Denné čítanie Biblie dnes 21. októbra 2018

0
9914

Naše dnešné denné čítanie biblie je z knihy 2 Kroniky 6: 12–42. Prečítajte si, rozjímajte o tom, požiadajte svätého ducha, aby vás viedol lekciami a zjaveniami z dnešného čítania biblie. Buď požehnaný.

Denné čítanie Biblie dnes

2 Kroniky 6: 12-42:
12 Stál pred oltárom Hospodinovým pred celým zhromaždením Izraela a roztiahol si ruky: 13 Lebo Šalamún postavil podprsenku, päť lakťov širokú, päť lakťov širokú a tri lakťové vysoké, A postavil ho prostred súdu, a postavil sa na ňom a pokľakol si na kolená pred celým shromaždením Izraelovým a roztiahol ruky do neba, 14 A povedal: Pane Bože Izraelov, je tu žiadny Boh ako teba v nebi ani na zemi; ktorí zachovávajú zmluvu a zľutujúc sa nad svojimi služobníkmi, ktorí kráčajú pred tebou z celého ich srdca. 15 Ty si zachovával so svojím služobníkom Dávidom, svojím otcom, to, čo si mu prisľúbil; a hovoril svojimi ústami a naplnil si to svojou rukou, jako je tomu dnes. 16 Preto teraz, Pane, Bože Izraela, zachovaj so svojím služobníkom Dávidom, mojím otcom, to, čo si mu sľúbil, a povedz: Nepovedie ťa človek v mojom očiach, aby si sedel na izraelskom tróne; aby sa tvoje deti dali pozor na svoju cestu, aby chodili podľa môjho zákona, ako si chodil predo mnou. 17 A teraz, Pane, Bože Izraela, nech sa overí tvoje slovo, ktoré si hovoril svojmu služobníkovi Dávidovi. 18 Ale bude Bôh v skutku bývať s ľuďmi na zemi? Hľa, nebo a nebeské nebo vás nebijú; o čo menej tento dom, ktorý som postavil! 19 Rešpektujte preto modlitbu svojho služobníka a jeho prosbu, Pane, môj Bože, aby sme počuli volanie a modlitbu, ktorú sa modlí tvoj služobník pred tebou. 20 Aby tvoje oči boli otvorené v tento dom vo dne iv noci, na mieste, kde si hovoril, že si tam dal svoje meno; počúvať modlitbu, za ktorú sa modlí tvoj služobník na tomto mieste. 21 Preto počúvajte prosby svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, ktoré učinia na tomto mieste. Vypočujte si zo svojho príbytku až z neba; a keď počuješ, odpusť. 22 Ak človek hreší proti svojmu blížnemu a prísaha mu bude prísahou, aby prisahal, a prísaha príde pred tvojím oltárom v tomto dome; 23 Potom ťa počuješ z neba, čin a posúď svojich sluhov tým, že budeš požadovať bezbožných odplatením svojej cesty na svoju hlavu; a ospravedlnením spravedlivého tým, že ho dal podľa svojej spravodlivosti. 24 A keby bol tvoj ľud Izrael pred nepriateľom zhorený, pretože zhrešili proti tebe; a vráti a vyzná tvoje meno a bude sa pred tebou modliť a prosiť v tomto dome; 25 Potom ťa počuješ z nebies a odpustiš hriech svojho ľudu Izraela a dovedi ich znova do zeme, ktorú si im dal a ich otcom. 26 Keď je nebo zavreté, a nieto dažďa, pretože zhrešili proti tebe; Ak sa však modlia k tomuto miestu a vyznajú tvoje meno a odvrátia sa od svojho hriechu, keď ich potrápiš; 27 Potom ťa počuješ z neba a odpusť hriech svojich sluhov a svojho ľudu Izraela, keď si ich učil dobrým spôsobom, ktorým by mali chodiť; a pošleš dážď na svoju zem, ktorú si dal svojmu ľudu za dedičstvo. 28 Ak je v zemi nedostatok, ak existuje mor, ak sú prítomné trieštivé plesne, plesne, kobylky alebo húsenice; ak ich nepriatelia obkľúčia v mestách svojej zeme; čokoľvek bolí alebo akákoľvek choroba: 29 Potom akákoľvek modlitba alebo akákoľvek pokorná prosba sa uskutoční od každého človeka alebo od všetkého tvojho ľudu Izraela, keď každý pozná svoje vlastné bolesti a svoj smútok a roztiahne svoje ruky dovnútra. tento dom: 30 Potom ťa počuješ z neba, kde bývaš, a odpúšťaj a vydáš každému človeku podľa všetkých jeho ciest, ktorých srdce poznáš; (lebo poznáš iba srdcia detí mužov :) 31 Aby sa ťa mohli báť, chodiť po tvojich cestách, pokiaľ žijú v zemi, ktorú si dal našim otcom. 32 Navyše o cudzincovi, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela, ale pochádza z ďalekej zeme pre tvoje veľké meno a tvoju mocnú ruku a tvoju natiahnutú ruku; ak prídu a modlia sa v tomto dome; 33 Potom ťa počuješ z nebies, z miesta svojho bydliska, a konaj podľa všetkého, na čo ťa volá ten cudzinec; aby všetci ľudia na Zemi poznali tvoje meno a báli sa ťa, jako tvoj ľud Izrael, a aby vedeli, že tento dom, ktorý som postavil, sa volá tvojím menom. 34 Ak tvoj ľud vyjde do boja proti svojim nepriateľom cestou, ktorú im pošleš, a modlia sa k tebe k tomuto mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil pre tvoje meno; 35 Potom si vypočujte z nebies ich modlitbu a prosbu a zachovajte ich príčinu. 36 Ak hrešia proti tebe (lebo niet nikoho, kto nehreší), rozhneváš sa na nich a vytrhneš ich pred svojimi nepriateľmi a odvezie ich zajatcov do zeme ďaleko alebo blízko; 37 Ak sa však navzdory tomu, že sú nesené v zajatí, obrátia a modlia sa k tebe v zemi svojho zajatia a hovoria: Zhrešili sme, urobili sme zle a konali bezbožne; 38 Ak sa k tebe navrátia celým svojím srdcom a celou svojou dušou v zemi svojho zajatia, tam, kde ich nosili, a modlili sa k svojej zemi, ktorú si dal svojim otcom, a smerom k mestu, ktoré si si vyvolil. a smerom k domu, ktorý som postavil pre tvoje meno. 40 Nože, prosím, môj Bože, prosím tvoje oči, tvoje oči sú otvorené a tvoje uši si dávaj pozor na modlitbu, ktorá je na tomto mieste. 41 Preto teraz, Pane, Bože, vstaň na svoje miesto odpočinku, ty a truhla svojej sily. Nech sa tvoji kňazi, Pane Bože, obliekajú spasením a nech sa tvoji svätí radujú z dobra.


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.