Modlitebné body proti pádu do pokušenia

0
19893
Modlitba ukazuje proti upadnutiu do pokušenia

Matthew 26: 41:
41 Dávajte pozor a modlite sa, aby ste nevstúpili do pokušenia: duch je skutočne ochotný, ale telo je slabé.

Dnes sa budeme zaoberať modlitebnými bodmi proti upadnutiu do pokušenia. pokušenie sú skutočné a pokúšať sa dá iba kresťan. Na pokušenie sa jednoducho tlačí, aby ste robili to, čo nechcete, a aby ste neboli schopní robiť to, čo chcete. Rimanom 7: 14–25 podáva vynikajúci obraz veriaceho, ktorý zápasí s pokušeniami, a znie:

„14 Lebo vieme, že zákon je duchovný: ale som telesný a predaný pod hriechom. 15 Za to, čo robím, nedovolím; za to, čo by som chcel, to nerobím; ale čo nenávidím, to robím I. 16 Ak potom urobím to, čo by som nechcel, súhlasím so zákonom, že je to dobré. 17 Teraz to už teda nerobím ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Lebo viem, že vo mne (teda v mojom tele) nebýva nič dobré, lebo vôľa je so mnou; ale ako vykonávať to, čo je dobré, sa mi nezdá. 19 Pre dobro, ktoré by som neurobil, ale zlo, ktoré by som neurobil, to robím. 20 Keby som teraz urobil to, čo by som neurobil, viac to už nerobím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Nájdem potom zákon, že keď budem konať dobro, bude vo mne prítomné zlo. 22 Lebo sa teším zo zákona Božieho po vnútornom človeku: 23 Ale vidím iný zákon v mojich údoch, bojujúci proti zákonu mojej mysle a uväzňujúci ma do zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ó, úbohý muž, že som! Kto ma vyslobodí z tela tejto smrti? 25 Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Takže potom mysľou sám slúžim Božiemu zákonu; ale s telom zákon hriechu. “

Z vyššie uvedeného písma vidíme, že v tele každého človeka je sila hriechu, ktorá sa nás neustále snaží ťahať opačným smerom. Každý človek zdedil hriech od Adama, a preto je hriech v nás predvolene. Riešením hriechu je spásonosná milosť Ježiša Krista. On je jediný, kto je bez hriechu, preto keď veríme v Neho, Jeho spravodlivosť stáva sa našou spravodlivosťou, Jeho svätosť sa stáva našou svätosťou. Naša viera v Krista je to, čo nám dáva správne postavenie s Bohom.
Keď poznáme túto pravdu, môžeme sa teraz, keď sa znovu narodím, opýtať, ako prekonám pokušenia?

Odpoveď je jednoduchá, prostredníctvom modlitieb. Modlitby sú ukážkou absolútnej závislosti od dokončeného diela Ježiša Krista. Keď sa modlíme, Ho-yov duch nás oprávňuje hovoriť nie hriechu. Žiadny človek nemôže prekonať hriech v tele, preto sa musíme vždy modliť k Bohu, aby milosť chodila ako Kristus. Matúš 6:13, Ježiš, keď učil svojich učeníkov, ako sa modliť, dodal, že by sa mali modliť, aby nevedeli k pokušeniu, ale aby boli vyslobodení zo všetkého zla. Táto modlitba, ktorá poukazuje na pokušenie, vás vyslobodí zo všetkých zlých pascí diabla v Ježišovom mene. Týmto modlitebným bodom premôžete hriech a Satana v Ježišovom mene.

Predtým, ako pôjdeme k týmto modlitbám, chcem rýchlo dokázať túto skutočnosť. Boh sa na vás nezlobí, ako dieťa Božie vás tak veľmi miluje a nikdy sa vás nevzdá. Vo vašom živote nie je žiadne množstvo hriechu, ktoré by ho prinútilo odvrátiť sa od vás. Preto sa modlite, aby táto modlitba s veľkou dôverou milovala Otca. Tiež si všimnite, že účelom týchto modlitebné body znamená duchovne vás vystreliť, aby bol váš duch schopný vybaviť vaše telo podriadeným. Táto modlitebná bodka proti upadnutiu do pokušenia bude vaším zlomovým bodom v Ježišovom mene. Zostaňte požehnaní.

BODY MODELOV

1. Ďakujeme Pánu za moc Ducha Svätého.

2. Vyznanie hriechov a pokánie.

3. Otče Pane, nech ma Duch Svätý znovu naplní v Ježišovom mene.

4. Otče, Pane, nech sa zlomia všetky neprerušené oblasti môjho života v mene Ježiša.

5. Otče Pane, inkubuj ma ohňom Ducha Svätého v Ježišovom mene.

6. Nech sa každé moje anti-mocenské otroctvo prelomí v mojom živote v Ježišovom mene.

7. Nech všetci cudzinci utekajú z môjho ducha a nechajú Ducha Svätého prevziať kontrolu v mene Ježiša.

8. Pane, katapultuj môj duchovný život na vrchol hory.

9. Otče, Pane, nech sa otvoria nebesá a nech na mňa padne Božia sláva v mene Ježiša.

10. Otče Pane, nech sú znamenia a zázraky mojím údelom v Ježišovom mene.

11. Vyhlasujem, že radosť utláčateľov z môjho života sa zmenila na smútok v mene Ježiša.

12. Nech sú v mene Ježiša ochrnuté všetky mnohonásobné sily pôsobiace proti mne.

13. Ó, Pane, otvor moje oči a uši, aby som od teba dostal úžasné veci.

14. Pane, udel mi víťazstvo nad pokušeniami a satanskými zariadeniami.

15. Pane, zapál môj duchovný život, aby som zastavil rybolov v nerentabilných vodách.

16. Ó, Pane, uvoľni svoj jazyk ohňa na môj život a spáli všetku duchovnú nečistotu, ktorá je vo mne.

17. Otče, Pane, daj mi hlad a smäd po spravodlivosti v mene Ježiša.

18. Pane, pomôž mi, aby som bol pripravený urobiť tvoju prácu bez toho, aby som čakal na uznanie od ostatných.

19. Pane, daj mi víťazstvo nad zdôrazňovaním slabostí a hriechov iných ľudí, zatiaľ čo ignorujem svoje vlastné.

20. Známky hriechu v mojom živote idú. Na môj život prichádzajú známky čistoty v mene Ježiša.

21. Oheň Ducha Svätého, inkubujte môjho duchovného muža v mene Ježiša.

22. Každý anti-pokánie ducha v mojom živote vás zaväzujem a teraz vás vyhadzujem v mene Ježiša.

23. Prijímam čerstvý oheň, aby som sa posunul vpred v mojom duchovnom živote v mene Ježiša.

24. Nech sú moje kroky ustúpené od každej zlosti, v mene Ježiša.

25. Nech je moje sídlo kreslom čistoty v mene Ježiša.

26. Každá neprávosť uteká odo mňa v mene Ježiša.

27. Moc žiť zbožný život, poď na mňa teraz, v Ježišovom mene.

28. Ponorím sa do Ježišovej krvi a do Božieho slova v mene Ježiša.

29. Každý vnútorný spor proti svätosti v mojom živote, zomri v Ježišovom mene.

30. Vagabondský duchovný život vás odmietam v mene Ježiša.

31. Ohnivý jazyk z neba, očisťuješ môj osud v mene Ježiša.

32. Pane, daj mi hĺbku a zakorenenie svojej viery.

33. Ó, Pane, uzdrav všetky oblasti spätného chodu v mojom duchovnom živote.

34. Pane, pomôž mi, aby som bol ochotný slúžiť iným, než chcieť vykonávať autoritu.

35. Pane, otvor moje porozumenie týkajúce sa písma.
36. Pane, pomôž mi žiť každý deň a uvedomujem si, že príde deň, keď budeš súdiť tajné životy a najvnútornejšie myšlienky.

37. Pane, nechaj ma byť ochotný byť hlinkou v tvojich rukách, pripravený byť formovaný, ako chceš.

38. Ó, Pane, zobuď ma z akejkoľvek formy duchovného spánku a pomôž mi nasadiť si brnenie svetla.

39. Pane, daj mi víťazstvo nad všetkou telesnosťou a pomôž mi byť v centre Tvojej vôle.

40. Som proti všetkému v mojom živote, ktorý spôsobí, že ostatní sa zakopnú v mene Ježiša.

41. Ó, Pane, pomôž mi odložiť detinské veci a dať sa do zrelosti.

42. Ó, Pane, zmocni ma, aby som sa pevne postavil proti všetkým schémam a technikám diabla.

43. Ó, Pane, povedz mi veľkú chuť na čisté mlieko a tuhé jedlo.

44. Ó Pane, zmocni ma, aby som sa držal ďalej od všetkého alebo kohokoľvek, kto by mohol zaujať miesto Boha v mojom srdci.

45. Duchu Svätý, neopúšťaj môj dom pustý, v Ježišovom mene.

46. ​​Ó, Pane, chcem, aby si ma zlomil, chcem, aby ja vo mne zomrelo.

47. Pane, všetko, čo by ťa prinútilo, aby si ma nahradil, odstráni to zo môjho života teraz.

48. Pane, daj mi silu chodiť v duchu.

49. Pane, nech je moje jedlo svätosť.

50. Pane, zjav mi všetko, čo mi bráni v duchovnom raste.

51. Ó, Pane, pomôž mi obliecť si odev spravodlivosti.

52. Ó, Pane, pomôž mi ukrižovať moje telo.

53. Ó, Pane, pomôž mi nenávidieť hriech s dokonalou nenávisťou.

54. Ó, Pane, zachráň ma od seba.

55. Ó, Pane, nech sa vo Tebe stratím.

56. Pane, ukrižovaný. , , (uveďte svoje vlastné meno).

57. Duch Svätý, vlastni ma úplne v mene Ježiša.

58. Ó, Pane, rozveď sa od každého môjho hriechu.

59. Ó, Pane, zlom ma a formuj podľa svojej vôle.

60. Otče, Pane, dovoľte mi zažiť vaše kráľovstvo v každom oddelení môjho života v mene Ježiša.
61. Moje telo, prikázam ti, aby si zomrel v hriechu v Ježišovom mene.

62. Každý nepriateľ zlomu v mojom živote, odíď, v Ježišovom mene.

63. Paralyzujem všetku svoju Delilu v mene Ježiša.

64. Ó, Pane, zbohatni ma do hĺbky svojho ducha.

65. Môj oholený Samson, dostaň svoje vlasy v mene Ježiša.

66. Ó, Bože, ktorý oživuje mŕtvych, daj život dnes všetkým mŕtvym oblastiam môjho života v mene Ježiša.

67. Duch Svätý, zlož moje ruky z môjho života a vlastni ma sám v mene Ježiša.

68. Každá zlá zdedená postava môjho života musí byť zbitá v mene Ježiša.

69. Otče, Pane, nech sa ti stane v mojom živote.

70. Každé hniezdo, ktoré pre mňa stavitelia zlých hniezd postavili, je pražené v mene Ježiša.

71. Ó, Pane, zlom ma v mojej neprerušenej oblasti.

72. Ó, Pane, vítam zlomenie v každom oddelení môjho života.

73. Ó, Pane, zlom ma!
74. Ó, Pane, urob z mňa živú obetu.

75. Odmietam byť umiestňovaný do nepriateľa v mene Ježiša.

76. Ó Bože, napnite ma a obnovte svoju silu v mene Ježiša.

77. Pane, obnov si vo mne pravého ducha.

78. Pane, obnov svoju myseľ vo Tvojom slove.

79. Ó Pane, nech Tvoja obnovujúca sila obnoví môj život ako orlí.

80. Nech sa moja mladosť obnoví ako orlica v mene Ježiša.

81. Nech je každá nečistota v mojom živote vypláchnutá Ježišovou krvou v mene Ježiša.

82. Ó, Pane, buduj vo mne hlad a smäd po čistote a svätosti.

83. Ó, Pane, očist všetky znečistené časti môjho života.

84. Ó, Pane, osvieži všetky suché oblasti môjho života.

85. Ó, Pane, uzdrav každú zranenú časť môjho života.

86. Ó, Pane, ohýbaj každú zlú rigiditu v mojom živote.
87. Ó, Pane, znova nasmerujte všetky satanské blúdenia v mojom živote.

88. Ó, Pane, nech oheň Ducha Svätého zahrieva každý satanský mráz v mojom živote.

89. Ó, Pane, daj mi život, ktorý zabije smrť.

90. Ó, Pane, zapaľ sa vo mne ohňom lásky.

91. Ó, Pane, zlepte ma spolu, keď som proti sebe.

92. Ó, Pane, obohac ma o svoje dary.

93. Ó, Pane, zrýchli ma a zvýšte moju túžbu po nebeských veciach.

94. Tvojou vládou, Pane, nech zomrie chtíč tela v mojom živote.

95. Pane Ježišu, zvyšte sa každý deň v mojom živote.

96. Pane Ježišu, udržiavaj svoje dary v mojom živote.

97. Ó, Pane, učiň svoj život ohňom a zdokonal mi môj život.

98. Duch Svätý, roznecuj a páli moje srdce v mene Ježiša.

99. Pane Ježišu, polož svoje ruky na mňa a uhasíš každú vzburu vo mne.

100. Oheň Ducha Svätého, začni horieť každú sebestačnosť vo mne, v mene Ježiša.
Otče, ďakujem ti, že si ma oslobodil v Kristovi Ježišovi Amenovi.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.