60 denných modlitieb za božské vedenie

0
19354

Žalm 5:8:
8 Vezmi ma, Pane, do tvojej spravodlivosti kvôli mojim nepriateľom; urob svoju cestu priamo pred moju tvár.

Pán je môj pastier, nechcem, tých, v ktorých milostivé slová žalmistov v knihe Žalm 23: 1. Náš Pán Ježiš Kristus je dobrý pastier, nikdy nás nebude viesť k chaosu života, ale povedie nás popri tichých vodách života. Dnes zaangažujeme 60 modlitieb za božské vedenie. boží vedenie je skutočný a Boh stále pracuje na vedení svojich detí. Žiadny produkt nemôže byť maximalizovaný bez manuálu výrobcu. Príručka výrobcu je tým, čo nás vedie k maximalizácii účelu každého produktu, ktorý kupujeme. Rovnako Boh je náš výrobca a Jeho slovo je náš manuál, a my sme Jeho produkt, alebo ako to hovorí Biblia, jeho spracovanie, Efezským 2:10. Preto sa musíme vždy poradiť s našim výrobcom, aby sme nám povedali, aký je náš účel v živote. Najlepší spôsob, ako získať božské vedenie a božský smer od Go, je cez denné modlitby a Božie slovo.

Dnešné denné modlitby za božské vedenie sú za tých, ktorí hľadajú Božie vedenie v otázkach života tamojších životov. Otázky ako: manželstvo, podnikanie, kariéra, povolanie, deti, rodina atď. Iba tí, ktorí požiadajú o smer, sa z toho budú tešiť, Matúš 7: 7-8. Musíme prosiť Boha v modlitbách, nerobiť dôležité kroky alebo viesť dôležité diskusie o otázkach vášho života bez toho, aby sme Boha prosili o smerovanie. Keď sa dnes venujete týmto každodenným modlitbám za božské vedenie, vidím, že Boh končí každý zmätok a neistotu vo vašom živote v Ježišovom mene.


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

Slúžime Bohu, ktorý pozná všetky tajomstvá, Deuteronómia: 29: 29, nič pred Ním nie je ukryté, nie je nič o tvojom živote, ktorý by niekedy mohol brať Boha prekvapením, pozná všetky možné výsledky svojho života, bez ohľadu na to, ako náhodné. Ak potrebuješ smer vo vašom živote je Boh jediným zdrojom. Je to váš tvorca, a ako povedal Prorokovi Jeremiášovi, v Jeremiášovi 1: 5 povedal, že ešte predtým, ako ste sa narodili, už viem o vašom úmysle a osude v živote (parafrázovaný). Toto nám má povedať, že iba Boh nám môže povedať smer, ktorým sa máme uberať v živote, nie náš učiteľ, nie naši rodičia a rozhodne nie naši priatelia, ale Boh a iba Boh. Musíme sa naučiť angažovať sa v každodenných modlitbách za Jeho smer, musíme sa ho naučiť neustále konzultovať vo všetkých našich diskusiách, musíme odmietnuť život skúšok a omylov. Vidím, ako Boh otvára vaše oči, aby videl správnu cestu týkajúcu sa vášho života v Ježišovom mene. Modlite sa s vierou a modlite sa v mene Ježiša.

MODLITBA

1. Chváľte Pána v piesňach po dobu najmenej 10 minút.

2. Ďakujeme Bohu za zjavenú moc Ducha Svätého.

3. Ďakujeme Bohu za očistnú silu ohňa Ducha Svätého.

4. Zakrývam sa krvou Pána Ježiša.

5. Otče, nech na teba padne v mene Ježiša tvoj oheň, ktorý spáli každé ložisko nepriateľa.

6. Oheň Ducha Svätého, inkubujte ma v mene Pána Ježiša Krista.

7. Odmietam akúkoľvek zlú pečiatku alebo pečať, ktorú mi položili duchovia predkov, v mene Ježiša.

8. Oslobodzujem sa od každého negatívneho pomazania v mene Ježiša.

9. Všetky dvere duchovného úniku, blízko, v mene Ježiša.

10. Vyzývam každý orgán svojho tela ohňom Ducha Svätého. (Položte pravú ruku na rôzne časti tela, počnúc hlavou) v mene Ježiša.

11. Každý ľudský duch, ktorý útočí na môjho ducha, ma prepúšťa v mene Ježiša.

12. Odmietam každého ducha chvosta v mene Ježiša.

13. Spievaj pieseň: „Duch Svätý, oheň padá na mňa.“

14. Všetky zlé stopy na mojom tele, spálené ohňom Ducha Svätého, v mene Ježiša.

15. Pomazanie Ducha Svätého, padni na mňa a rozbíjaj každé negatívne jarmo v mene Ježiša.

16. Každý odev prekážok a nečistôt rozpustí oheň Ducha Svätého v mene Ježiša.

17. Všetky moje pripútané požehnania, nezasvätené, v mene Ježiša.

18. Všetky duchovné klietky, brániace môjmu pokroku, sa pražia v ohni Ducha Svätého v Ježišovom mene.

19. Pane, daj mi ducha zjavenia a múdrosti, keď ťa poznáš.

20. Ó, Pane, v tejto otázke ti objasni cestu pred moju tvár.

21. Ó, Pane, odstrániš z mojich očí duchovný katarakta.

22. Pane, odpusť mi každý falošný motív alebo myšlienku, ktorá sa v mojom srdci utvorila od narodenia.

23. Pane, odpusť mi akúkoľvek lož, ktorú som kedy povedal proti ktorejkoľvek osobe, systému alebo organizácii.

24. Ó, Pane, osloboď ma z otroctva a hriechu duchovnej lenosti.

25. Ó, Pane, otvor oči, aby som videl všetko, čo by som mal vidieť v tejto záležitosti.

26. Ó, Pane, otvor oči, aby som videl všetko, čo by som mal vidieť v tejto záležitosti.

27. Pane, nauč ma hlboko a tajne.

28. Ó, Pane, v tme vyjdi na svetlo všetko, čo je proti mne naplánované.

29. Ó, Pane, podniet a oživ mi moje prospešné potenciály.

30. Pane, daj mi božskú múdrosť, aby som ovládal môj život.

31. Ó, Pane, nech je odstránený každý závoj, ktorý mi bráni mať čisté duchovné videnie.

32. Pane, daj mi ducha zjavenia a múdrosti, keď ťa poznáš.

33. Pane, otvor moje duchovné porozumenie.

34. Pane, dajte mi vedieť všetko, čo by som mal vedieť o tomto probléme.

35. Pane, zjav mi každé tajomstvo, ktoré stojí za týmto konkrétnym problémom, či už prospešné alebo nie.

36. Ó, Pane, odstráni odo mňa všetky pretrvávajúce pochované zármutky, nepriateľstvo voči komukoľvek a proti všetkým ostatným, ktoré môžu blokovať moje duchovné videnie.

37. Ó, Pane, nauč ma, aby som vedel, čo stojí za to vedieť, a milovať, čo stojí za to milovať a nepáčiť.

38. Ó, Pane, urob mi loď schopnú spoznať tvoje tajné veci.

39. Otče, v mene Ježiša, žiadam vás, aby ste poznali svoju myseľ, o situácii (čas v príslušnej situácii).

40. Ste duch proroctva a zjavenia, padnite na celú moju bytosť v mene Ježiša.

41. Svätý Duch, zjav mi hlboké a tajné veci (spomeň na to) v mene Ježiša.

42. Zaväzujem každého démona, ktorý znečisťuje moje duchovné videnie a sny, v mene Ježiša.

43. Každá nečistota, ktorá blokuje moje komunikačné potrubie so živým Bohom, sa musí vyčistiť Ježišovou krvou v mene Ježiša.

44. Dostávam moc pôsobiť s ostrými duchovnými očami, ktoré nemožno oklamať, v mene Ježiša.

45. Vy, sláva a moc Všemohúceho Boha, padnite na môj život mocným spôsobom v mene Ježiša.

46. ​​Odstránim svoje meno z knihy tých, ktorí tápajú a potkávajú sa v tme, v mene Ježiša.

47. Božské zjavenia, duchovné vízie, sny a informácie sa nestanú vzácnou komoditou v mojom živote, v mene Ježiša.

48. Napínam naplno zo studne spasenia a pomazania v mene Ježiša.

49. Ó, Bože, ktorému nie je ukryté tajomstvo, oznám mi, či je (podľa mena veci) (podľa mena Ježiša) tvoje rozhodnutie pre mňa, pre Ježiša.

50. Každý modol, ktorý je v mojom srdci vedome alebo nevedome prítomný v tejto záležitosti, sa roztopil ohňom Ducha Svätého v mene Ježiša.

51. Odmietam sa podriadiť zmätku v mene Ježiša.

52. Odmietam urobiť základné chyby pri svojom rozhodovaní, v mene Ježiša.

53. Otče, Pane, viem a usmerni ma, aby som vedel tvoju myseľ v tejto konkrétnej záležitosti v mene Ježiša.

54. Som proti všetkým satanským pripútanostiam, ktoré by mohli chcieť zameniť moje rozhodnutie v mene Ježiša.

55. Ak. , , (spomeňte na názov veci) nie je pre mňa, Pane, presmerujem moje kroky.

56. Vo svojom živote v mene Ježiša viažu činnosti démonickej manipulácie v snoch a víziách.

57. Ó Bože, ty, ktorý odhaľuješ tajné veci, oznám mi ku mne svoju voľbu v tejto veci v mene Ježiša.

58. Duch Svätý, otvor oči a pomôž mi urobiť správne rozhodnutie v mene Ježiša.

59. Ďakujem vám Ježiš za vašu prítomnosť a dobré svedectvá, ktoré budú nasledovať.

60. Modlite sa v duchu najmenej 15 minút pred spaním.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.