Modlitba za Boha, aby uspokojil všetky moje potreby

0
249
Dnes sa budeme zaoberať modlitbou za Boha, aby splnil všetky moje potreby. Kto nemá potrebu? Každý to robí. Je rozdiel medzi tým, aby ste boli bohatí, a aby Boh dodal všetko, čo potrebujete.

Dnes sa budeme zaoberať modlitbou za Boha, aby splnil všetky moje potreby. Kto nemá potrebu? Každý to robí. Je rozdiel medzi tým, aby ste boli bohatí, a aby Boh dodal všetko, čo potrebujete. Keď Boh poskytuje všetky potreby človeka, pre takého človeka je všetko hladké a ľahké. Kráľ Šalamún bol požehnaný nad mieru, biblia zaznamenala, že pred ním a po ňom nebude nikto, kto bude bohatší ako kráľ Šalamún. Napriek Šalamúnovmu bohatstvu však stále nedopadol dobre ako jeho otec kráľ Dávid.

Kráľ Dávid nebol taký bohatý ako kráľ Šalamún, ale je to najväčší kráľ, aký kedy vládol na zemi. Dávidovu potrebu Boh presne dodal ako bohatstvo, tak aj bohatstvo vrátane submisívnej vôle vždy počúvať Božie pokyny. Kráľovi Šalamúnovi chýbala vôľa podriaďovať sa Božím pokynom. Šalamún bol varovaný, aby sa neoženil z cudzej krajiny, ale nakoniec sa oženil so ženou z krajiny, kde ho Boh varoval, aby sa neoženil, čo viedlo k pádu veľkého kráľa. David na druhej strane pozná najlepší spôsob, ako sa vždy vrátiť k Bohu zakaždým, keď sa proti Bohu prehrešil, milosť vždy sa k Bohu vrátiť je jedna vec, ktorú kráľ Šalamún najviac potreboval. Ak Boh zabezpečí všetky potreby človeka, nenájde sa v ničom takom človeku. V mene Ježiša nariaďujem, aby Boh v mene Ježiša zabezpečil všetky vaše potreby.

Lebo to je napísané v knihe Filipanom 4:19. Ale môj Boh dodá všetko, čo potrebujete, podľa svojho bohatstva a slávy v Kristu Ježišovi. Boh sľúbil, že uspokojí všetky naše potreby podľa jeho bohatstva v sláve. To znamená, že naša potreba nebude zásobená v takom pomere, aký si dokáže predstaviť naša smrteľná myseľ, ale bude poskytnutá podľa bohatstva Božej slávy. A budete so mnou súhlasiť, že nie je nič také bohato postačujúce ako Božia sláva. Usudzujem mocou v mene Ježiša, nech Boh dnes v mene Ježiša dodá všetky vaše potreby. Odteraz sa lúčite s nedostatkom a chcením v mene Ježiša, vytváram medzi vami nepriateľstvo a chudobu v mene Ježiša.

Stále hovoriac o dostatku Božej slávy, more uvidelo Božiu slávu v knihe Žalmu 114, Písmo zaznamenalo, že ho more videlo a utieklo, Jordánsko sa stiahlo, hory preskočili ako barany a malé kopce ako jahňatá. To sú veci, ktoré skrze slávu Božiu. Rozhodujem, že Božia sláva ti dnes bude stačiť v mene Ježiša. Prichádzam proti každej sile nedostatku a nedostatku v tvojom, každom duchu chudoby je porazený v mene Ježiša.

Modlitebné body:

Pane Bože, modlím sa dnes, keď stojím na zasľúbeniach tvojho slova v knihe Filipanom 4:19, ktorá hovorí, že Boh dodá moje potreby podľa jeho bohatstva v sláve. Otče, v tomto slove uzatváram zmluvu, modlím sa, aby všetky moje potreby boli dodávané v mene Ježiša.

Pane Ježišu, ty si Boh všetkých možností, si Boh všetkého dostatku, modlím sa, aby si dostatočne uspokojil všetky moje potreby podľa tvojho bohatstva v sláve v mene Ježiša. Prichádzam proti každému duchu nedostatku a nedostatku, každá sila chudoby v mojom živote je zničená ohňom Ducha Svätého.

Od dnes rozhodujem, že mi nebude chýbať žiadna dobrá vec. Modlím sa, aby pre mňa vyvstala pomoc, kedykoľvek a kde to v mene Ježiša potrebujem. Pretože Písmo hovorí, že ak sa ľudská cesta páči Bohu, spôsobí, že jeho nepriatelia budú s ním v pokoji. Otče v nebesiach, modlím sa, aby si spôsobil, že moji nepriatelia budú so mnou v pokoji v mene Ježiša. Každý muž a žena, ktorí ma chcú mať za zlé, modlím sa, aby ste sa dotkli ich sŕdc v mene Ježiša. Nech sa vás už dotkne čokoľvek, modlím sa, aby ste ich zničili ohňom Ducha Svätého.

Otče Pane, chápem, že nemáme preto, že by sme prosili, pretože v Biblii sa píše, že sa pýtaj a bude ti dané. Pane, prosím o tvoju ochranu nado mnou a nad rodinou, prosím, aby tvoje ochranné ruky boli nado mnou a nad rodinou v mene Ježiša. Písmo hovorí, že Pánove oči sú vždy upierané na spravodlivých a jeho uši vždy sledujú ich modlitby. Modlím sa, aby vaše oči boli uprené na mňa a od tohto dňa ma budete viesť po pravej strane, aby som prijal to isté z Ježiša.

Pane Ježišu, povedal si svojím slovom, že si nám dal svoj pokoj, nie ako nám ho dal svet. Potrebujem tvoj pokoj v mojej rodine, potrebujem tvoj pokoj v mojom vzťahu. Stojím na prísľube tvojho slova, že podľa tvojho bohatstva v sláve budeš zásobovať moje potreby. Modlím sa, aby si mi doprial pokoj v mojom vzťahu v mene Ježiša.

Otče Pane, povedal si svojím slovom, že ak niekomu chýba múdrosť, nech prosí od Boha, ktorý dáva slobodu, bez poškvrny. Pane Ježišu ako študent Potrebujem tvoju múdrosť, vedomosti a porozumenie zhora, Pán mi ju dáva v Ježišovom mene. Múdrosť vyjadriť sa dôkladne v skúšobnej sieni, múdrosť správne odpovedať na otázky a v zásade sa modlím, aby ste mi ju dali v mene Ježiša.

Pane Ježišu, modlím sa za pokoj nad svojím zdravím, nariaďujem, aby sa Božie ruky dotkli každej situácie o mojom zdraví v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu