70 modlitebných bodov za otvorené nebo

1
8272

Izaiáš 64: 1:
1 Ó, že by si dal nebesia, aby si zostúpil, aby po tvojej prítomnosti stekali hory?

Otvorte nebo jednoducho znamená sprchy požehnaní vo vašom živote ako veriaceho. Požehnania sú duchovné, to, čo vidíme vo fyzike, je výsledkom požehnaní, alebo môžete nazvať ovocie požehnaní. Požehnania sú duchovné, preto ich môžu zastaviť satanské duchovné sily. Aby ste videli svoje nebesá otvorené, musíte sa zapojiť do intenzívnych modlitieb, musíte ovládať svoju vieru z ríše ducha prostredníctvom modlitby. Týchto 70 modlitebných bodov za otvorené nebo je skutočne otváračom nebies. Efezským 1: 1-3 nás vedie k pochopeniu, že sme boli požehnaní všetkými duchovnými požehnaniami v nebesiach, tieto požehnania nespadajú iba na vás, pretože biblia povedala, že musíte viesť duchovnú vojnu, ak chcete vidieť naplnenie proroctiev v váš život. Ak chcete, aby na vás prišli sprchy požehnaní z vašich otvorených nebies, musíte sa modliť túto modlitbu vášnivo.

Srdce kráľa je v rukách Boha. Náš Boh vládne medzi ľuďmi, jediný spôsob, ako prinútiť ľudí, aby vás uprednostňovali, je modlitba. Jediný spôsob, ako spôsobiť, aby vás vaši osudoví pomocníci našli, je modlitba. Vyzývam vás dnes, aby ste sa týmto modlitbovým bodom modlili za otvorené nebo s celým svojím srdcom a očakávam, že vás Boh otvorených nebies navštívi v mene Ježiša.

70 modlitebných bodov za otvorené nebo

1. Otče, ďakujem ti, že si ma nezastavil

2. Otče, daj mi, aby som našiel milosť so všetkými tými, ktorí budú rozhodovať o mojom napredovaní.

3. Ó, Pane, nech je teraz každý, kto sedí na mojom osude, neosadený v mene Ježiša

4. Odmietam ducha zlyhania a tvrdím ducha úspechu v Ježišovom mene

5. Prikazujem všetkým zlým poradcom proti môjmu umlčaniu v mene Ježiša.

6. Ó, Pane, preneste, odstráňte všetky ľudské činitele, ktoré sú zamerané na zastavenie môjho postupu.

7. Pane, vychovávaš chudobných z prachu, pozdvihuješ ma od miesta, kde som hore na meno Ježiša.

8. Prijímam pomazanie, ktoré vyniká nad mojimi súčasníkmi, v mene Ježiša.

9. Pane, katapultujte ma do veľkosti, ako ste to urobili pre Jozefa v egyptskej krajine v mene Ježiša

10. Pane, pomôž mi spoznať chybu vo charaktere a vysporiadať sa s ňou, čo môže brzdiť môj pokrok v mene Ježiša.

11. Zaväzujem každého povereného siláka, aby mi v mene Ježiša zabránil v napredovaní.

12. Ó, Pane, poslať svojich anjelov, aby odhodili každý kameň úrazu na moju povýšenie, povýšenie a povýšenie v Ježišovom mene

13. Nechajte moc meniť ruky na mojom pracovisku za ruky Ducha Svätého v mene Ježiša.

14. Dostal som mandát na vyletenie každého nepriateľa mojich objavov v mene Ježiša.

15. Zaväzujem démonický antagonizmus v mocnom mene Ježiša a zbavujem ho démonizmu.

16. Vyhlasujem pozíciu hlavy vždy v mocnom mene Ježiša.

17. Nech je známka Ježišovej krvi, božskej milosti a ochrany, na mojom živote v mene Ježiša.

18. Pane, priprav ma pre mňa ako živé svätyne v mene Ježiša

19. Otče, Pane, odlož nebesia a zostúp na môj krik v mene Ježiša

20. Nech je zničený každý zlý pozemský a nebeský duch pôsobiaci proti mne v mene Ježiša.

21. Nech na mňa padne moc zhora, aby som urobil nemožné v mene Ježiša.

22. Nech ma dnes nájde každý dobrý a dokonalý dar zhora v mene Ježiša.

23. Proroctvo ku každému nedokonalému daru v mojom živote som dokonalý v mene Ježiša.

24. Prikazujem dažďu hojnosti, dobroty, milosti a milosrdenstva padnúť na každé oddelenie môjho života v mene Ježiša.

25. Nech mi teraz v mene Ježiša zatieni Božiu slávu zhora.

26. Paralyzujem všetkých nepriateľov, ktorí sú proti mojim otvoreným nebesiam, v mene Ježiša.

27. Paralyzujem všetky sily, ktoré rozširujú problémy, v mene Ježiša.

28. Paralyzujem všetky sily, ktoré odkladajú zázrak v mene Ježiša.

29. Paralyzujem všetky torpédoborce v mene Ježiša.

30. Ničím všetkých činiteľov proti prosperite v každej oblasti môjho života v mene Ježiša.

31. Ó, Pane, ďakujem ti, že si mi urobil kanál tvojich požehnaní vo všetkých oblastiach života v Ježišovom mene

32. Vyhlasujem, že moje ruky budú stále silnejšie ako ruky mojich nepriateľov v mene Ježiša.

33. Vyhlasujem dnes, že každá múr prekážky sa vyvalí z cesty, v mene Ježiša.

34. Vyhlasujem dnes, že tak ako proroctvo o svojom živote, uvidím to v Ježišovom mene.

35. Vyhlasujem, že každá práca mojich rúk je požehnaná v mene Ježiša.

36. Vyhlasujem, že moje duchovné oči sú otvorené, aby videli veľké odhalenia mojich otvorených nebies v mene Ježiša.

37. Vyhlasujem, že Moje uši sa stali nástrojom Božieho zjavenia v Ježišovom mene.

38. Vyhlasujem, že v Ježišovom mene som viac ako dobyvateľ.

39. Svoje meno sťahujem zo zoznamu predčasných úmrtí v Ježišovom mene.

40. Nech je každá zlá spotreba vyplachovaná z môjho systému, v mene Ježiša.

41. Nechajte zločincov strácať svoj život nad svojím životom v mene Ježiša.

42. Nechajte agenti odrádzania strácať nad mojím životom svoje meno v mene Ježiša.

43. Pošlem šípky alebo ľubovoľnú strelnú zbraň vo sne späť odosielateľom v mene Ježiša.

44. Všetky svoje ukradnuté majetky dostávam späť v mene Ježiša.

45. Tu som, Pane, nasiakni ma vo svojom hojnosti v mene Ježiša

46. ​​Nechcem znova robiť chybu svojho minulého života. Nechcem v budúcnosti prežívať zlyhanie minulosti, v mene Ježiša.

47. Paralyzujem každého nepriateľa mojich objavov, v mojom živote už nebudú fungovať v mene Ježiša.

48. Každá hora zla, vrhaná do Červeného mora v mene Ježiša.

49. Paralyzujem všetky zlé záznamy, ktoré pôsobia proti mne, v mene Ježiša.

50. Nech sa mi v mene Ježiša zjaví každé tajomstvo skrytého a otvoreného nepriateľa.

51. Všetci majitelia zlej batožiny pre biedy nesú svoje bremeno teraz v mene Ježiša.

52. Všetci duchovia slasti, počujte slovo Pánovo: Odíďte od môjho života teraz v mene Ježiša.

53. Svoje meno odstránim z knihy predčasnej smrti v mene Ježiša.

54. Môj pokoj je príliš horúci na to, aby sa nepriateľ dotkol, v mene Ježiša.

55. Prikazujem, aby sa celá satanská sieť pražila v mene Ježiša.

56. Počas mojich dní bude môj nepriateľ v mene Ježiša dvakrát zahanbený.

57. Všetci nepriatelia mojich požehnaní, klopýtajú a padajú, v mene Ježiša.

58. Od severu, juhu, východu a západu nech ma všetky moje požehnania začnú lokalizovať v mene Ježiša.

59. Nech piesne radosti zapĺňajú môj príbytok po všetky moje dni života v mene Ježiša.

60. Kamkoľvek idem, nájdem milosť v mene Ježiša.

61. Ktokoľvek čelím alebo sa obrátim, nepriateľ pobeží bez zastavenia v mene Ježiša.

62. Ó, Pane, urob mi zo svojho dobrého plavidla Ježišovo meno

63. Pane, obráť ma z duchovného trpaslíka na duchovného obra v Ježišovom mene

64. Pane, nariad mi, aby som robil vykorisťovania vo všetkých oblastiach môjho života v mene Ježiša

65. Rozdeľujem na seba všetky duchovné zbrane, ktoré boli vytvorené proti mne v mene Ježiša.

66. Vypúšťam ohnivú bombu do tábora nepriateľov môjho života v mene Ježiša.

67. Žiadna opačná moc a démon sa nebudú môcť postaviť predo mnou po všetky moje dni života v mene Ježiša.

68. Pane, nech sa moje modlitby veľmi využívajú s Bohom a vzbudzujú katastrofy v kráľovstve temnoty v mene Ježiša

69. Otče, ďakujem ti, že si urobil môj život príliš horúcim pre diabla v mene Ježiša.

70. Otče, ďakujem ti, že si odpovedal na všetky moje modlitby v mene Ježiša.

inzercia

1 COMMENT

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu