Vyslobodzovacie modlitby od ducha znižovania

2
3625

Deuteronómia 28:13 A Hospodin ťa učiní hlavou, nie chvostom; a budeš iba nad a nebudeš pod; ak počúvaš prikázaní Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, pozorovať a činiť ich;

Každé dieťa Božie je určené, aby žilo vyšší život. V živote sa nenarodilo žiadne Božie dieťa. Predurčením sme všetci vysvätení podpora iba a nikdy ničenie. Dnes sa pozrieme na vyslobodzovacie modlitby od ducha znižovania. Zníženie je ovládané zlým duchom diabla. To je dôvod, prečo vidíte veľa veriacich trpiacich vzostupmi a pádmi, dnes sú hore, zajtra sú dole. Kedysi boli bohatí a po nejakej dobe boli späť do chudoby.

toto vyslobodzovacie modlitby vás zmocní k tomu, aby ste sa oslobodili od všetkých okov stagnácie a zaostalosť diabol mohol umiestniť do vášho života a osudu. Keď sa zapojíte do týchto modlitieb za oslobodenie, vezmete svoje vyslobodenie násilím a dáte za život hanbu diabla a jeho agentov.

Čo je to znižovanie?

Zníženie úrovne znamená znížiť, odstrániť, premiestniť z vyššej úrovne na nižšiu alebo vôbec nulovú úroveň. Znamená to tiež zostúpiť z vznešeného a slávneho postavenia na ponižujúce a ponižujúce. Zníženie znamená v živote priniesť od hlavy po chvost.

Každá forma degradácie nie je Božou vôľou pre náš život. Gog vo svojom slove povedal, že budeme vždy a budeme len hlavou a nie chvostom, Deuteronómia 28:13. Z toho jednoducho vyplýva, že dokonalá vôľa Božia pre nás má byť iba na vrchu. Nikto neslúži Bohu a nechodí v živote. Nikto nesleduje Boha celým svojím srdcom a nakoniec je v živote zoslabený.

Demotácia je diabla, diabol stále hľadá spôsoby, ako priviesť Božie deti do života. Podviedol v záhrade Adama a Evu a zosadil človeka z božstva na ľudstvo, človeka zoslabil z nesmrteľnosti na smrteľnosť, človek sa stal prachom. To je dielo diabla. Vďaka Bohu, že vďaka Kristovi sa ľudstvo teraz vrátilo do svojho oprávneného postavenia. Diabol degradoval ľudstvo, ale Ježiš nás povýšil naveky, hallelujah !!!. Vďaka dnešným modlitbám netrpezlivosti budete aj vy oslobodení od ducha znižovania v mene Ježiša Krista. Ale ako prekonám ducha znižovania?

Ako prekonať ducha znižovania?

Žalmy 28: 1 Budem k tebe plakať, Hospodine, moja skala; Nebuď mi tichý, aby si nebol tichý, aby som sa nestal tým, ktorí idú dolu do jamy.

Modlitba je kľúčom k zničeniu moci ducha znižovania vo vašom živote. Ako dieťa Božie, jediný spôsob, ako prekonať ducha znižovania vo vašom živote, je cez Božie slovo a modlitby. Modlitba je kľúčom k životu nepretržitých propagačných akcií, propagačných akcií vo všetkých oblastiach vášho života. Vždy, keď sa modlíte, dáte Bohu vedieť, že obaja ste v tom istom tíme. keď je Boh vo vašom tíme, váš úspech je istý. Nezaujíma ma, ako ťa doviedli diabla a okolnosti, keď sa zaviažeš študovať Božie slovo a modlitby, každá sila depresie v tvojej lfe bude zničená v mene Ježiša. Starostlivo som vybral niekoľko vyslobodzovacích modlitieb, ktoré vás oslobodí od ducha znižovania. Modlite sa dnes s vierou za tieto modlitby a vy budete zdieľať svoje svedectvá o povýšení v mene Ježiša Krista

Vyslobodzovacie modlitby

1. Otče, ďakujem ti za tvoju mocnú ruku v mojom živote a v osude v Ježišovom mene.

2. Otče, zľutujem sa nad všetkými svojimi nedostatkami, odpusť mi Pane v mene Ježiša

3. Každý goliáš, ktorý bojuje proti mojej povýšenosti, je teraz rozptýlený ohňom v mene Ježiša

4. Každé zrkadlo čarodejníctva, ktoré manipuluje s mojím pokrokom, rozptýlené ohňom teraz v mene Ježiša

5. Každý lovec mojej hviezdy bude tento rok pochovaný v mene Ježiša

6. Nech klopí každý nepriateľ mojej povýšenia a padne v mene Ježiša

7. Každá rieka problémov, ktorá odoláva môjmu pokroku, bude teraz vyschnutá v mene Ježiša Krista.

8. Každá zlá organizácia, ktorá bojuje proti mojej propagácii, bude teraz zmarená v mene Ježiša Krista

9. Ó, Bože znakov a zázrakov, prejav svoju silu v mojom živote a v podnikaní v mene Ježiša

10. Fara môjho osudu zomiera teraz v mene Ježiša Krista
11. Akákoľvek očarená oblasť môjho života a osudu bude teraz zničená v mene Ježiša.

12. Každý satanský odev alebo vklady, v mojom živote a v osude, ktoré spôsobujú v mojom živote ničenie, vypláchnem ich Ježišovou krvou.

13. Každý satanský program diabla v mojom živote, aby ma udržoval v depresii, rozptýlim ich teraz !!! v mene Ježiša Krista.

14. Každá čarodejnícka metla odmieta moje povýšenie, pražím to metla ohňom v mene Ježiša.

15. Každý farár v mojom rodnom meste, ktorý bojuje proti mojej propagácii, je v Ježišovom mene zneuctený a zničený

16. Vchádzam do svojho prorockého osudu v mene Ježišovo meno

17. Pri svojom živote v mene Ježiša dostávam božskú rýchlosť

18. Vo všetkých oblastiach môjho života budem prežívať všetky propagácie v Ježišovom mene

20. Vyhlasujem, že mám vynikajúceho ducha, ktorý vo mne pracuje v mene Ježiša

21. Budem hlavou a nie chvostom v Ježišovom mene

Ďakujem Ježiš Kristus.

inzercia

2 POZNÁMKY

  1. Ďakujem vám, pastier, že ste boli úžasní, vaše hodiny a vedenie modlitby boli pre mňa skutočne prospešné. Viem, ako bojovať proti zlým duchom. Nech ťa Boh, náš Pán, žehná.

  2. Ďakujem, Bože Bože, za požehnania Abraháma, som bohatý, som hlava, nie chvost, ktorý Sherri leží nad a nie pod
    Prosím, modlite sa za mňa, že Boh urobí niečo nové v mojom živote, verím Bohu

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu