Denná modlitba za počatie a tehotenstvo

4
30104

1 Ján 5: 14-15:
14 A toto je dôvera, ktorú v neho máme, že keď sa opýtame na niečo podľa jeho vôle, on nás vypočuje: 15 A ak vieme, že nás počuje, čokoľvek prosíme, vieme, že máme petície, ktoré túžili sme od neho.

Deti sú dedičstvom Pána a Panny Márie ovocie z lona je Božia odmena za manželstvo, Žalm 127: 3. Keď Boh stvoril človeka, prvým požehnaním, ktoré pre človeka vyslovil, bolo, aby bol plodný, Genesis 1:28. To znamená, že ako Božie dieťa vám nie je dovolené byť neplodným. Boh ťa stvoril a vyhlásil za plodného, ​​žiadny diabol to nemôže zmeniť. Dnes sa pozrieme na každodennú modlitbu za počatie a tehotenstvo, tieto modlitby vám umožnia viesť dobrú vojnu o vašu plodnosť. Neplodnosť nie je od Boha, je to anomália, ktorú do vášho tela vložil diabol. Nezáleží na lekárskych výrazoch, ktoré lekár nazýva vašou situáciou, len vedzte, že to nie je od Boha, a preto musí byť z vášho tela vymazané v Ježišovom mene.

plodnosť je právo na narodenie každého Božieho dieťaťa. Je to Božia túžba, aby bolo vaše manželstvo požehnané s deťmi. Avšak diabol je vždy tam, aby porušil Božie požehnanie. Mnoho kresťanov sa dnes kvôli démonickým manipuláciám snaží mať svoje vlastné deti. Tieto démonické manipulácie sú činnosti čarodejníc a čarodejníkov, satanských síl, ktoré stoja v ceste zabrániť deťom Bohov počať. Mnoho veriacich bolo uväznených v kruhu nekonečných potraty pretože ich lono bolo duchovne umiestnené v klietke, niektorí veriaci nemôžu otehotnieť, pretože v oblasti ducha uväznili všetky svoje deti, a niektorí veriaci nemôžu mať deti, pretože sú obeťami duchovné manželky a duchovní manželia, majú v morskom kráľovstve veľa detí, ale nemajú fyzickú ríšu. Niektorí kresťania sú tiež bezdetní pre hriechy minulosti, hriechy potraty a prostitúcia v dôsledku toho buď boli prekliaty, alebo pri tom stratili maternicu.

Všetky tieto ťažkosti sa dnes vymažú, keď sa zapájame do týchto každodenných modlitieb. Táto každodenná modlitba za počatie a tehotenstvo privrhne Božiu ruku na váš život, bez ohľadu na dôvod vašej neúspešnosti, Boh vás vyslobodí a tento rok budete rodiť svoje vlastné deti v Ježišovom mene. Predtým, ako pôjdeme do tejto modlitby za počatie a tehotenstvo, je potrebné urobiť niekoľko krokov viery, aby ste sa presvedčili, že vaša plodnosť je zaručená. Tieto kroky prejdeme jeden po druhom.

Kroky viery pre vaše počatie.

1). Verte v Boha počatia: Anjel Gabriel povedal Elizabeth v Lukášovi 1:45, povedal „Blahoslavená, ktorá verí, lebo bude vykonané to, čo jej bude povedané o Pánovi“. Náš Boh je viera Boh, čomu nemôžete uveriť, Boh nemôže vo vašom živote konať. Tieto modlitby musíte zapojiť s vierou v Boha počatia. Vďaka Bohu za lekársku vedu, ale ak je koreň vašej plodnosti duchovný, žiadny lekár na tejto planéte vám nemôže pomôcť. Ak chcete vidieť, ako Boh vo vašom živote koná zázraky zázračného počatia, musíte v Neho veriť. Keď veríte v Boha počatia, budete počať v Ježišovom mene.

2). Hovorte početí: Marek 11: 23–24 nám hovorí, že ak hovoríme s našimi horami vo viere, budeme mať to, čo hovoríme. Nepoužívajte svoje ústa na zničenie svojho zázraku. Musíte sa naučiť chodiť vierou a kráčať vierou znamená hovoriť vierou. Zakaždým, keď sa ráno zobudíte vďaka Bohu za svoje deti, keď sa vás niekto spýta, ako im vaše deti hovoria: „moje deti sú v poriadku“, oslovte seba ako matku detí. Nehovorte slová ako, som neplodná, nemôžem mať deti, moje lono je poškodené, som neplodná, nedajbože, vyhýbajte sa a odmietajte také slová, namiesto toho povedzte: som plodná, som matkou detí, moja reprodukčné orgány fungujú perfektne, moje deti obklopujú môj stôl. To, čo hovoríte, je to, čo vidíte, preto nehovorte, čo vidíte, skôr hovorte, čo chcete vidieť. Pamätajte, že život a smrť sú v moci jazyka.

3) Začnite nakupovať detské utierky: Áno, čítate to dobre. Začnite kupovať detské odevy. Ak veríte v Boha pre dvojčatá, začnite tam kupovať handry a pripravujte sa na svoje deti. Toto je akt viery. Očakávanie je matkou prejavu, čo neočakávate, nemôžete prejaviť. Zapojte teda svoju vieru do práce a začnite sa pripravovať na svoje deti skôr, ako prídu, a určite prídu v Ježišovom mene.

4). Modlite sa ďalej: Stále sa modlite za počatie, neprestávajte sa modliť, modlite sa bez prestania, nevzdávajte sa Boha, pretože Boh sa vás nikdy nevzdá. Zakaždým, keď vstanete a modlíte sa, vaše zázraky sa dostanú oveľa bližšie, ako si myslíte. Modlitba vám dáva k dispozícii obrovské nebeské sily. Tiež keď sa modlíš, ničíš všetky diablove diela, ktoré bojujú proti tvojmu počatiu silný muž vo vašom dome otcov alebo v dome matiek budú zničené mocou modlitieb. Keď sa modlíme, vezmeme bitku do tábora nepriateľa a zničíme ich plány a vezmeme späť všetko, čo nám ukradli.

5) Ďakujte Bohu: Vo všetkom ďakujte Bohu, 1 Tesalonickým 5:18. Musíme byť vďační Bohu vždy, keď vieme, že je činiteľom všetkých vecí.vďakyvzdania je Božou vôľou pre nás, a keď ďakujeme Bohu za to, že už odpovedal na naše modlitby, zaväzujeme ho, aby konal to, čo sme od neho prosili. Deň vďakyvzdania je akt viery a mal by sa to robiť zo srdca, keď dáte svoju vieru do práce, stále vzdávate vďaky Bohu, aj keď ešte stále nevidíte svoje zázraky, jednoducho mu ďakujte a uvidíte jeho dobrotu vo svojom živote v Ježišove meno.

Keď ideme do tejto modlitby za počatie a tehotenstvo, chcem, aby ste vedeli, že Boh vás bezpodmienečne miluje a on vám rýchlo odpovie. Modlite sa za tieto svoje modlitby celým svojím srdcom a vidím, ako nosíte svoje zázračné deti podľa svojich srdcových túžob v mene Ježiša.

MODLITBA

1. Vyznávam a ľutujem hriech krviprelievania spáchaný v mojich dňoch nevedomosti v Ježišovom mene.

2. Pane Ježišu, odplavte mi moje hriechy minulosti a ich dôsledky.

3. Otče, ďakujem ti, že si mi tieto deti zveril.

4. Ó Bože, zdokonal si tieto dary vo mne v mene Ježiša.

5. Moje deti a ja sme strašne a úžasne stvorení v mene Ježiša.

6. Ó, Bože, vstaň a sprevádzaj ma touto rodnou cestou s ľahkosťou, milosťou a láskavosťou v mene Ježiša.

7. Keď prežívam biologické a emocionálne zmeny, nech je tvoja radosť mojou silou v mene Ježiša.

8. Otče, osláv sa v mojom živote v mene Ježiša.

9. Ó Bože, vstaň podľa Jeremiáša 29:11 a daj mi očakávaný koniec bezpečia a radosti v Ježišovom mene.

10. Tienim sa obálkou božského ohňa, preč od zlých pozorovateľov a zlých pozorovateľov, v Ježišovom mene.

11. Ó, Bože, venuj mi nebeskú starostlivosť a správny vývoj pre svoje dieťa v mene Ježiša.

12. Ó Bože, vždy ma usmerňuj počas tohto tehotenstva v mene Ježiša.

13. Svojou milosrdenstvom, Bože, vytrhni ma a moje bábätká zo všetkých úrody semien neprávosti zasiate v minulosti v mene Ježiša.

14. Ó, Bože, nech sa môj prípad v mene Ježiša vyznačuje nemotorným úspechom.

15. Ty, ktorý si ma spôsobil, aby som počal, prinútil ma, aby som vystupoval v mene Ježiša

16. Prorokujem, že všetky veci musia spolu pracovať pre moje dobro, v mene Ježiša.

17. Zaväzujem každého ducha chyby v mene Ježiša.

18. Ako duchovné dieťa Abrahámove som plodný a rozmnožím sa v mene Ježiša.

19. Moje ovocie (dojčatá / tehotenstvo) musí byť pevne zavedené a nesmie sa potratiť skôr, ako je obvyklý čas dodania v mene Ježiša.

20. Tieto deti budú slúžiť Božiemu zámeru, aby som v mene Ježiša rozmnožil a podmanil si zem.

21. Ó Bože, vysloboď ma rannou chorobou a komplikáciami v mene Ježiša.

22. Zastávam sa proti akejkoľvek vrodenej chybe u mojich detí a požadujem ich dokonalosť v mene Ježiša.

23. Ó, Bože, frustruj všetky kroky, ktoré nechceš, aby som konal v mene Ježiša.

24. Ó, Bože, prineste dobrú prácu, ktorú ste vo mne začali, k slávnemu záveru v mene Ježiša.

25. Vyhlasujem riadny rast a vývoj bábätiek v lone a bezpečnosť dieťaťa a ja počas pôrodu v mene Ježiša.

26. Moje očakávania sa nezmenia v mene Ježiša.

27. Vyhlasujem dnes, že v nasledujúcich deviatich mesiacoch budem nosiť svoje deti v mene Ježiša.

28. Dostávam božský mandát na presadenie môjho počatia v mene Ježiša.

29. Akákoľvek odchýlka v mojich orgánoch počatia a tehotenstva, prijmi božskú nápravu v Ježišovom mene.

30. Každá negatívna lekárska správa, premenená na pozitívne výsledky, v mene Ježiša.

31. Ježišova krv, vypláchnite všetky moje satanské usadeniny v mojom lone, v mene Ježiša.

32. Zakrývam každý liek alebo injekciu, ktorá mi bola podaná, Ježišovou krvou.

33. Moje lono, staň sa v mene Ježiša rýchlostnou cestou k počatiu.

34. Každú ruku, každú posteľ a každú skúšku obviňujem Ježišovou krvou a ohňom Ducha Svätého v mene Ježiša.

35. Každý satanský blok, namontovaný proti vývoju tehotenstva, musí byť v mene Ježiša odstránený ohňom.

36: Čokoľvek na mojej ceste k zázraku nadprirodzeného počatia a narodenia, očistené Ježišovou krvou.

37. Moje lono a prsia začínajú v mene Ježiša fungovať tak, ako je to nariadené Bohom.

38. Ty si tvorivou silou Bože, pohybuj sa v mojom lone tvojím ohňom v mene Ježiša.

39. Vytiahnem svoje lono z každého zlého oltára v mene Ježiša.

40. Každé semeno zlyhania tehotenstva v mojom základe, zomrie, v Ježišovom mene.

41. Každý satanský prevod alebo výmena môjho lona, ​​zomri v Ježišovom mene.

42. Spájam a vyháňam každého ducha zlyhania vo všetkých konaniach v mene Ježiša.

43. Každé slovo, ktoré protivník vyslovil proti mojej koncepcii, oheň, v mene Ježiša.

44. Každý zlý strom, ktorý rastie v našej rodine a ktorý pracuje proti mojej koncepcii, zomiera v mene Ježiša.

45. Akákoľvek kliatba, ktorá posilňuje nepriateľa môjho tehotenstva, zomiera Ježišovou krvou.

46. ​​Každý silný muž, ktorý dohliada na moje lono, aby zadržal deti, zomrel v mene Ježiša.

47. Silou, ktorá rozdeľuje Červené more, získavam svoje deti ohňom v mene Ježiša.

48. Duchu Svätý, urob si moje lono superpriepustným pre tehotenstvo v mene Ježiša.

49. Zaväzujem a zatknem každú infekciu v mene Ježiša.

50. Ježišova krv, rušte následky akýchkoľvek liekov, ktoré mi boli podané, v mene Ježiša.

51. Pane, urob mi cestu, kde niet cesty, v Ježišovom mene.

52. Rozdeľujem každú zmluvu medzi mnou a každým zlým manželom alebo manželkou v mene Ježiša.

53. Akékoľvek moje oblečenie, ktoré si nepriateľ odložil na postihnutie môjho počatia, sa pečie v Ježišovom mene.

54. Každý luk mocných, ktorý bojuje s mojou plodnosťou, zlom, zlom, zlom, v mene Ježiša.

55. Akákoľvek ozdoba v mojom byte, ktorá je očarená, Pane, mi to zjaví.

56. Zničím každý zlý kameň alebo kozu a ničím svoje deti počas tehotenstva v mene Ježiša.

57. Akýkoľvek odev, ktorý používa nepriateľ na zničenie môjho tehotenstva, sa pečie v Ježišovi.

58. Ó, Pane, nech teraz tvoj silný silný východný vietor vyrazí do Červeného mora v mojom lone, v mene Ježiša.

59. Každý démonický nástroj operácie, ktorý som zrušil, aby prerušil moje tehotenstvo, sa rozbije na kúsky, v mene Ježiša.

60. Ó, Pane, bojuj proti ničiteľovi, pracuj proti môjmu rozmnožovaniu a plodnosti v mene Ježiša.

61. Každý démonický lekár / zdravotná sestra, poverený satanom, aby zničil moje tehotenstvo, sa vpichne do smrti v Ježišovom mene.

62. Ježišova krv, umyj ma a prejav milosrdenstvo v mene Ježiša.

63. Každá zlá vychytávka na diaľkové ovládanie, ktorá sa používa na manipuláciu môjho tehotenstva, praženého ohňom, v Ježišovom mene.

64. Vojnový človeče, zachráň ma z rúk zlých pôrodných asistentiek v mene Ježiša.

65. Každú zbraň vyrobenú proti svojej tehotenstve robím impotentnou v mene Ježiša.

66. Ó, Pane, zvrhol som každého Egypťana, ktorý proti mne pracoval uprostred mora, v mene Ježiša.

67. V mene Ježiša zavieram každú satanskú rozhlasovú stanicu, vytvorenú proti môjmu tehotenstvu.

68. Prorokujem, že uvidím veľké dielo Pána, keď bezpečne odovzdávam svoje deti v mene Ježiša.

69. Odmietam v každom Ježišovom oddelení akéhokoľvek zabijáka v tehotenstve v mene Ježiša.

70. Každý kôň a jeho jazdec v mojom lone, rodine alebo kancelárii, budú hodení do mora zabudnutia v mene Ježiša.

71. V mene Ježiša zaväzujem každého ducha chyby priradeného môjmu tehotenstvu.

72. Ó, Pane, pošli moje svetlo predo mnou, aby som v mene Ježiša vyhnal potraty z môjho lona a života.

73. Väzujem ducha takmer tam; Nebudeš pôsobiť v mojom živote v mene Ježiša.

74. Vyhodil som každú moc vyháňajúcu svoje deti v mene Ježiša.

75. Svoje tehotenstvo a čarodejníctvo prerušujem počas svojho tehotenstva v mene Ježiša.

76. Od dnešného dňa nebudem vyhadzovať svojich mladých v mene Ježiša.

77. Prorokujem, že paralyzujem každú opozíciu voči môjmu tehotenstvu v mene Ježiša.

78. V mene Ježiša naplním počet dní tohto tehotenstva.

79. Ktorýkoľvek člen mojej rodiny, ktorý oznámi svoje tehotenstvo tým zlým, dostane facku Božích anjelov v Ježišovom mene.

80. Nevylúčim svoje tehotenstvo pred pôrodom, v Ježišovom mene.

81. Každý teritorský démon, ktorý pôsobí proti môjmu manželstvu, prijíma hromový oheň v mene Ježiša.

82. Každý duch mŕtveho narodenia a hroziaci potrat, požívaný ohňom, v mene Ježiša.

83. Zrušujem každé satanské ohrozenie môjho tehotenstva v mene Ježiša.

84. Nevydám vrahov v mene Ježiša.

85. Každá moc / duch, ktorý ma navštevuje v noci alebo vo sne, aby som ukončil svoje tehotenstvo, padol a zomrel v mene Ježiša.

86. Každá sila vrahov, rozbíjajúca sa v mene Ježiša.

87. Zrušujem každý zlý vplyv satanskej návštevy na moje tehotenstvo v mene Ježiša.

88. Ó, Pane, osloboď ma z lona, ​​ktorý potratí, v mene Ježiša.

89. Vy ste zástrčku môjho lona, ​​dostávate moc Ducha Svätého, aby ste priviedli moje tehotenstvo na miesto narodenia v mene Ježiša.

90. Každé násilie z potratu sa zastaví natrvalo v mene Ježiša.

91. Odmietam všetky prejavy horúčky počas môjho tehotenstva v mene Ježiša.

92. Každá zlá sila, ktorá sa objaví prostredníctvom psa, muža alebo ženy, bude zničená ohňom v Ježišovom mene.

93. Odmietam každý satanský stres počas môjho tehotenstva v mene Ježiša.

94. Zlé deti, ktoré spôsobujú potraty, zomierate v mene Ježiša. Som oslobodený od tvojho útlaku v mene Ježiša.

95. Vyhlasujem smrť každého duchovného manžela alebo duchovnej manželky, ktorý zabil moje deti v mene Ježiša.

96. Ó, zem, pomôž mi zvíťaziť nad potratmi v mene Ježiša.

97. Ó, Pane, daj mi krídla veľkého orla, aby som v mene Ježiša unikol potratu.

98. Ó, Pane, daj mi muž-dieťa v mene Ježiša.

99. Vyhlasujem, že som plodný a vychovávam v pokoji v mene Ježiša.

100. Prekonal som potrat mocou Pána, v Ježišovom mene

Ďakujem Ježišu za moje zázračné počatie v mene Ježiš.

4 POZNÁMKY

  1. Merci Serviteur du Dieu vivant. Je ferai cette toujours jusqu'à ce je vois le fruit de mes entrailles. Merci. Reste béni pasteur

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.