Modlitby proti duchu hnevu a zlosti

9
36141
vyslobodenie z hnevu a zlosti

Jakub 1: 19: Preto, moji milovaní bratia, nech každý každý počuje, pomaly hovorí, pomaly hnev.

Hnev a rozhorčenie sú jednou z najväčších prekážok modlitieb. Mnoho ľudí nevie, že zlosť a hnev sú hriech a sú spôsobené duchom diabla. Jednou z vecí, ktorú diabol používa proti veriacim, je hnev. Keby len Mojžiš vedel, že hnev je to, čo mu bráni v tom, aby sa dostal do zasľúbenej zeme (Kanaánska krajina), urobil by viac ako dosť, aby ju zrušil.

Nech nikto netvrdí, že je oslobodený od tohto ducha, pretože zúrivý hnev môže byť vyvolaný iba frustráciou, keď bol Mojžiš frustrovaný Izraelitmi, jeho hnev sa stal nevyhasiteľným, čo ho vedie k hriechu proti Bohu Bohužiaľ, jeho neschopnosť zrušiť ducha hnevu nakoniec ho zničil a spôsobil, aby nevstúpil do zasľúbenej krajiny.

Neznášanlivosť je dieťa brat hnev, zlosť vás bude ako jednotlivec vybudovať úroveň nenávisti voči inej osobe. Medzitým Biblia potvrdila, že láska je najväčšie prikázanie: Milujte svojho Boha, svojho Pána a milujte svojho blížneho ako seba samého. Ako teda môžeme tvrdiť, že milujeme Boha, keď máme v srdci zlosť voči našim susedom.

Zatiaľ čo z Písma sme pochopili, že Pánove ruky nie sú príliš krátke na to, aby zachránili jeho uši až ťažké, aby počuli náš krik, je to náš hriech, ktorý vytvoril rozdiel medzi nami a Bohom. Ak bude možné hriech zrušiť, modlitby budú zodpovedané rýchlejšie a svedectvá budú rýchlejšie.

Dnes je toľko kresťanov, ktorých obyčajný odev spravodlivosti bol pomaľovaný hnevom a rozhorčením, mnohí z nás sú veľmi dobrí, až kým nás niekto urazí, je pre nás také ťažké odpustiť a zabudnúť a kedykoľvek vidíme takého človeka, je to neuhasiteľné hnev, ktorý sa hromadí v našom srdci. Snažili sme sa tak ťažko prekonať tento pocit, ale z nášho pokusu nevyšlo nič pozitívne, urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby sme upokojili náš hnev, ale nefungujú.

Oslobodenie od hnevu a zlosti

Toto je kus dobrej správy pre nás všetkých, Boh je ochotný pomôcť nám, iba ak mu to dovolíme. Zostavili sme zoznam modlitieb za mužov a ženy, ktorí sa chcú oslobodiť od ducha hnevu a nenávisti. Tieto modlitby vás vyslobodia z Ducha hnevu a zlosti. Ak máte problémy s hnevom, modlite sa tieto modlitby s vášňou az celého srdca. Keď sa zapájate do týchto modlitieb, Božia ruka na vás spočíva a vy budete oslobodení od ducha hnevu mocou v mene Ježiša Krista.

Modlitba je kľúčom ku každej forme vyslobodenia, bez ohľadu na problémy hnevu, ktoré trápi váš život, keď sa dnes venujete týmto modlitbám, vaše vyslobodenie je isté v mene Ježiša Krista. Vidím, ako vás dnes Boh vydal v mene Ježiša Krista.

modlitby

 • Pane Bože, modlím sa, aby si mi pomohol prekonať ducha hnevu vo mne. Žiadam, aby váš duch prebýval vo mne a vyhnal každú hnev vo mne v mene Ježiša.
 • Otče, Pane, odmietam byť neustále nástrojom hnevu, odmietam byť otrokom. Oslobodil som sa od jeho osídla mocou v mene Ježišovo meno.
 • Otče Pane, žiadam, aby tvoje slovo zaplnilo moje srdce a upokojilo moje nervy, kedykoľvek sa vo mne v mene Ježiša znovu vytvorí napätie hnevu.
 • Pane Bože, žiadam, aby si mi dal milosť, aby som premietol Ježišovo správanie, udelil mi tú česť byť pokojný a ľahký vo všetkých mojich skutkoch v mene Ježiša.
 • Otče, Pane, modlím sa, aby si spôsobil, že sa na mňa zazáří tvoja tvár a odstráni sa moja slabosť v mocnom mene Ježiša. Modlím sa, aby na mňa prišla duchovná sila v mene Ježiša
 • Nebeský kráľ slávy, Písmo mi pomohlo pochopiť, že si môj pastier, Pane, pomôž mi ukázať tvoju postavu v mene Ježiša.
 • Otče Pane, kedykoľvek cítim v mojom srdci nenávisť voči svojmu blížnemu, nech tvoja hojná láska pocíti moje srdce v mene Ježiša.
 • Pane Ježišu, modlím sa, aby si ma prepustil z otrokov otroctva k hnevu v mene Ježiša.
 • Otče, Pane, odmietam byť frustrovaný, odmietam skrývať medzi mojimi rovesníkmi pocit podradnosti, ničím každú nedôveru v mojom srdci drahocennou krvou Ježiša.
 • Otče, Pane, žiadam, aby si vo mne vytvoril nové srdce, srdce, ktoré bude poslúchať všetko, čo si prikázal, Pane, vytvoriť také srdce vo mne v mene Ježiša.
 • Pane Ježišu, Biblia hovorí, že by sme nemali ignorovať diablove zariadenia. Žiadam ťa, aby ma tvoj duch vždy priviedol k vedomiu tohto slova, kedykoľvek duch hnevu príde znovu na návštevu v mene Ježiša.
 • Pane Ježišu, keď je v mojom srdci pokoj, nebudem mať nijaké rozhorčenie voči svojmu susedovi, Pane, žiadam, aby si nechal svoj pokoj prebývať v mojom srdci v mene Ježiša.
 • Pane Ježišu, namiesto hnevu a nenávisti, keď sa mi zdá, že veci pre mňa nefungujú, daj mi milosť, aby som držal tvojich slov v mene Ježiša.
 • Otče, Pane, žiadam tvojho ducha, ktorý pomáha telu smrteľného, ​​žiadam, aby si ma nalial v mene Ježiša.
 • Nebeský kráľ, modlím sa za čerstvé pomazanie, ktoré v mojom srdci v mene Ježiša zničí existujúceho ducha hnevu a nenávisti.
 • Pane Ježišu, žiadam, aby si ma potešil v každej situácii, v ktorej sa nachádzam, čo môže vyvolať hnev. Žiadam, aby si ma vždy potešil a dal mi vedomie, že si so mnou v mene Ježiša.
 • Pane Ježišu, modlím sa, aby si sa cítil pokojný, keď sa budem hnevať, žiadam ducha pokoja, ktorý si ukázal, keď si bol na zemi, Pane, pomôž mi zostať pokojný vždy v mene Ježiša.
 • Otče, Pane, prosím vás, aby ste ma pozdvihli nad pokušenia hnevu a zlosti, nech už nado mnou nemá moc v mene Ježiša.
 • Pane Bože, modlím sa, že keď znova vyvstanú pokušenia, dá mu silu, aby ho prekonal v mene Ježiša.
 • Otče, Pane, modlím sa za každého muža a ženu, ktorí trpia tým istým démonom, vyhlasujem ich slobodu v mene Ježiša.

Amen.

 

9 POZNÁMKY

 1. Ďakujem ti za to, bojujem s duchom hnevu a nechcel som ísť spať zraniteľný voči nepriateľovi, musím odpustiť a ťažko sa mi to darí ... Moja žena Tammy a ja sme toho prešli mnohými , nebola verná a keď vidím alebo premýšľam o určitých zapojených ľuďoch, začnem pociťovať zúrivosť, je to pre mňa veľmi skutočný boj a naozaj to chcem napraviť. Cítim sa utláčaný a v dnešnej dobe sa za to veľa modlím. Keď sa táto aféra stala pred 14 rokmi, 14 rokov som sa obrátil k drogám, aby som sa otupil, obaja sme na chvíľu (1 rok) užívali tvrdé drogy a myslím si, že by ma mohol ovládnuť démon, pretože som sa v tom čase nachádzal v zraniteľnom stave. Viem, že je načase, aby som mal tieto choré pocity, a v tomto okamihu sa cítim vyčerpaný ... .. akékoľvek rady alebo modlitby za Tammy a boli by sme ocenení ..... brat v Kristu, ďakujem, Pán ma k tebe viedol. Som očistený od všetkých nečistôt ako sú drogy, alkohol, čokoľvek také už 13 rokov je to teraz hnev a zášť, ktoré ma brzdia od zdanlivo každej radosti v živote. Milujem Ježiša a cítim, že čas jeho príchodu je blízko a nechcem zostať pozadu, keď ten čas príde.

  • Pripomínam si, že všetky veci môžeme robiť prostredníctvom Krista, ktorý nás posilňuje. Modlitba je v takýchto prípadoch predovšetkým potrebou hodiny. Pozrite sa, keď to niekto podvedie, vytvára veľmi škodlivé emócie hnevu, nenávisti a sklamania. Je to ako tá najhoršia kombinácia duchov, aká existuje. Preto je na pretrhnutie týchto reťazcov potrebná sila modlitby. Nepodceňujte silu modlitby. Ak sa so svojou manželkou, hoci tvrdo, skutočne dokážete spojiť a modliť sa nad týmito duchmi, uvidíte víťazstvo nad touto situáciou veľmi efektívne. Účinný dôvod, prečo to povedal Boh. A áno, aj keď ťa tvoja žena podviedla, je to tvoja manželka a mal by si jej byť schopný odpustiť. Áno, je to ťažké, ale Kristus povedal, že by sme mali milovať vašu manželku, ako Kristus miluje Cirkev. Sme nevesta Kristova (Cirkev) a Ježiš nám odpúšťa všetky hriechy. Očakáva sa, že to isté urobíme aj navzájom. Odpúšťaj a miluj alebo miluj a odpúšťaj. Ak je vaša manželka ochotná sa s vami modliť a do určitej miery podporovať vašu žiadosť, vyhľadajte radu ... už vám ukazuje, že má správne srdce. Ľudia robia chyby. Ani niekedy neplánujeme, aké chyby urobíme. Ale milovať sa a odpúšťať si navzájom je predovšetkým znakom skutočne oddaného kresťana. Aj keď na priestupok nemusíme nevyhnutne zabudnúť. Musíme požiadať Boha, aby nám pomohol zbaviť sa bolesti a rany

 2. Prosím, modlite sa za mňa a moju manželku.

  Momentálne sme odlúčení.
  Viem, že sa musí zbaviť nevôle z predchádzajúceho vzťahu, ktorý teraz ovplyvňuje náš.

  Nie som dokonalý, ale som zúfalý, pozri PÁN, ktorý nás obnovuje!
  Ó Bože, ďakujeme za víťazstvo v tejto situácii, Pane.

  Mike.

 3. Kolegyne Christianové za posledný mesiac sa moje deti na mňa všetci nahnevali a preklínali ma. Sú neúctivé sebecké a nedoceniteľné. Prichádzajú v každú hodinu alebo sa objavia mimo domu. modrá po týždňoch. Snažil som sa im pomôcť s drogovými závislosťami, ale problém je taký zlý, že som v situácii, keď ma z ich správania dokážu vysťahovať. PROSÍM, ORAJE, ŽE TÁTO ZLÁ PRÍTOMNOSŤ NECHAJE Z môjho domova a rodiny.

 4. Ау дурыс дугалар емес Алладан сурау керек Иса емес адаспандар бауырлар

 5. Jésus, Toi et seulement Toi peut me délivrer de ma colère envers les bruits de mon voisin. Je déteste être dans cet état car de mauvais esprits entrent en moi. Nie je veux pas céder à ma tentation colérique. Tu sais à quel point ces bruits me détruisent. Je te prie de mettre un terme au agissements bruyants de mon voisin avec ses travaux incessants, ses longues et régulières utilization de son aspirateur. Même ses chiens réveillent une fureur incontrôlable. Je te prie d'expulser cette colère Seigneur car elle m'empêche d'être comme Toi.

 6. Volám sa Evelin asenime, som mladá a krásna dáma, mám vážne problémy s hnevom, keď to príde, naozaj neviem, ako to ovládať, prosím potrebujem vašu pomoc a nejaké modlitby

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.