50 Modlitieb za moc Ducha Svätého

11
74642

Koná 1: 8:
8 Ale dostanete moc, po tom, čo na vás príde Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme i na celom Judsku, aj v Samárii, a až do krajnej časti zeme.

Duch svätý je Božia osoba a sila. Je nemožné slúžiť Bohu bez Jeho Svätého Ducha. Dnes sa chystáme zapojiť 50 modlitieb za svätú duchovnú moc. Táto modlitba vám umožní ako znovuzrodeného kresťana aktivovať silu a prítomnosť svätého ducha vo vás. Ale predtým, ako ideme do modlitieb, zoznámme sa s niektorými faktami o svätom duchu.

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je Osoba. Je treťou osobou Božej hlavy. Máme Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, pozri 1. Jána 5: 7, Matúša 28: 19-20. Otec je Všemohúci Boh, Syn je náš Pán Ježiš Kristus a Duch Svätý je ten, ktorého k nám Ježiš poslal, Skutky 1: 8. Duch Svätý je nositeľom Božej prítomnosti a Sily. V 1. Mojžišovej 1: 2–10 vidíme, že Boh začal prostredníctvom svojho Ducha obnovovať celý svet. Ježiš by nemohol splniť svoju službu na zemi bez Ducha Svätého, Skutky 38:XNUMX nám hovoria, že Boh ho splnomocnil Duchom Svätým a mocou robiť veľké zázraky. Duch Svätý nie je Božou mocou, Duch Svätý nesie Božiu moc. Ako kresťan nemôžete prejaviť ani cítiť Božiu prítomnosť bez Ducha Svätého, je to Duch Svätý, ktorý oddeľuje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev na svete. Pozrime sa na niektoré charakteristiky Ducha Svätého.


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

Charakteristika Ducha Svätého

1. Spása: Duch Svätý je Úroda, Matthew 9:38. Je to Duch Svätý, ktorý odsudzuje hriechov tamojších hriechov, bez Ducha Svätého sa už nemôže znovu narodiť. Duch Svätý je autorom našej spásy.

2. zbožnosťDuch Svätý nám umožňuje žiť svätým a spravodlivým životom. Rovnako ako usvedčuje hriešnikov z ich hriechov, usvedčuje tiež veriacich z ich spravodlivosti Ján 16: 8-9. Duch Svätý nám pomáha slúžiť Bohu slovami a skutkami, nemôžete žiť priamo pred Bohom svojou vlastnou ľudskou silou, rameno tela vás vždy prepadne, ale musíte neustále závisieť od Ducha Svätého, aby ste žili zbožným životom. Pamätajte, že to nie je mocou ani silou, ale podľa môjho Ducha hovorí Pán, Zachariáš 4: 6.

3. Nadprirodzený: Príkazom nadprirodzeného skrze Ducha Svätého v nás. Sila Ducha Svätého môžeme uzdravovať chorých, zvyšovať mŕtvych, vyháňať diablov atď. Udalosti z ríše ducha môžeme ovládať pomocou sily Ducha Svätého. Mark 16: 17-18

4. Odpovedali modlitby: Duch Svätý nám pomáha modliť sa, Rimanom 8: 26-27. Svätý duch nám hovorí v našich modlitbách. Duch Svätý v nás zaručuje odpovede na naše modlitby. Je naším obhajcom pred Bohom. Naučte sa modliť v Duchu Svätom, Jude 1:20.

5. Smer: Je to hlas Ducha v nás, ktorý nám dáva smer. Svätý duch je náš pomocník, ako veriaci, spoznajte osobu Ducha Svätého, povedie vás a naučí vás všetko, čo potrebujete vedieť. Ježiš povedal: Dokonca vám prinesie veci, na ktoré ste možno zabudli. Duch Svätý je náš učiteľ, sprievodca a pastier. On je Duch Pravdy, Ján 14:26. Ján nám tiež hovorí, že pomazanie (Duch Svätý) v nás nás učí všetko. 1 Ján 2:27.

Ako sa naplním Duchom Svätým

Verím, že teraz si viac uvedomujete svätého ducha a čo môže vo vašom živote urobiť, skôr ako začneme s modlitbami za moc svätého ducha, chcem odpovedať na jednu otázku: Ako dostanem Ducha Svätého Jednoduchá odpoveď je, že sa modlíš za naplnenie Duchom Svätým. Modlitby, ktoré zapájame, sú iba modlitbami, ktoré musíte naplniť Duchom Svätým. Vyzývam vás, aby ste túto vieru zapojili do viery, zoznámili sa s osobou Ducha Svätého a videli, ako sa kresťanský život mení na vyššiu úroveň v Ježišovom mene.

50 Modlitieb za moc Ducha Svätého

1. Otče, ďakujem, že si mi poslal svojho Ducha Svätého v mene Ježiša.

2. Ó, Pane, naplni ma znovu mocou svojho ducha v mene Ježiša

3. Pane, uzdrav každú zranenú časť môjho života pomocou sily svätého ducha

4. Pane, pomôž mi potlačiť každú telesnú manifestáciu hriechu v mojom tele mocou tvojho ducha

5. Ó, Pane, zladiť môj život a postaviť ma na správnu cestu pomocou svätého ducha

6. Ó, Pane, nech sa oheň Ducha Svätého znovu objaví na môj život dnes v mene Ježiš.

7. Pane, nechaj môj život pomocou tvojho ducha odrážať Boží život v Ježišovom mene

8. Pane, zapáľte ma ohňom lásky pomocou svätého ducha v Ježišovom mene

9. Svätý Duch, chcem byť s tebou navždy v mene Ježiša

10. Drahý Duchu Svätý, obohac ma svojimi darmi v mene Ježiša

 

11. Drahý Duchu Svätý, zrýchli ma a zvýšte moju túžbu po veciach nebies.

12. Tvojím vládcom, milým duchom Božím, nech je chtíč tela v mojom živote utlmený v Ježišovom mene

13. Sladký Ho! Môj Duchu, každý deň sa v mojom živote zväčšuj v mene Ježiša.

14. Drahý Duchu Svätý, udržiavaj svoje dary v mojom živote v Ježišovom mene

15. Duch Svätý, môj rafinér, zdokonalil a očistil môj život tvojím ohňom v mene Ježiša

16. Duch Svätý, roznecuj a páli moje srdce v mene Ježiša.

17. Drahý Duchu Svätý, polož svoje ruky na mňa a uhasíš každú vzburu vo mne v Ježišovom mene

18. Oheň Ducha Svätého, začnite horieť každé moje sústredenie vo mne, v mene Ježiša.

19. Sladký Ho, môj Duchu, vdýchni Tvoj život životný dych do mojej duše v mene Ježiša.

20. Sladký Duch, priprav ma ísť kamkoľvek, kam ma pošleš v Ježišovom mene.

21. Sladký Duch Svätý, nikdy ťa nenechám zavrieť v mene Ježiša

22. Sladký Duch Svätý, nikdy ťa nesnažím obmedzovať na moju kapacitu v mene Ježiša

23. Drahý Duchu Svätý, pracuj slobodne vo mne a skrze mňa v Ježišovom mene

24. Drahý Duchu Svätý, očistite kanály môjho života v mene Ježiša

25. Nech sa rozpáli, Pane, spotrebuj moju vôľu v mene Ježiša.

26. Nech plameň Ducha Svätého planie na oltári môjho srdca v mene Ježiša.

27. Duch Svätý, nech tvoja sila prúdi ako krv do mojich žíl.

28. Drahý Duchu Svätý, objednaj môjho ducha a zmodernizuj svoj život podľa Tvojej vôle v mene Ježiša

29. Sweet Spirit of God ,, Nech tvoj oheň horí všetko, čo nie je sväté v mojom živote v mene Ježiša

30. Drahý Ho! Y Spirit ,, nech tvoj oheň vytvára silu v mojom živote v mene Ježiša.

31. Svätý Duch, odovzdaj mi myšlienky vyššie ako moje vlastné myšlienky v mene Ježiša

32. Duchu Svätý, poď ako rosa a osviež ma v mene Ježiša.

33. Duchu Svätý, veď ma cestou slobody v mene Ježiša.

34. Ducha Svätého, vyfúkni ma tak, aby sa hriech už viac nenašiel vo mne, v mene Ježiša.

35. Duch Svätý, kde je moja láska studená, zahrej ma, v mene Ježiša.

36. Drahý svätý duch, naďalej ukazuj svoju zjavnú prítomnosť v mojom živote v mene Ježiša

37. Nech sa moja ruka stane mečom ohňom, aby som v mene Ježiša porezal zlé stromy.

38. Nech sa moje nohy stanú Božím hromom, keď ich pečiatim. Nech ich ohovárajú nepriateľa v mene Ježiša.

39. Nech je zničená duchovná handra chudoby v mojom živote ohňom svätého ducha v mene Ježiša.

40. Každý nepriateľ dokonalosti v mojom živote bol konzumovaný mocou svätého ducha v Ježišovom mene.

41. Drahý Duchu Svätý, nech sa všetky minulé satanské úspechy v mojom živote premenia na moje povýšenie v mene Ježiša.

42. Drahý Duchu Svätý, pomôž mi, nech sa hanba mojich nepriateľov výrazne znásobí v Ježišovom mene

43. Drahý Duchu Svätý, pomôž mi, nech sa porážka a hanba nepriateľa môjho pokroku znásobia nad mieru v Ježišovom mene

44. Drahý Duchu Svätý, pomôž mi, nech všetky plány plánovania zvrátia môj život hore nohami, padnú a zomrú teraz v mene Ježiša.

45. Drahý Duchu Svätý, pomôž mi, zničím každú satanskú inšpiráciu namierenú proti mne v mene Ježiša.

46. ​​So mnou Ducha Svätého, ktorý vo mne pracuje, vylučujem svoj život z každého satanského názoru v mene Ježiša.

47. Duch Svätý, ťažkosti, nech ma teraz všetci moji božsky vymenovaní pomocníci hľadajú v mene Ježiša.

48. Drahý Duchu Svätý, ďakujem, že si ma prinútil jazdiť nad kniežatami a mocnosťami v mene Ježiša.

49. Otec ďakujem za posilnenie Ducha Svätého.

50. Ďakujem Bohu za odpovede na tvoju modlitbu.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

11 POZNÁMKY

  1. Táto stránka mi dáva vedieť, že sa stále viac a viac blížim k svätému Duchu. Som vďačný a vďačný za informácie tu. Boh žehnaj všetkým, ktorí na nich prijímajú a prijímajú Ducha Svätého.

    Vzdávam Bohu chválu, vďaku a slávu.

  2. Veľmi hľadám Ducha Svätého, aby som naplnil svoju dušu a sprevádzal ma. Chcem cítiť tú moc, z ktorej môžem uzdraviť svet a odhodiť démonov a pranierovať mier k národu.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.