100 denných modlitieb za úspech v živote

1
26170

Lukáš 18: 1:
1 A hovoril im za týmto účelom podobenstvo, aby sa ľudia vždy modlili a aby neostávali;

Modlitba je komunikácia s Bohom a denné modlitby jednoducho znamená každodennú komunikáciu s Bohom. Ako veriaci, aby ste našli skutočný úspech v živote, musíte byť neustále v zhode so svojím tvorcom. Boh má plány nášho života, pozná náš koniec od začiatku, preto musíme byť s Ním neustále spojení prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista, aby sme v živote uspeli. Ježiš hovoril v Jn 15: 5-9, povedal, že On je viničom a my sme vetvami, aby mohli vetvy prinášať ovocie, musia byť pripojené k viniču, v okamihu, keď sú oddelené, nemôžu byť ovocie ložiskové vetvy. V rovnakom duchu nemôžeme nájsť skutočný úspech v živote, keď sme odpojení od Boha. Dnes sa pozrieme na 100 denných modlitieb za úspech v živote. Ak chcete byť kresťanským úspechom, mali by ste to urobiť modlitby váš životný štýl.

Úspech v živote nie je všetko len o zarábaní peňazí. Mnoho ľudí pláva v peniazoch, ale nie sú úspešní, majú všetko, čo si peniaze môžu kúpiť, ale nemajú cenné veci života. Úspech nespočíva v hojnosti majetku, ktorý sa nazhromaždil. Úspech je jednoducho žiť život naplnenia, žiť životom zameraným na účel. Hovorí sa o vás, že ste v živote úspešní, keď plníte svoj životný účel ustanovený Bohom. Ako však môžem zistiť svoj zmysel života? Neexistuje lepší spôsob, ako zistiť váš životný účel, iba spojením s výrobcom. Boh je náš výrobca a modlitby sú spôsob, akým sa spájame s našim výrobcom, aby sme poznali náš životný účel. Tieto každodenné modlitby za úspech v živote vám pomôžu odhaliť váš zmysel života. Povzbudzujem vás, aby ste žili v modlitbách, vždy sa pripojili k svojmu Bohu a vidím, ako mení váš príbeh v Ježišovom mene. Nižšie sú uvedené denné modlitby za váš úspech v živote.

Ranné modlitby

1). Otče, ďakujem ti, že si ma dnes ráno prebudil v Ježišovom mene

2). Otče, ďakujem ti za anjelskú ochranu po celý môj spánok v mene Ježiša

3). Otče, nech je tvoje milosrdenstvo, ktoré je nové každé ráno, neustále so mnou dnes v Ježišovom mene

4). Otče, dnes sa ti odovzdávam do tvojich rúk, tak ako dnes začínam s tebou, Pane, buď so mnou úspešne až do konca v Ježišovom mene.

5). Otec v mene Ježiša, chráni ma pred každým zlom, ktoré pre mňa diabol dnes plánoval v mene Ježiš.

6). Otče, vyhlasujem, že dnes ráno chodím von a môj príchod bude v mene Ježiša bezpečný

7). Otče, sprevádzaj moje výroky celý tento deň v Ježišovom mene.

8). Otče, pretože každý, s kým som dnes ráno prišiel do kontaktu, ma uprednostnil v mene Ježiša

9). Otče, daj mi dnes ráno moje meno (spomeň si na ne) v mene Ježiša.

10). Otče, ďakujem za zodpovedané modlitby v mene Ježiša.

Modlitba za úspech

1). Otče, ďakujem vám za to, že ste Boh, ktorý dáva moc uspieť v Ježišovom mene

2). Otče, ďakujem ti za Kristovu múdrosť, ktorá vo mne pracuje v mene Ježiša

3). Otče, vyhlasujem, že v tomto živote nezklamem v mene Ježiša

4). Bez ohľadu na to, aké ťažké je hospodárstvo národov, v Ježišovi amenovi budem uspieť

5). Vyhlasujem, že žiadna hora nie je dostatočne silná, aby ma vydržala v mene Ježiša

6). Vyhlasujem za neplatné a neplatné všetky plány nepriateľa, ktoré ma zradia

7). Vyhlasujem, že láskavosť Božia, ktorá prináša úspech, vám dá veľký úspech v mene Ježiša

8). Odmietam chudobu vo svojom živote v Ježišovom mene

9). Odmietam zlyhanie v mojom živote v mene Ježiša

10). Otče, ďakujem ti za moje modlitby, ktoré sú zodpovedané v mene Ježiša

Modlitba za smer

1). Otče, objednaj moje kroky vo svojom slove v Ježišovom mene

2). Otče, dnes vyhlasujem, že pretože Ježiš je môj pastier, už nikdy viac nebudem mať smer

3). Otče, objednaj moje kroky správnej osobe a v správnom čase

4). Otec objednal moje kroky na správne miesto v Ježišovom mene.

5). Otče, prikáž moje kroky k správnym ľuďom v Ježišovom mene

6). Otec objednal moje kroky k tomu správnemu zamestnaniu, kariére a / alebo podnikania v Ježišovom mene

7). Otče, nevedú ma k pokušeniu, ale vyslobodz ma od všetkého zla v Ježišovom mene

8). Otče, nech je tvoje slovo mojou vedúcou knihou číslo jedna od dnešného dňa v Ježišovom mene

9). Drahý Duchu Svätý, buď môj poradca číslo jedna od dnešného dňa v mene Ježiš

10). Ďakujem, Otče, za zodpovedanie modlitieb v mene Ježiša.

Modlitba za pripojenie

1) Otče, ďakujem vám za to, že ste Boh, ktorý vychováva chudobných z prachu a robí ho slávnosťou so šľachticami v Ježišovom mene

2). Ó Bože, spoj ma so skvelými ľuďmi, keď si Jozefa spojil v mene Ježiša

3). Ó, Bože, spoj ma so skvelými ľuďmi, keď si v Ježišovom mene spojil Mephiboshetha

4). Otec, mocou Ducha Svätého, ma spája s mojimi osudovými pomocníkmi v Ježišovom mene.

5). Otče, tvojou mocnou rukou, prines mi ku mne skvelých mužov a ženy, ktoré mi pomôžu dosiahnuť moje sny v živote v Ježišovom mene

6). Sila v mene Ježiša som sa oddelila od osudových vrahov v mene Ježiša

7). Sila v mene Ježiša som sa oddelila od nepriateľov môjho pokroku v mene Ježiša

8). Sila v mene Ježiša som sa oddelila od falošných priateľov v Ježišovom mene

9). Otče mocou v mene Ježiša, vystavte každého tajného nepriateľa môjho pokroku v živote v mene Ježiša

10). Otče, ďakujem za odpoveď na modlitby v mene Ježiša

Modlitba za ochranu

1). Otče, ďakujem za to, že si môj štít a moje brnenie v mene Ježiš

2). Ó, Otče, vstaň a bráni ma pred tými, ktorí hľadajú môj pád

3). Nech je falošná časť všetkých tých, ktorí hľadajú moju hanbu

4). Môj otec, naďalej ma chráni pred zlými a neprimeranými mužmi

5). Otče, bojuj proti tým, ktorí bojujú proti mne v Ježišovom mene

6). Otče, neprestajne ma ochraňuj pred šípkami, ktoré cez deň letí v mene Ježiša

7). Otče, keď moji nepriatelia prídu proti mne jedným spôsobom, utečú odo mňa siedmimi spôsobmi

8). Vytrhni ma z rúk falošných žalobcov v mene Ježiša

9). Otče, chráň ma a moju domácnosť v mene Ježiša

10) .Ďakujem za otca, že si odpovedal na moje modlitby v mene Ježiša.

Modlitba za priazeň

1). Otče, ďakujem za tvoju priazeň, že peniaze nemôžu kúpiť v mene Ježiš

2). Otče, ďakujem za bezpodmienečnú láskavosť, ktorú som si vždy užíval v mene Ježiša

3). Otče, nech ma neustále obklopuje tvojou milosťou v mene Ježiša

4). Otče, nech ma vždy nájde milosť pred veľkými mužmi v Ježišovom mene

5). Otče, nech tvoja milosť hovorí vo všetkých oblastiach môjho života v mene Ježiša

6). Otče, neustále pre mňa robte to, čo pre seba v mene Ježiša nemôžem urobiť

7). Otče, vstávam a budem pokračovať v tvojej láskavosti v mene Ježiša

8). Otče, skrze tvoju láskavosť spomeň na moje meno aj pred veľkými mužmi v Ježišovom mene

9). Otče, ďakujem za tvoju nekonečnú láskavosť v mene Ježiša

10). Ďakujem, Pane, že si odpovedal na moje modlitby v mene Ježiša.

Modlitba za rodinu

1). Otče, zaväzujem celú tvoju rodinu do tvojej starostlivosti v mene Ježiša

2). Otec nechal tvoju mocnú ruku naďalej chrániť členov mojej rodiny v mene Ježiša

3). Otče, ochráň moje rodiny pred šípkami, ktoré letí každý deň

4). Otče, vyhlasujem, že v mojej rodine nebudú v tomto roku ani v jeho mene žiadne zlé správy

5). Zakrývam členov svojej rodiny Ježišovou krvou

6) Vyhlasujem, že žiadna zbraň vytvorená proti členom mojej rodiny nesmie prosperovať v mene Ježiša

7). Ako rodina je našou silnou stránkou Ježišovo meno, a preto v nás nemôže Ježiš zvíťaziť nad žiadnym diablom

8). Otče, prepusťte svojich anjelov ochrany pred všetkými členmi mojej rodiny, aby ste boli neustále s nimi v mene Ježiš.

9). Otče, odovzdávam všetkých tvojich členov rodiny do tvojej starostlivosti v mene Ježiša

10). Otče, ďakujem za zodpovedané modlitby v mene Ježiša.

Modlitba za múdrosť

1). Otče, ďakujem, že ste mi žehnali s veľkou múdrosťou

2). Otče, nech ma vo svojej dobe vedie tvoja múdrosť, aby som povedal aktivity v mene Ježiša

3). Otče, vyryj ma duchom múdrosti, keď vediem rasu života v mene Ježiša

4). Nech vidím múdrosť pri mojich každodenných činnostiach v mene Ježiša

5). Otče, daj mi múdrosť v tom, ako sa denne stretávam s ľuďmi v Ježišovom namene

6). Otče, daj mi múdrosť vo vzťahu k môjmu manželovi v mene Ježiša

7). Otče, daj mi múdrosť vo vzťahu k svojim deťom v mene Ježiša

8). Otec mi dáva múdrosť pri jednaní s mojím šéfom v kancelárii v Ježišovom mene

9). Otče, daj mi múdrosť pri jednaní s mojimi podriadenými v Ježišovom mene

10). Otče, ďakujem, že si ma prehovoril nadprirodzenou múdrosťou v Ježišovom mene.

Modlitba za uzdravenie

1. Otče, ďakujem Bohu za to, že som sa postaral o moje vyslobodenie z akejkoľvek formy choroby v Ježišovom mene.

2. Oslobodzujem sa od akejkoľvek dedičnej choroby v Ježišovom mene.

3. Pane, pošlite svoju sekeru ohňa na základ môjho života a zničte všetky zlé výsadby chorôb v mojom tele v mene Ježiš.

4. Nech Ježišova krv z môjho systému vypláchne každý zdedený satanský nález chorôb v mene Ježiša.

5. Oslobodzujem sa od akejkoľvek choroby prenášanej do môjho života z lona v mene Ježiša.

6. Nech Ježišova krv a oheň Ducha Svätého očistia každý orgán v mojom tele, v mene Ježiša.

7. Zlomil som sa a uvoľnil som sa od každej zdedenej zlej zmluvy o chorobe v mene Ježiša.

8. Zlomil som sa a uvoľnil som sa od každej zdedenej zlej kliatby, ktorá vedie k častým chorobám v mojom tele, v mene Ježiša.

9. Odporujem každému duchu choroby v mojom živote v mene Ježiša.

10. Ó, Pane, nech sa tvoje zmŕtvychvstávajúce sily dostanú na moje zdravie všeobecne v mene Ježiša.

Modlitba vďakyvzdania

1. Otče, ďakujem ti, že si ma zaviedol do tohto nového dňa v Ježišovom mene

2. Otče, ďakujem ti za zachovanie môjho života v mene Ježiša.

3. Otče, ďakujem ti, že si mi dnes pomohol bojovať proti všetkým mojim bitkám v mene Ježiš

4. Otče, ďakujem ti za tvoju dobrotu a milosrdenstvo v mojom živote v mene Ježiš

5. Otče, ďakujem vám, že ste mi dnes umožnili vidieť zdravé zdravie v mene Ježiša

6. Otče, ďakujem ti za všetky včerajšie zodpovedané modlitby v mene Ježiša

7. Otče, ďakujem ti za božskú ochranu všetkého môjho vyjdenia a príchodu v mene Ježiša

8. Otče, ďakujem za tvoje nadprirodzené ustanovenia v mojom živote v mene Ježiša.

9. Otče, ďakujem ti, že si vyhral všetky moje bitky v živote v mene Ježiša

10. Otče, ďakujem za frustrovanie zariadení nepriateľov nad mojím životom v mene Ježiša.

1 COMMENT

  1. Dobrý deň,
    Odkedy som začal byť oddelený od vašej modlitby, čiže sprievodcu každodennou modlitbou, môj život sa zlepšil v oblasti môjho manželstva. Pastor, potrebujem sa momentálne pomodliť za moju 11-ročnú dcéru, ktorá bude tento rok písať skúšky SEA (31. marca 2022).

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.