100 modlitebných bodov proti nepriateľom domácnosti

0
34041

Nech vstane Boh a nechajú rozptýliť všetkých svojich nepriateľov. Týchto 100 modlitieb ukazuje proti nepriatelia domácnosti navždy zničí nepriateľov svojho osudu. Jeho bojový čas musí byť nahradený diablom. Ako Božie deti máme autoritu nad všetkými diablovými a démonickými ľudskými činiteľmi, ale tieto autority uplatňujeme vo vojenských modlitbách.

Svet je plný zlých mužov a žien, zlých priateľov a príbuzných, nazývajú sa nepriatelia domácnosti. Je to preto, že značka spolu s vami ako vašimi priateľmi a priaznivcami prianí, ale tajne hľadajú spôsoby, ako zničiť váš život a prinútiť vás plakať. Aj keď sa pred vami môžu schovávať, nemôžu sa pred Bohom skrývať, preto ich musíte loviť zapojením sa do bojových modlitieb. Tento modlitebný bod proti nepriateľom domácnosti vytvorí platformu pre úplné zničenie. Keď sa modlíte túto modlitbu, Boh ich odhalí a úplne ich poníži v mene Ježiša. Odporúčam vám, aby ste sa modlili s týmito pôstmi a sledovali, ako Pán bojuje s vašimi bitkami.

100 modlitebných bodov proti domácim nepriateľom

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

1). Ó, Pane, vstaň a rozptyľ všetky tie, ktoré sa proti mne dnes i za mnou zhromažďujú v mene Ježiša.


2). Ó, Pane, pošli všetky veľké rany všetkým, ktorí sa chcú ujať mojej účasti na Ježišovom mene.

3). Ó, Pane, nech anjel ničenia prenasleduje všetkých tých, ktorí sa o mňa starajú a predstierajú ich s pohromou za pohromou v Ježišovom mene.

4). Všetci, ktorí ma plánujú predať do cudzej krajiny, budú dnes v mene Ježiša predaní do otroctva.

5). Dnes vyhlasujem, že tí, ktorí tajne plánujú môj pád, ale otvorene sa usmievajú so mnou, sú v mene Ježiša vystavení hanebnosti a hanebnosti verejnosti.

6). Všetci duchovní strelci, ktorí zastrelili svoje zbrane, budú mať svoje zbrane proti nim odteraz v mene Ježiša.

7). Och Bože! Nech je každý tvrdohlavý nepriateľ v mojom živote zničený mocnou rukou Boha v mene Ježiša.

8). Pán je vojnovým mužom! Každá vojna vedená proti môjmu osudu sa stretne s Božou vojnou v mene Ježiša.

9). Och Bože! Vyhlasujem, že každý nepriateľ, ktorý proti mne prišiel jedným smerom, utečie odo mňa siedmimi smermi v mene Ježiša.

10). Všetci, ktorí sa ustanovili za svojich nepriateľov, zažijú egyptské rany dnes v mene Ježiša.

11). Ó, pán, bojuj proti tým, ktorí bojujú proti mne, nech sa nechajú hroby, ktoré pre mňa vykopali, byť v mene Ježiša hrobové.

12). Och Bože! Od tejto chvíle sa všetci moji nepriatelia obávajú dňa a noci. Nech sa zmieňuje o mojom mene, aby sa ich argumentácia zbláznila v Ježišovom mene.

13). Ó, Pane, ty si môj Skála, rozdrví každého netušiaceho nepriateľa, ktorý proti mne príde v Ježišovom mene.

14). Och Bože! Urobte tento čas správnym časom, keď má noha mojich nepriateľov skĺznuť. Nech je blízko ich deň nešťastia a veci, ktoré sa majú prihodiť, na nich ponáhľajú v mene Ježiša.

15). Pokiaľ ide o mojich nepriateľov, vyhlasujem, že budem držať pokoj, keď budete bojovať proti svojim duchovným a fyzickým bojom v mene Ježiša.

16). Boh Izraela dnes postavil proti mne všetkých nepriateľov pod moje nohy v mene Ježiša.

17). Ó, Pane, dovtedy nechajme všetkých tých, ktorí ma chcú zabiť, mŕtve telá v mene Ježiša

18). Ó, Pane, nech moji nepriatelia dostávajú v plnej dávke všetko, čo mi navrhli urobiť v mene Ježiša.

19). Dnes prorokujem, že všetky zbrane (fyzické aj duchovné), ktoré moji nepriatelia používajú proti mne, z nich nebudú prosperovať v mene Ježiša.
20). Hovorím autorizačnými slovami do života tých, ktorí sa dnes ustanovia za svojich nepriateľov, aby sa ich deti proti nim obrátili v Ježišovom mene.

21) Pane, nedovol mi, aby ma tvoje milosrdenstvo bránilo, aby som padal do rúk mojich nepriateľov v mene Ježiša.

22). Ó, Pane, nech je hanba nepriateľov môjho života taká otvorená, že ľudia uvidia Boha, ktorému slúžim v Ježišovom mene, a obávajú sa ho

23). Ó, Pane, odhaľte všetkých neočakávaných nepriateľov môjho života a verejne ich ponižujte v mene Ježiša.

24). Každý muž alebo žena, ktorí plánujú zlo proti mojej rodine, aby zmenšili naše svedectvá, bude zasiahnutý anjelom smrti predtým, ako svoje plány realizuje v mene Ježiša.

25). Všetci nepriatelia, ktorí sa v mojom živote maskujú ako priatelia a majú v úmysle použiť proti mne to, čo o mne vedeli, sa napokon zavesia ako ahitofel v mene Ježiš.

26). Ó, Pane, nezabudni na Sennacheriba a nech sa jeho osud stane osudom tých, ktorí sa umiestnia ako moji nepriatelia v Ježišovom mene.

27). Ó, Pane, nech sa dnes všetci, ktorí pripravili pre mňa chytľavé pasce, do hanby, nech sa hanbia, aby ich pasce pracovali proti nim v Ježišovom mene.

28). Všetci nepriatelia, ktorí ma naučili, že ma premohli, sa stretnú s náhlou porážkou v mene Ježiša.

28). Ó, Pane, vyveď všetkých nepriateľov môjho života na otvorenú plochu a navždy ich umlčuj v mene Ježiša

29). Ó, Pane, pošli všetkých tých, ktorí chcú, aby ma vyskúšali, do sucha, kde nie je svetlo v Ježišovom mene.

30). Každý nepriatelia môjho života budú ako plevy pred vetrom, keď sa vosk roztaví pred ohňom, všetci sa roztopia pred mojou prítomnosťou v mene Ježiša.
31). Všetci nepriatelia môjho života nestoja. Všetci padnú a zomrú v Ježišovom mene.

32). Nech všetci moji nepriatelia zahynú v mene Ježiša.

33). Všetkých nepriateľov môjho života premieňam na hrnčiarsku nádobu a rozdeľujem ich na kúsky železnou tyčou Božou v mene Ježiša.

34). Pane, zaneprázdňujte všetkých, ktorí trápia môj život, toľkými problémami, ktoré môžu zvládnuť v mene Ježiša.

35). Ó, Pane, nech sa všetci tí, ktorí mi nikdy nedajú žiadnu šancu na život, nechajú v Ježišovom mene veľmi zahanbiť.

36). Otče, mocou svätého ducha so mnou vyhlasujem, že nestratím v mojom živote žiadnu bitku a osud v mene Ježiša.

37). Vyhlasujem, že nebeskí hostitelia budú používať nástroje, ktoré moji nepriatelia používajú proti mojej dobrote, aby viedli vojnu proti svojim životom v mene Ježiša.

38). Pane, konzumuj ohňom všetkých sykofantov a zlých chválnych spevákov, ktorí ma lichotia, aby ma zničil v Ježišovom mene.

39). Od dnešného dňa nech sú všetci moji nepriatelia veľmi znepokojení a zahanbení za moju záležitosť v mene Ježiša.

40). Ó, Pane, dej mi úplné víťazstvo nad všetkými tými, ktorí hľadajú moje zničenie bez príčiny v mene Ježiša.

41). Ó, Pane, povstaň vo svojom hneve proti všetkým nepriateľom, ktorí mi nedajú pokoj v mene Ježiša.

42). Ó, Pane, nech dnes padne na ich hlavu bezbožnosť bezbožných, ale naďalej vydávajte spravodlivých v mene Ježiša.

43). Pane, nenechaj svoj hnev skončiť nad tými, ktorí sa ustanovili za svojich nepriateľov v Ježišovom mene.

44). Pane, zaväzujem všetky pasce, jamy, siete a priekopy, ktoré pre mňa položili moji nepriatelia, nech padnú do všetkých tých nebezpečenstiev, ktoré pre mňa ustanovili v Ježišovom mene.

45). Pane, nech všetci moji nepriatelia, ktorí utekajú za mnou, utekajú odo mňa dnes a navždy v mene Ježiša.

46). Pane, nech sa moji nepriatelia a ich agenti stretnú s úplným zničením, aby môj život mohol vstúpiť na miesto božského potešenia v mene Ježiša.

47). Och Bože! Nedovoľte, aby vôľa mojich nepriateľov prešla v mene Ježiša.

48). Och Bože! Od dnešného dňa nedovoľte mojim nepriateľom odpočívať si v Ježišovom mene deň alebo noc.

49). Pane, odstráni mier zo života všetkých tých, ktorí nebudú chcieť, aby som mal pokoj v Ježišovom mene.

50). Nech Pán odreže všetky lichotivé pery okolo mňa, aby nezničili môj život v mene Ježiša.

51). Ó, Pane, vytrhni ma z ruky bezbožných a neprimeraných mužov v Ježišovom mene.

52). Pane, konzumuj všetkých bezbožných ľudí, ktorí ma utláčajú, a tých, ktorí ma obklopujú kvôli zlu v Ježišovom mene.

53). Ó, Pane, vždy buď o krok pred svojimi nepriateľmi, skôr ako dokončí svoj plán, aby ich prekvapil v mene Ježiša.

54). Ó, Pane, vystav svoj hnev na svojich nepriateľov, aby vedeli, že Boh, ktorému slúžim, je mocným bojovníkom v Ježišovom mene.

55). Ó, Pane, pošli svoje šípy a rozptýli každého zlého poradcu obklopujúceho môj život v Ježišovom mene.

56). Pochodujem s vierou. Prenasledujem všetkých svojich nepriateľov, predbehnem ich a zničím ich mocou zmŕtvychvstania v mene Ježiša.

57). Ó, Pane, striasť mojich nepriateľov z tohto základu a spôsobiť, aby nezostali v Ježišovom mene stáť.

58). Ó, Pane, nech nájde tvoja pravá ruka všetkých mojich nepriateľov a necháš svoju ruku zničiť všetkých tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny v Ježišovom mene.

59). Ó, Pane, nech svoj ohnivý hnev predbehne všetkých svojich nepriateľov, aby som slúžil Bohu pokojom v mene Ježiša.

60). Ó, Pane, zľutuj sa dnes nado mnou a zachráň ma od svojich protivníkov, ktorí sú pre mňa príliš silní v mene Ježiša.

61). Ó, Pane, prosím ťa, nenechaj ticho nad mojou záležitosťou. Nedovoľte, aby tvrdohlavý nepriateľ prekonal môj život v mene Ježiša.

62). Ó, Pane, vystav mi všetkých svojich nepriateľov, ktorí sa schovávajú pod nebeskou priateľstva v Ježišovom mene.

63). Ó, Pane, vráť mojim nepriateľom všetko, čo urobili proti mojej dobrote v mene Ježiša.

64). Ó, Pane, znič z základu každého nepriateľa, ktorý bojuje, aby uhasil moje hviezdy v mene Ježiša.

65). Ó, Pane, vytiahni ma zo siete mojich nepriateľov v Ježišovom mene.

66). Ó, Pane, prosím vás, nedovoľte mi, aby som bol na milosrdenstvo mojich nepriateľov v mene Ježiša.

67). Ó, Pane, osloboď ma dnes od tých, ktorí ma prenasledujú v mene Ježiša.

68). Ó, Pane, ochraň ma pred pozemkami zlých mužov, ktorí sa ma snažia prepadnúť v mene Ježiša.

69). Ó, Pane, vyhlasujem, že tí, ktorí vedú vojnu proti mne, sú bezbožní. Preto nech sa od nich odstráni prikrývka milosrdenstva, aby dostali horký súd v mene Ježiša.

70). Ó, Pane, splat mi tých, čo mi robia zlo v mene Ježiša.

71). Dnes prorokujem, že zlo zabije všetkých tých, ktorí sa ustanovili za svojich nepriateľov v mene Ježiša.

72). Vyhlasujem, že cesta mojich nepriateľov bude naplnená temnotou a klzkými s anjelom Božím, ktorý ich bude sledovať v mene Ježiša.

73). Ó, Pane, odrezaj všetkých zlých ľudí v mojom živote v mene Ježiša.

74). Ó, Pane, priniesť hanbu všetkých nepriateľov môjho života a prinútiť ich, aby stonásobne zožali to, čo zaseli v Ježišovom mene

75). Tí, ktorí sú blízko mňa, ale tajne pracujú proti mne, zažijú v ich rodine v mene Ježiša egyptské rany.

76). Pane! Vyhlasujem tvoje silné slovo, ktoré hovorí, že skrze teba potlačím svojich nepriateľov a tvojím menom pošlapám tých, ktorí povstávajú proti mne v mene Ježiš.

77). Ó, Pane, znič všetky hladko hovoriace nepriateľov môjho života v mene Ježiša.

78). Oslobodte ma od svojich nepriateľov, môj Bože; Obhajuj ma pred tými, ktorí povstávajú proti mne v mene Ježiša.

79). Prorokujem, že som dieťa najvyššieho Boha, a preto budem naďalej šliapať po hadoch a škorpiónoch a ničiť všetky sily nepriateľov, nič mi v mene Ježiša nijako neublíži.

80). Vyhlasujem, že jazyky psov budú neprestajne lízať krv tých, ktorí chcú, aby som zomrel v Ježišovom mene.

81). Požehnania môjho života zosmiešňujú životy tých, ktorí sa proti mne radia v mene Ježiša.

82). Ó, Pane, otoč svoju ruku proti mojim protivníkom a podrob ich v mene Ježiša.

83). Moje oči a uši uvidia a počujú moje túžby nad tými, ktorí ma nenechajú v mene Ježiša.

84). Ó, Pane, nechaj pred tebou ísť oheň a spálim mojich nepriateľov okolo v mene Ježiša.

85). Ó, Pane, zväčš ma veľmi a posilni ma nad svojimi nepriateľmi v Ježišovom mene.

86). Rovnako ako faraónove vojská, aj voda pokryje mojich nepriateľov, aby nikto nezostal v Ježišovom mene.

87). Ó, Pane, urob ma múdrejším a múdrejším ako moji nepriatelia v mene Ježiša.

88). Ó, Pane, natiahni pravú ruku a zachráni ma z rúk mojich nepriateľov v mene Ježiša.

89). Ó, Pane, znič nič a odrezaj tých, ktorí trápia moju dušu v Ježišovom mene.

90). Ó, Pane, nech sa počuje tvoj hlas v tomto meste, keď odpovieš všetkým tým, ktorí hľadajú moje poníženie v mene Ježiša.

91). Moc dnes zmenila ruku, pretože ja som na rade, aby som zdvihol ruky proti svojim protivníkom a budú odrezaní v mene Ježiša.

92). Svetlo svietilo a všetci nepriatelia v mojej rodine sú vystavení v Ježišovom mene.

93). Ó, Pane, zachráň ma z rúk tých, ktorí ma nenávidia v mene Ježiša.

94). Otče, poraz tých, ktorí proti mne raz a navždy bojujú v Ježišovom mene

95). Otče, poraz všetky tajomstvá protichodné v mojom živote v mene Ježiša

96), Otče, poraz všetky zlé tajné gangy proti mne v mene Ježiša.

97). Otče, poraz všetkých nepriateľov predkov bojujúcich proti mne v mene Ježiša.

98). Otec porazil všetkých monitorujúcich nepriateľov, ktorí ma sledovali na sociálnych médiách v mene Ježiša.

99). Otče, zahanbiť každého nepriateľa, ktorý závidí môj život v mene Ježiša.

100). Otec ďakujem za odpoveď na moje modlitby v mene Ježiša.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.