30 novembrových modlitebných bodov s Písmom

5
4932

Izaiáš 43:18 Nezabudnite na tie predchádzajúce veci ani na staré veci. 43:19 Hľa, urobím novú vec; teraz vyjde; Či to nebudete vedieť? Dokonca urobím cestu na púšti a rieky na púšti.

každý nový mesiac prináša nové požehnanie, Boh má vždy pre svoje deti niečo nové v každom novom mesiaci. Každý múdry kresťan by mal vždy začať mesiacom modlitbami. Dnes sa budeme zaoberať novorodeneckými modlitebnými bodmi a kontrolami. Keď vstúpime do tohto obdobia, budeme hovoriť do nášho nového mesiaca. Keď začnete každý mesiac modlitbami, nikdy sa nestanete obeťou v žiadnom mesiaci.

Prečo začať nový mesiac modlitbami?

Musíme pochopiť, že tak ako Boh pre nás zabalil veľké veci v každom novom mesiaci, aj diabol zabalil zlo pre každý nový mesiac. Každý nový mesiac prináša život a smrť, úspechy a zlyhania, požehnania a kliatby atď. Každý mesiac si musíte vybrať to najlepšie a spôsob, ako si vybrať, je prostredníctvom vašich modlitieb. Cez svoje modlitby si vynútite dobro vo svojom živote, svojimi modlitbami odmietate každé zlo, ktoré prichádza s každým mesiacom, skrze svoje modlitby vyvolávate všetky úspech ktorá prichádza s každým mesiacom počas vášho života. v skutočnosti sa každé vyhlásenie, ktoré urobíte na oltári modlitieb každý nový mesiac, stane vašou časťou toho celého mesiaca v mene Ježiša. Keď začnete tento nový mesiac modlitebnými bodmi písať, vidím tento nový mesiac zabezpečený pre vás v mene Ježiš.

Písma pre nový mesiac

Nižšie sú silné božie inšpirované písma pre nový mesiac. Tieto písma vás prevedú Božím plánom pre váš život v každom novom mesiaci. Študujte ich modlitebne a tu budete hlas Boží.

Jeremiáš 29: 11
Lebo viem, že plány, ktoré mám pre vás, vyhlasujem Pána, plány pre blaho a nie pre zlo, aby som vám dal budúcnosť a nádej.

2 5 Korintským: 17
Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Starý zomrel. hľa, nový prišiel.

Isaiah 43: 19
Hľa, robím novú vec; teraz to pramení, nevnímaš to? Urobím cestu na púšti a rieky v púšti.

Izaiáš 43: 18 19-
„Nezabudnite na tie predchádzajúce veci, ani na starosti. Hľa, robím novú vec; teraz to pramení, nevnímaš to? Urobím cestu na púšti a rieky v púšti.

Genesis 12: 1-9
A Pán povedal Abramovi: „Choďte z vašej krajiny a od svojho otca a domu svojho otca do zeme, ktorú vám ukážem. A urobím z teba veľký národ a požehnám ťa a budem tvoje meno skvelé, aby si bol požehnaním. Požehnám tým, ktorí vám žehnajú, a tomu, kto vás zneuctí, prekliatim, a vo vás budú požehnané všetky rodiny zeme. “Abram odišiel, ako mu povedal Pán, a Lot odišiel s ním. Keď odišiel z Haran, mal Abram sedemdesiatpäť rokov. Abram vzal Sarai, svoju ženu a Lota, syna jeho brata, a všetok ich majetok, ktorý shromaždili, i ľud, ktorý nadobudli v Chárane, a vydali sa ísť do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu,

Lamentations 3: 22
Neochvejná láska Pána nikdy neprestane; jeho milosrdenstvo sa nikdy neskončilo;

Job 8: 7
A hoci bol váš začiatok malý, vaše posledné dni budú veľmi dobré.

John 3: 16-17
„Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Ezekiel 11: 18-19
A keď tam prídu, odstránia z nej všetky svoje ohavné veci a všetky ohavnosti. A dám im jedno srdce a nového ducha, ktorý vložím do nich. Vytiahnem z kameňa srdce z kameňa a dám im srdce z mäsa,

John 3: 3
Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, hovorím vám, že ak sa niekto znovu nenarodí, nemôže vidieť Božie kráľovstvo.“

Filipíny 4: 6
Neboj sa o nič, ale vo všetkom, čo sa modlí a prosí s vďakyvzdaním, nech sa vaše žiadosti oznámia Bohu.

Židom 12: 1 2-
Preto, keďže sme obklopení takým veľkým oblakom svedkov, odložme tiež každú váhu a hriech, ktorý tak pevne prichádza, a vytrvalo vytrhnite preteky, ktoré sú pred nami, hľadiac na Ježiša, zakladateľa a Zdokonaľovač našej viery, ktorý pre radosť, ktorá mu bola daná, vydržal kríž, pohŕdal hanbou a je posadený po pravici Božieho trónu.

John 10: 10
Zlodej prichádza len ukradnúť, zabiť a zničiť. Prišiel som, že môžu mať život a mať ho hojne.

Žalm 91: 1-16
Ten, kto býva v útulku Najvyššieho, zostane v tieni Všemohúceho. Poviem Pánovi: „Moje útočisko a moja pevnosť, môj Bože, v ktorého verím.“ Lebo on vás vytrhne z pastiera dravca a zo smrteľného moru. Zakryje vás svojimi pastorkami a pod jeho krídlami nájdete útočisko; jeho vernosť je štítom a štulcom. Nebudete sa báť hrôzy noci ani šípu, ktorý letí cez deň,

Luke 18: 35-43
Keď sa priblížil k Jerichu, slepý muž sedel pri ceste a žobral. A keď počul dav, ktorý prešiel okolo, spýtal sa, čo to znamená. Povedali mu: „Prechádza Ježiš Nazaretský.“ A zvolal: „Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A tí, ktorí boli pred ním, ho pokárali a hovorili mu, aby mlčal. Ale on ešte viac kričal: „Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Modlitebné body pre Nový mesiac

1. Otče, ďakujem ti, že si mi dal milosť za to, že si videl tento nový mesiac

2. Otec ďakujem za milosrdenstvo a milosť v mojom živote

3. Celý tento mesiac sa kryjem Ježišovou krvou

4. Vyhlasujem, že po celý tento mesiac nebude v mene Ježiša prosperovať žiadna zbraň, ktorá bola proti mne vytvorená

5. Vyhlasujem, že všetky moje mesačníky budú v mene Ježiša bezpečné

6. Vyhlasujem, že muži aj ženy mi budú tento mesiac v mene Ježiša uprednostňovať

7. Každá zlá šípka namierená proti mne tento mesiac, prikazujem ti, aby si sa vrátil späť k odosielateľovi v Ježišovom mene

8. Každý zlý plán diabla proti môjmu životu v tomto mesiaci prepadne v mene Ježiša

9. V tomto novom mesiaci slávim Ježišovo meno

10. Všetko, čo som nemohol dosiahnuť minulý mesiac, dosiahnem ich tento mesiac v mene Ježiša.

11. Pane, spôsob, aby som bol tento nový mesiac v Ježišovom mene na správnom mieste v správny čas

12. Ty, Bože nových začiatkov, otvor mi nové dvere prosperity, tento mesiac v mene Ježiša.

13. Ó, Pane, daj mi pomazané myšlienky a viem ma k novým cestám požehnania, tento mesiac v mene Ježiša.

14. Nechajte všetky moje zbytočné roky a úsilie obnovené na viac požehnaní v mene Ježiša.

15. Moje financie tento rok nevstúpia do väzieb finančného hladu v mene Ježiša.

16. Odmietam každého ducha finančného rozpakov v mene Ježiša.

17. Pane, vyneste pre mňa med zo skaly a dovoľte mi nájsť spôsob, ako ľudia hovoria, že neexistuje.

18. Vyhlasujem za neplatné všetky neplatné slová, ktoré som hovoril proti svojmu životu, domov, práci atď. Zo satanských záznamov v mene Ježiša.

19. Tento rok sa nevzdám na okraji svojich zázrakov v mene Ježiša.

20. Nech je každý architekt nenávisti, nepriateľstva a konfliktov v domácnosti ochromený v mene Ježiša.

21. Prikazujem, aby sa v mene Ježiša odstránili všetky satanské obmedzenia môjho zdravia a financií.

22. Nechajte všetky zdedené obmedzenia týkajúce sa získavania dobrých vecí odísť v mene Ježiša.

23. Pane, vstaň a zahanbuj každú moc, ktorá spochybňuje môj pokrok tento mesiac v mene Ježiša.

24. V mene Ježiša nech sa pokloní každé koleno satanského rozpakov.

25. Odmietam jesť chlieb smútku tento mesiac v mene Ježiša.

26. Zničím každú duchovnú opozíciu v mojom živote v mene Ježiša.

27. Nech východný vietor paralyzuje a zneuctí všetkých mojich duchovných faraónov a Egypťanov v mene Ježiša.

28. V mojom živote urobte niečo na tomto modlitbovom stretnutí, ktoré zmení môj život navždy, v mene Ježiša

29. Pane, vyslobod ma zo všetkého zla v tomto novom mesiaci v mene Ježiš.

30. Nebudem prosiť o peniaze ani o nič iné tento mesiac v mene Ježiša

Ďakujem za odpoveď na modlitby.

inzercia

5 POZNÁMKY

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu