Denné čítanie Biblie kjv 14. októbra 2018

0
2316

Naše každodenné čítanie z Biblie je dnes z knihy Žalm 133: 1-3 a Žalm 134: 1-3.

Žalm 133 hovorí o požehnaniach spolupatričnosti, keď bývame v jednote účelu ako veriaci, môžeme vládnuť veľkej moci od pána.

Žalm 134 hovorí o chvále, my ako synovia Boží, ktorí stojíme v jeho prítomnosti, musíme žiť chvály. Ďakujeme dnes Pánovi, chváľte ho v jeho svätyni a užívajte si jeho dobrotu.

Denné čítanie biblie kjv

Žalm 133: 1-3

1 Hľa, aké dobré a príjemné je pre bratov bývať spolu v jednote! 2 Je to ako drahá masť na hlave, ktorá stekala po brade, aj brada Árona. 3 Ako rosa Hermonova a rosa, ktorá zostúpila na vrchy Sionu, lebo tam prikázal Pán požehnanie, život na veky vekov.

Žalm 134: 1-3

1 Hľa, žehnajte Pane, všetci služobníci Pána, ktorí stojíte v noci v dome Pánovom. 2 Zdvihnite ruky do svätyne a žehnajte Pánovi. 3 Pán, ktorý ťa požehnal z neba a zeme.

modlitby

Otče, ďakujem ti dnes za tvoje slovo. Vstup tvojho slova dáva pochopenie, ďakujem ti, že si mi ukázal dôležitosť jednoty a chváliš tento deň. Vyhlasujem, že tieto slová prinesú ovocie v mojom živote v Ježišovom mene Amen.

Denné priznania

Vyhlasujem, že dnes chodím v duchu lásky v mene Ježiša

Sila Ducha Svätého skrze mňa prúdi Božou láskou k iným v Ježišovom mene

Som nové stvorenie, preto nosím Božiu prítomnosť kdekoľvek idem

Som požehnaný v Kristovi Ježišovi a kráčam vo vedomí svojho požehnania

Dnes sa pre mňa naplní milosť v mene Ježiša.

inzercia

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu