Modlitba proti duchu zmätku

2
2899
Modlitby za zmätenú myseľ

Duch zmätku je veľmi mocný duch, niekedy je zanedbávaný a nikto sa proti nemu vážne nezmyslí. Niektorí ľudia sa práve nachádzajú vo svete bez toho, aby vedeli, aký je ich účel na svete. Niektorí sú, akoby boli pod kúzlom alebo hypnotizovaní podivnými silami. Modliť sa proti duchu zmätku je v živote kresťana veľmi dôležité. Keď je vaše srdce zamerané a zbavené zmätku, môžete naplniť vôľu a účel Boha pre svoj život.

Prvá otázka, ktorú si musíme položiť, je: Čo je zmätok? Zmätok je porucha, chaos, nezmyselné konanie atď. Keď sa pozriete na objednávku, jedná sa o určený vzor určený účelom. To znamená, že táto vec musí ísť v tomto poradí a to je účel, ktorý musí slúžiť. Čokoľvek proti rozkazu je zmätok.

Jedna z najhorších vecí, ktorá sa môže prihodiť ľudskému životu, je zamieňať sa zmätený má byť nerozhodný, nepoznať cestu vpred. Zmätok najčastejšie prináša obmedzenie života, pretože zmätená osoba nebude poznať cestu vpred.

Duch zmätku je určený na zničenie životov, našich vzťahov s Bohom a človekom
Keď Boh začal stvorenie, mal vo svojej mysli víziu a obraz o tom, ako chce svet vyzerať ešte v nasledujúcich miliónoch rokoch, stvoril človeka, ktorý má nadvládu, tj nestvoril človeka pre utrpenie, ale keď prišiel hriech život utrpenia človeka sa začal a každý človek bol ponechaný na rozhodnutie o budúcnosti pre seba. Boh stvoril každého človeka na určitý účel a naplánoval spôsob, akým by mal človek žiť.

Žalm 25:12 „Kto je človek, ktorý sa bojí Pána? Naučí ho spôsobom, ktorý si vyberie. “
Boh túži oznámiť svoj plán a účel človeku, ale väčšina ľudí nemá čas poznať ich plán a účel, keď je človek zarovnaný alebo kráča podľa Božieho plánu a zámeru, aby ich život nebol duchom. zmätku môže prísť.

Takzvaný kresťan dnes nemá čas poznať Boží plán pre svoj život, každý chce zázrak, ľudia sa niekedy dokonca modlia zlou modlitbou, už sa nespoliehame na Ducha Svätého, ktorý nás vedie a slovo Bohom.

Pýtame sa v našich srdciach rôzne otázky, ako napríklad ako môžem spoznať vôľu Božiu ?, Boh odpovedá aj na modlitbu, všetky tieto otázky vyvolávajú zmätok pri narodení v našom srdci a jediný spôsob, ako prekonať ducha zmätku, nie je iba modlitbou, ale spoliehať sa na Ducha Svätého a študovať Božie slovo. Prostredníctvom tohto zjavenia pochopíme, čo Boh pre nás má.

Niekedy, dokonca ako znovu narodený kresťan, duch zmätku prichádza do nášho života, keď sa naši duchovia nezhodujú s Božím Duchom.

Tu je niekoľko modlitieb, ktoré sa môžeme modliť

• Ďakujem, Pane, za dar života a tvojho syna Ježiša, ktorý zomrel za moje hriechy

• Každé rúcho zmätku na môj život, vznietiť teraz v mene Ježiša a nechať sa všetok zmätok od Satana odkloniť od môjho života v mene Ježiša.

• Pane, pošli zmätky do tábora všetkých mojich nepriateľov v mene Ježiša

• Modlím sa, aby každý môj zmätok vystrelil do môjho života, obrátil sa v mene Ježiša a nechal Božiu vzkriesenie zabiť každú stopu zmätku na môj život v mene Ježiša.

• Pane Ježišu, vyslobodte ma zo všetkého zmätku v mene Ježiša. Odmietam byť umiestňovaný do ducha zmätku v mene Ježiša.

• Nahrádzam každého zmätku v mojom živote pokojom zdravej mysle v mene Ježiša.

• Drahý Pane, chcem mať jasnú myseľ v čase, keď do mojej strany zaplavujú podvody a klamstvá, a preto sa modlím, aby ste mi dali moc, aby som mohol vziať v duchu zmätku všetkých zajatých v mene Ježiša.

• Modlím sa, Pane, aby si ma dal svojím svätým duchom, aby si ma viedla a učila, aby ma nemohli vyhodiť mnohé vetry doktrín, ktoré môžu spôsobiť taký zmätok v mojej mysli a skresliť pravdu Tvojho slova v mene Ježiš. ,

• Otče Pane, odmietam sa hádzať vetrom neistoty, nechcem vidieť veci rovnakým spôsobom a spôsobom, akým to svet vidí, žiadam, aby ste mi dali jasné porozumenie mojej skutočnej identity v meno Ježiš.

• Otče Pane, žiadam, aby si nechal svoje svetlo preniknúť do temnoty môjho porozumenia, žiadam milosť a silu, aby som bol neustále v duchu upovedomený, a hľadám rozlišujúceho ducha v mene Ježiša.

• Zmätenú myseľ možno ľahko vyhodiť. Otče, Pane, žiadam ducha, aby prehľadal všetky veci a priniesol veci na našu pamiatku. Žiadam, aby ste mi to dali v mene Ježiša.

• Žiadam duchovnú víziu, zmätená myseľ je slepá myseľ. Žiadam o ducha Božieho, ktorý dáva zmätenej mysli víziu, odmietam byť neistý, pokiaľ ide o môj zmysel života v mene Ježiša.

• Pokarhávam každého ducha klamstva a prichádzam proti každej schéme diabla, aby ma zmiatol. Žiadam ducha pravdy, Pane Bože, prosím, aby si ma obdaril duchom pravdy v mene Ježiša.

• Nebeský otec, človek sa stáva zmäteným človekom, keď od teba prestane počuť, Pane, znič nič, čo ma môže chcieť, aby si ťa nepočul, keď hovoríš, daj duchovi, ktorý ma núti poznať tvoj hlas a rozpoznať tvoj vzorec komunikácie v mene Ježiša.

inzercia

2 POZNÁMKY

  1. Čítam Jakuba 4: 13-18 ... Duch Svätý ku mne hovoril skrze Boha. Zmätok pracuje v mojom živote viac ako 60 rokov. Doručujem každý deň! Každú nedeľu chodím do kostola, v stredu študujem Bibliu ... napriek tomu bol nepriateľ v mojom dome a spároval ma a moje manželstvo ako pšenica. Wow! Wow! Wow!

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu