107 Duchovné vojny sa modlia, aby triumfovali nad vašimi nepriateľmi

0
6670

Žalm 18: 37-40:
37 prenasledoval som svojich nepriateľov a predbehol som ich. Ani som sa neobrátil, až kým sa nespáli. 38 Zranil som ich, že nemohli vstať; padli mi pod nohy. 39 Lebo si ma bojoval silnou silou do bitky; tlmil si podo mnou tých, ktorí povstali proti mne. 40 Dal si mi tiež krky mojich nepriateľov; aby som zničil tých, ktorí ma nenávidia.

Arch nepriateľ človek je diabol, ale diabol väčšinou pôsobí prostredníctvom ľudských činiteľov. Rovnako ako nikto nikdy nevidel Boha, aj my vidíme Jeho dobrotu prostredníctvom svojich detí, ktoré v Neho veria, rovnako nikto nevidel diabla, ale vidíme aj jeho zlé činy prostredníctvom svojich detí, ktoré v neho veria. V Jánovi 8:44 to Ježiš povedal farizeom „Sú tam otcom, diablom“, To jednoducho znamená, že diabol má medzi sebou svoje vlastné deti, ktoré v tomto svete spôsobuje zmätok. Všetky zlo, ktoré tu dnes máme na svete, zlosť medzi ľuďmi, sú produktom diela diabla cez jeho deti. Dnes však zapojíme 107 duchovných bojových modlitieb, aby sme víťazili nad vašimi nepriateľmi. Táto modlitba za duchovnú vojnu vám dá trvalé víťazstvo nad všetkými vašimi nepriatelia.

Kto sú vaši nepriatelia? Jednoduché, tí, ktorí sú proti vám. Tí, ktorí sa zaviazali, že pre vás a vašu domácnosť to nebude nikdy lepšie. Vaši nepriatelia sú tí, ktorí stoja na vašej ceste k pokroku, či už fyzicky alebo duchovne. Vaši nepriatelia sú tiež tí, ktorí sa na vás otvorene usmievajú, ale ich srdcia sú plné horkosti voči vám. Musíte povstať dnes a modlite sa za svoju bezpečnosť. Život je bojiskom, ak nezastavíte svojich nepriateľov, zastavia vás. Duchovné bojové modlitby je spôsob, ako zastaviť nepriateľa. Spomeňte si na príbeh apoštolov v knihe Skutkov 12: 1-23, Ako to, že keď kráľ Herodes zabil Jakuba apoštola a videl, že to bolo pre Židov potešením, šiel dopredu a zatkol Petra, to bolo vtedy, keď boli oči otvorili kostol, uvedomili si, že pokiaľ budú mať pokoj, všetci zomrú jeden po druhom. A tak šli za peter za duchovné bojové modlitby a zrazu sa zjavil Peterovi anjel (Skutky 12: 7) a Peter bol vyslobodený. Tam sa to nezastavilo, ten istý anjel išiel ďalej, aby zastavil nepriateľa kráľa Heroda tým, že ho zabil, Skutky 12: 23.

Pozrite sa na Božie dieťa, slúžime Bohu vojny, nemodlíme sa, aby naši nepriatelia zomreli, len sme požiadali pána, aby ich zastavil, On sám vie, ako ich zastaviť a čo znamená použiť. Vyhlasujem vám dnes, že keď sa zapájate do tejto modlitby za duchovný boj, každý nepriateľ, ktorý stojí na vašej ceste, sa dnes musí ukloniť v mene Ježiša. Každý, kto hovorí, že v živote nebudete mať úspech, bude vystavený večnému hanbe v Ježišovom mene. Boh Nebies vstane a rozptýli všetkých svojich nepriateľov dnes v mene Ježiša. Vidím, ako kráčate vo víťazstve, keď zapájate túto duchovnú vojnovú modlitbu v mene Ježiša. Modlite sa dnes s vierou za tieto modlitby a vidím vaše víťazstvo v mene Ježiša.

modlitby

1. Ty, kráľ slávy, vstaň, navštevuj ma a obracaj moje zajatie v mene Ježiša.

2. nebudem ľutovať; V mene Ježiša sa stanem veľkým.

3. Každé bývanie poníženia a poníženia, vytvorené proti mne, je zbité, rozbité a pohltené Božou mocou.

4. Pane, postav sa a ustanov ma vo svoj prospech.

5. Boh obnovy, obnovte moju slávu v mene Ježiša.

6. Ako sa temnota vzdáva pred svetlom, Pane, nech sa všetky moje problémy vzdajú predo mnou v mene Ježiša.

7. Ty, Bože, sila, znič všetky problémy v mojom živote, v Ježišovom mene.

8. Ó Bože, vstaň a napadni každý nedostatok môjho života v mene Ježiša.

9. Moc slobody a dôstojnosti, prejavená v mojom živote, v mene Ježiša.

10. Každá kapitola smútku a otroctva v mojom živote, navždy blízko, v mene Ježiša.

11. Bože, Bože, vyveď ma z ohnivého balkóna v mene Ježiša.

12. Každá prekážka v mojom živote ustúpila zázrakom v mene Ježiša.

13. Každá frustrácia v mojom živote sa stala mostom k mojim zázrakom v mene Ježiša.

14. Každý nepriateľ, ktorý skúma ničivé stratégie proti môjmu pokroku v živote, bude v mene Ježiša zneuctený.

15. Každé povolenie na pobyt pre mňa, aby som zostal v údolí porážky, bol zrušený, v mene Ježiša.

16. Prorokujem, že horký život nebude mojím dielom; Lepším životom bude moje svedectvo v mene Ježiša.

17. Každé bývanie krutosti, utvorené proti môjmu osudu, sa v mene Ježiša stalo pustým.

18. Všetky moje skúšky sa stali vstupnými bránami k mojim povýšeniam v mene Ježiša.

19. Hnev Boží, napíš nekrológ všetkých mojich utláčateľov v mene Ježiša.

20. Ó, Pane, nechaj svoju prítomnosť začať slávny príbeh v mojom živote.

21. Každý divný boh, ktorý útočil na môj osud, rozptyľoval a zomrel v mene Ježiša.

22. Každý roh satana, bojujúci proti môjmu osudu, rozptýlený v mene Ježiša.

23. Každý oltár, hovoriaci ťažkosti do môjho života, zomrel v mene Ježiša.

24. Každá zdedená bitka v mojom živote zomiera v Ježišovom mene.

25. Všetky moje požehnania pochované s mŕtvymi príbuznými ožívajú a lokalizujú ma v Ježišovom mene.

26. Všetky moje požehnania, ktoré v súčasnosti nie sú v tejto krajine, povstávajú a lokalizujú ma v mene Ježiša.

27. Každá pevnosť domu môjho otca musí byť rozobraná v mene Ježiša.

28. Otče, nech vidím všetky moje návrhy v milosti. , , v mene Ježiša.

29. Pane, nájdem milosť, súcit a láskavosť. , , týkajúce sa tejto záležitosti.

30. Všetky démonické prekážky, ktoré boli stanovené v centre. , , proti tejto veci zničte v mene Ježiša.

31. Pane, ukáž. , , sny, vízie a nepokoj, ktoré by posunuli moje veci ďalej.

32. Moje peniaze, ktoré boli umiestnené v klietke od nepriateľa, boli prepustené v mene Ježiša.

33. Pane, dej mi nadprirodzené objavy vo všetkých mojich súčasných návrhoch.

34. Väzujem sa a vzdávam všetky duchové strachu, úzkosti a odrádzania v mene Ježiša.

35. Ó, Pane, nech v týchto veciach padne Božia múdrosť na všetkých, ktorí ma podporujú.

36. Zlomím chrbticu každého ďalšieho ducha sprisahania a zrady v mene Ježiša.

37. Ó, Pane, vrazi moju záležitosť do mysle tých, ktorí mi budú pomáhať, aby netrpeli démonickou stratou pamäti.

38. Paralyzujem ručné práce domácich nepriateľov a závistlivých agentov v tejto veci v mene Ježiša.

39. Ďábel, zober si nohy preč z mojich financií v mocnom mene Ježiša.

40. Oheň Ducha Svätého, očistím môj život od akejkoľvek zlej známky, ktorá sa mi položila, v mene Ježiša.

41. Každý Jinx na mojom _ _ _, zlom, v mene Ježiša.

42. Každé kúzlo na mojej _ _ _, zlom, v mene Ježiša.

43. Ty prút hnevu Hospodinovho, prídeš na každého nepriateľa môjho, v mene Ježiša.

44. Boží anjeli, napádajte ich a privádzajte ich do temnoty v mene Ježiša.

45. Ty ruka Pána, obracaj sa sa proti nim každý deň v mene.

46. ​​Ó, Pane, nech zostarne ich telo a koža a nechajú sa zlomiť ich kosti, v mene Ježiša.

47. Ó, Pane, nech je ich v mene Ježiša obkľúčený žalúdok a chvost.

48. Ó, Pane, nech ich tvoji anjeli zaisťujú a blokujú ich cesty v mene Ježiša.

49. Ó, Pane, ťažkej ich reťaze.

50. Keď plače, Pane, zavri ich výkriky v mene Ježiša.

51. Ó, Pane, zahnaj ich cesty.

52. Ó, Pane, urob si svoje cesty, aby ich posypali ostrými kameňmi.

53. Ó, Pane, nech na nich padne sila ich vlastnej zlosti v mene Ježiša.

54. Ó, Pane, otoč ich nabok a vytiahni ich na kúsky.

55. Ó, Pane, pusť ich cesty.

56. Ó, Pane, naplni ich horkosťou a nech sa opijú palinou.

57. Pane, zlom ich zuby štrkom.

58. Ó, Pane, prikryj ich popolom.

59. Pane, odstráňte ich duše ďaleko od mieru a nechajte ich zabudnúť na prosperitu.

60. Rozdrvím sa pod nohami a všetky zlé sily sa ma snažia uväzniť v mene Ježiša.

61. Pane, nech sú ich ústa pochované v prachu v mene Ježiša.

62. Ó, Pane, nech sa v tábore nepriateľov môjho _, _ v mene Ježiša, uskutoční občianska vojna.

63. Božia moc, stiahni v mene Ježiša pevnosť nepriateľov môjho _ _ _.

64. Ó, Pane, prenasledujte ich a hnevajte v mene Ježiša.

65. Každé zablokovanie, podľa môjho názoru, ohniskom, v mene Ježiša.

66. Každé démonické tvrdenie Zeme nad mojím životom musí byť rozobrané v mene Ježiša.

67. Odmietam byť pripútaný na svoje miesto narodenia, v mene Ježiša.

68. Akákoľvek sila, pritláčajúca piesok na mňa, padne a zomrie v mene Ježiša.

69. Dostávam svoje objavy v mene Ježiša.

70. Svoje peniaze uvoľňujem z domu siláka v mene Ježiša.

71. Krv Ježiša a oheň Ducha Svätého, očistite každý orgán v mojom tele, v mene Ježiša.

72. Uvoľňujem každú zdedenú zlú zmluvu zeme, v mene Ježiša.

73. Zbavil som sa každej zdedenej zlej kliatby zeme, v mene Ježiša.

74. Zbavujem sa každej formy démonického čarodejníctva na zemi v mene Ježiša.

75. Oslobodzujem sa od každej zlej nadvlády a kontroly zo zeme, v mene Ježiša.

76. Ježišova krv, transfúzia do mojej krvnej cievy.

77. Zbavujem paniku na svojich nepriateľov na plný úväzok v mene Ježiša.

78. Ó, Pane, tvrdohlavý zmätok príde na ústredie mojich nepriateľov v mene Ježiša.

79. Stratím zmätok o plánoch svojich nepriateľov v mene Ježiša.

80. Každá pevnosť temnoty prijíma kyslé zmätok v mene Ježiša.

81. Prepadávam paniku a frustráciu z satanských objednávok vydaných proti mne v mene Ježiša.

82. Každý zlý plán proti môjmu životu, zmätený, v mene Ježiša.

83. Všetky kliatby a démoni, naprogramovaní proti mne, neutralizujem vás Ježišovou krvou.

84. Každú vojnu, pripravenú proti môjmu pokoju, prikývam na vás v mene Ježiša.

85. Každú vojnu, pripravenú proti môjmu mieru, narúšam proti tebe v mene Ježiša.

86. ​​Každá vojna, pripravená proti môjmu pokoju, prikazujem vám chaos v mene Ježiša.

87. Každá vojna pripravená proti môjmu pokoju, prikazujem vám pandémium v ​​mene Ježiša.

88. Každú vojnu, pripravenú proti môjmu mieru, prikývam proti tebe v mene Ježiša.

89. Každá vojna, pripravená proti môjmu mieru, prikývam zmätkom v mene Ježiša.

90. Každá vojna, pripravená proti môjmu pokoju, prikazujem ti, v mene Ježiša, duchovnú kyselinu.

91. Každá vojna, pripravená proti môjmu mieru, prikazujem ti, aby som ti dal meno v mene Ježiša.

92. Každú vojnu, pripravenú proti môjmu pokoju, prikazujem nad vami Pánove sršne v mene Ježiša.

93. Každú vojnu, pripravenú proti môjmu pokoju, prikazujem ti, v mene Ježiša, síce a krupobitie.

94. Frustrujem každý satanský rozsudok vydaný proti mne v mene Ježiša.

95. Ty prst, pomsta, hrôza, hnev, strach, hnev, nenávisť a horiaci súd Boží sú prepustené proti mojim nepriateľom na plný úväzok v mene Ježiša.

96. Každá sila, ktorá znemožňuje dokonalú vôľu Božiu v mojom živote, zlyháva v mene Ježiša.

97. Bojujete s anjelmi a Duchom Božím, povstaňte a rozptyľujete každé zlé zhromaždenie sponzorované proti mne v mene Ježiša.

98. Neposlúcham akýkoľvek satanský poriadok, ktorý bol naprogramovaný dedičstvom do môjho života v mene Ježiša.

99. V mene Ježiša zaväzujem a vyháňam každú moc spôsobujúcu vnútornú vojnu.

100. Každý démonický vrátnik, ktorý odo mňa blokuje dobré veci, je paralyzovaný ohňom v mene Ježiša.

101. Každá zlá sila, ktorá bojuje proti mne, bojuje a ničí sa v mene Ježiša.

102. Každý prielom brániaci, zdržiavajúci sa, predchádzajúci, ničiaci a lámajúci démonov je v mene Ježiša zmätený.

103. Ó, Pane, nechaj božskú moc a kontrolu zaútočiť na ducha násilia a mučenia v mene Ježiša.

104. Ó, Pane, nech čarodejnícky duch zaútočí na známych duchov, vytvorených proti mne, v mene Ježiša.

105. Ó, Pane, v Kráľovstve temnoty, v mene Ježiša, by mala byť občianska vojna.

106. Ó, Pane, strácaj súd a ničenie všetkých tvrdohlavých, neposlušných a neochotných duchov, ktorí nedodržiavajú moje príkazy okamžite.

107. Ďakujem Pane za zodpovedané modlitby.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu