoľvek tvar alebo podobu, nech nikdy nezažijú ťažkosti pri výkone svojich povinností v mene Ježiša.

Modlitebné body:

Otče Pane, dnes prichádzam modliť sa za ochranu svojho anjela strážneho. Bolo totiž napísané, že svojich anjelov dáš nad nami zabrať, že nás budú nosiť na rukách, aby sme nešliapali nohou o skalu. Otče Pane, modlím sa, aby ochrana strážneho anjela, ktorú si nariadil, aby ma viedla, bola silná v mene Ježiš.

Narážam na každú formu perzského kniežaťa, ktorá sa môže pokúsiť brániť môjmu anjelovi strážcovi v tom, aby pre mňa splnil Božiu vôľu, a tak zničím také perzské knieža ohňom Ducha Svätého. Pane, vstaň a nechaj sa rozptýliť svojimi nepriateľmi, všetky prekážky alebo prekážky, ktorým môže môj anjel strážny čeliť a ktoré môžu obmedziť ich skutky v mojom živote, prosím, aby si ich zničil v mene Ježiš.

Odteraz vydávam príkaz, aby môj anjel dostal silu Jehovu, modlím sa, aby dostali moc všemohúceho Boha v mene Ježiša. Kedykoľvek idem, modlím sa, aby ma viedli, aby ma uviedli do svojich rúk, aby som v mene Ježiša nebil chodidlami o skalu.

Usudzujem, že nijaká moc temnoty nebude mať moc nad mojím anjelom strážnym, .vychádzať bude požehnané v mene Ježiša a môj príchod bude plodný v mene Ježiša. Odmietam byť obeťou akýchkoľvek zlých okolností v mene Ježiša. Narážam na každú silu nehody, každý plán a program nepriateľov, aby ma zasiahli nevyliečiteľnou chorobou, je zničený ohňom Ducha Svätého.

Otče Pane, nestanem sa obeťou únosu v mene Ježiša. Kamkoľvek idem, rozhodujem, že vaše ruky, ktoré sú mojím anjelom strážnym, idú so mnou v mene Ježiša. Modlím sa, aby na mňa prišiel duch všemohúceho Boha, ktorý oživuje smrteľné telo, a budem varovaný pred akýmkoľvek zlom alebo nebezpečenstvom, ktoré bude v mojej ceste v mene Ježiša.

Prosím o anjelov slávy, nech mi budú viesť moje cesty. Keď kráčam údolím tieňa smrti, modlím sa, aby bol po mojom boku môj anjel strážny. Aby zničil každé nebezpečenstvo, ktoré mi stojí v ceste v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu