70 Zaoberanie sa silnými modlitebnými bodmi

4
30289

Marek 3: 23-27:
23 A zavolal ich k nim a povedal im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana? 24 A ak bude kráľovstvo rozdelené proti sebe, toto kráľovstvo nebude stáť. 25 A ak je dom rozdelený proti sebe, tento dom nemôže stáť. 26 A keby satan povstal proti sebe a bol rozdelený, nemôže obstáť, ale má koniec. 27 Žiadny človek nemôže vstúpiť do domu silného človeka a pokaziť jeho majetok, až na to, že najprv spojí silného muža; a potom pokazí svoj dom.

Aby ste v živote veriaceho dosiahli pokrok, musíte sa vysporiadať so všetkými démonmi silný muž vo vašom živote a rodine. Silák je démonický a represívny duch, ktorý bojuje proti vášmu úspechu vo všetkých oblastiach vášho života. Kým nezaväzujete silného muža vo svojom živote, nikdy nemôžete byť úspešným veriacim. Démonickí silníci sú duchovné pevnosti, ktoré vytvárajú múru medzi vami a vašim úspechom v živote. Ale dnes musí každý silný človek vo vašom živote ustúpiť v mene Ježiša. Zostavil som 70, ktoré sa zaoberajú modlitebnými bodmi silného muža. Tento modlitebný bod je váš arzenál pre jednanie so silným mužom. Bez ohľadu na to, ako dlho ste boli týmito démonmi viazaní, ako sa dnes modlíte, vidím, ako ste prekonali každého silného muža vo svojom živote v Ježišovom mene.

Modlitba je kľúčom ku každému prielomu. Ako veriaci chápeme, že duchovný riadi fyzické a kým sa o duchovného nestaráte, fyzický nie je viditeľný. Tieto rokovania s modlitebnými bodmi strongmana vám umožnia starať sa o duchovné, aby ste si vytvorili cestu k úspechu vo fyzickom. Každý problém má riešenie, bez ohľadu na to, aký je tvoj silák, dnes, keď sa zapojíš do týchto modlitebných bodov, budeš od nich oslobodený, meno Ježiš. Než pôjdeme do modlitebných miest, bude sa mi páčiť, keď sa pozrieme na niektorých silákov, za ktorých sa budeme modliť. To nám pomôže správne porozumieť našim modlitbám, a tým sústrediť naše modlitby. Nemôžete bojovať s tým, čo neviete. Tu je niekoľko démonických silákov, ktorým budeme v dnešných modlitbách vzdorovať.

10 Démonický silák

1). Duch neplodnosti: Patria sem aj neplodnosti maternice, chudoba a nedostatok atď

2). Spirit Of Stagnácia: Patria sem pomalý pokrok, žiadny pokrok, zaostalosť atď.

3). Monitorovanie a známy duchovia: Patria sem duch veštenia, čarodejníctva, juju, satanizmu, upokojujúcich pozorovateľov, čitateľov dlaní, lekárov čarodejníc, čarodejníkov, médií, hexov, zaklínadiel, kúziel, kúziel, pekárov, okultných atď.

4). Duch žiadostivosti: Patrí sem duch nemorálnosti, pornografie, smilstva, žiadostivosti, cudzoložstva, incestu, všetkých zakázaných sexuálnych praktík v biblii.
5). Duch depresie: Patrí sem duch zúfalstva, beznádeje, ťažkosti, frustrácie, únavy atď

6). Duch utajenosti: To zahŕňa lásku k peniazom, lásku k hmotným veciam a lásku k tomuto svetu.

7). Duch utrpení: Patria sem choroby a choroby, všetky druhy chorôb.

8). Spirit Of Confusion: To zahŕňa neprítomnosť mysle, smer menej života, bezúčelný život.

9). Duchovia predkov: Patria sem zakladateľské božstvá z domu vašich rodičov.

10). Duch smrti: Patrí sem duch predčasnej smrti, náhle úmrtia víťazov rodín, to môže byť v rodinách dominantné.

Je nás toľko démonického silného muža, ktorý stojí na ceste, že zoznam nikdy nemôžeme vyčerpať, ale s vyššie uvedeným verím, že máte predstavu o tom, o čom hovoríme. Povzbudzujem vás, aby ste sa touto modlitbou zaoberali každou vierou vo svojom srdci. Pokiaľ nebudú títo silní ľudia utlmení, nikdy nebudete mať úspech v živote. Zapojte sa do dnešného dňa zaoberaním sa modlitebnými bodmi silného muža a sledujte zmenu svojho života k lepšiemu.

70 Zaoberanie sa silnými modlitebnými bodmi

1. Oheň Boží !!!, konzumuj každého silného muža v mojej rodine, v mene Ježiša.

2. Svätyňu silného vo svojej rodine konzumujem s ohňom Božím v mene Ježiša.

3. Odpustím oheň, síru a krupobitie na všetkých silných ľudí môjho života a rodiny v mene Ježiša.

4. Sila Ducha Svätého podvádzam a ovládam každého silného muža v mojej rodine v mene Ježiša.

5. Rozbijem hlavu siláka na ohnivú stenu v mene Ježiša.

6. Nech hrob otvorí svoje ústa bez miery a prehltne všetkých démonických silných v mojom živote v mene Ježiša.

7. Každé zlé sprisahanie proti mne zo strany spevákov v mojej rodine sa odrazí v mene Ježiša.

8. Nech anjel Boží hodí ohnivé kamene, aby bránil silnému mužovi na mojich cestách v mene Ježiša.

9. Vyhlasujem verejnú hanbu za hanbu všetkých silných v mojej rodine, v Ježišovom mene.

10. Nech všetci nepříteli mojej duše začnú zmätkami svoje dni a skončia ich zničením v mene Ježiša.

11. Ó, Pane, prepusť z mojej mysle akýkoľvek obraz žiarlivosti, chtíča a zlých úmyslov.

12. Stojím proti všetkým démonickým silám proti mne a ničím ich v Ježišovom mene.

13. Pane, objednaj môj vnútorný život, aby som ťa mohol jasne a každý deň počuť v Ježišovom mene

14. Pane, otvor oči, aby si videl, čo si vo mne slobodne uložil v mene Ježiš.

15. Ó, Pane, svojím duchom ma dovedieš na správnu cestu v živote v mene Ježiša

16. Ó, Pane, očist sa mojou mysľou krvou Ježiša a odstráni zlé návyky, ktoré sú tam fyzicky vyryté.

17. Pane, uzdrav hornú nerovnováhu alebo iné sekréty v mojom tele v mene Ježiša.

18. Ó, Pane, uzdrav ma vo všetkom, čo treba uzdraviť v Ježišovi menom nepriateľa, v mene Ježiša.

19. Pane, nahraď ma, čo treba nahradiť Ježišovým menom

20. Ó, Pane, premieňaj vo mne všetko, čo treba transformovať v Ježišovom mene

21. Ó, Pane, nech v tvojom mene prúdi tvoja liečivá sila v Ježišovom mene

22. Nechajte sa teraz silní muži z oboch strán mojej rodiny zničiť v mene Ježiša.

23. Silák z otcovej strany, silák z matkinej strany sa začnú ničiť v mene Ježiša.

24. Odmietam nosiť zármutok v mene Ježiša.

25. Všetkým tvrdohlavým prenasledujúcim v mojom živote vám prikazujem, aby ste zomreli v mene Ježiša.

26. Všetky satanské šípy, ktoré v súčasnosti žijú v mojom živote, strácajú tvoju moc v mene Ježiša.

27. Nech je v mene Ježiša paralyzovaná každá organizovaná zlá šípka proti môjmu životu.

28. Vraciam sa odosielateľovi všetky satanské šípy depresie na okraji mojich prielomy v mene Ježiša.

29. Vraciam sa odosielateľovi všetky satanské šípy duchovných a fyzických chorôb v mene Ježiša.

30. Vraciam sa odosielateľovi všetky satanské šípy slabosti v modlitbe a čítaní Biblie, v mene Ježiša.

31. Vraciam odosielateľovi všetky satanské šípy obchodného neúspechu, v Ježišovom mene.

32. Vraciam sa odosielateľovi všetky zlé šípy od domáceho nepriateľa v mene Ježiša.

33. Vrátim odosielateľovi všetky zlé šípy od mojich nepriateľských priateľov, v Ježišovom mene

34. Otče, vyhlasujem sedemnásobné obnovenie všetkých mojich dobrých výhod, ktoré satanské šípy paralyzovali v mene Ježiša.

35. Pokrývam svoj život a všetky svoje veci zo satanských šípok krvou Ježiša Krista.

36. Vyhlasujem dnes, že pekelné brány nebudú zvíťaziť proti môjmu životu v Ježišovom mene

37. Nariaďujem zmätok a rozptýlenie jazykov medzi všetkými zlými združeniami, ktoré bojujú proti pokoju môjho života, v Ježišovom mene.

38. Nech sa múdrosť všetkých zlých poradcov v mojom živote nestane ničím, v mene Ježiša.

39. Ó, Pane, spôsobi nadprirodzený výbuch v dielach mojich rúk v mene Ježiša.

40. Nech je môj život barikovaný okrajom ohňa a nechám ma nasiaknuť a zakryť Ježišovou krvou.

41. Ó, Pane, umlčujem všetky zlé jazyky hovoriace proti mne, vyhlasujem, že proti nim budú pôsobiť slová v Ježišovom mene.

42. Nech každý rukopis, ktorý je v rozpore s mojím pokojom, dostane v mene Ježiša intenzívnu hanbu.

43. Nech je každé rozhodnutie, ktoré proti mne prijme ktorýkoľvek zlý silák, v mene Ježiša neplatné.

44. Vraciam sa odosielateľovi všetky démonické šípky namierené proti mne a mojej rodine v mene Ježiša.

45. Vraciam sa odosielateľovi každú duchovnú zbraň vytvorenú proti mne v mene Ježiša.

46. ​​Opevňujem sa mocou Ducha Svätého v Ježišovom mene! E

47. Zaväzujem sa a neponechávam ničomu silným, ktorí v súčasnosti trápia môj život v mene Ježiša.

48. Hanbím všetkých delegovaných satanských agentov v mene Ježiša

49. Pane, vyhlasujem nekrológ každého zlého silného muža, ktorý stojí na mojej ceste k veľkosti v Ježišovom mene

50. Nech je všetka moc utláčateľov nad mojím životom zničená v mene Ježiša.

51. Nech sú moje záležitosti príliš horúce na to, aby ich mohol nepriateľ zvládnuť v mene Ježiša.

52. Svoje požehnania získavam z tábora zlých vojakov v mene Ježiša.

53. Zvraciam všetky zlé vklady vysadené v mojom živote silnými silami v mene Ježiša.

54. Nech sa moje povýšenie prejaví mocne v mene Ježiša.

55. Rozpúšťam všetkých zlých hostiteľov zhromaždených proti mne v mene Ježiša.

56. Nech sa rozptýlia všetky sily svedectva v mene Ježiša.

57. Nech sa radosť nepriateľa z môjho života obráti v smútok v mene Ježiša.

58. Paralyzujem všetky vrecká dierami v mene Ježiša.

59. Nech tvoja sila, tvoja sláva a kráľovstvo, príde na môj život v mene Ježiša.

60. Nech všetci, ktorí pijú krv a jedia mäso, začnú jesť svoje vlastné mäso a piť svoju vlastnú krv na uspokojenie v Ježišovom mene.

61. Vyhlasujem úplnú slobodu v každej oblasti môjho života, v Ježišovom mene.

62. Vyhlasujem úplné víťazstvo v každej oblasti môjho života, v Ježišovom mene.

63. Vyhlasujem, že som viac ako dobyvatelia vo všetkých oblastiach svojho života, v mene Ježiša.

64. Zlomím moc akéhokoľvek démonického kúzla vydaného proti môjmu životu v mene Ježiša.

65. Vyhlasujem, že všetka smola v mojom podnikaní a kariére je navždy preč v Ježišovom mene.

66. Stiahnem všetky guľky a strelivo, ktoré dal nepriateľ v mene Ježiša.

67. Zväzujem ducha smrti a pekla nad svojím životom, v Ježišovom mene.

68. Otče, ďakujem ti, že si v mojom živote umiestnil každého zlého silného muža pod moje nohy v mene Ježiša.

69. Otče, ďakujem ti, že si mi dal víťazstvo nad všetkými zlými silami v mene Ježiša.

 

70. Ďakujem Pánovi za zodpovedanú modlitbu.

 

 

4 POZNÁMKY

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.