43 mocných modlitieb poukazuje na stagnáciu

1
33112

1 Korintským 16: 9: 9

Lebo pre mňa sú otvorené veľké a skutočné dvere, a existuje mnoho protivníkov.

Stagnácia je skutočná a je to z pekla. Tento silný modlitebný bod proti stagnácii povedie každého veriaceho, ktorý chce vidieť pokrok v živote, musí viesť duchovnú vojnu. Diabol chce frustrovať vašu prácu, podnikanie, kariéru a osud, vie, že nemôže zastaviť váš pokrok, ale pokúsi sa vám zabrániť v postupovaní.
Musíte povstať a modliť sa za tieto 43 silné modlitebné body proti stagnácii vás tento modlitebný sprievodca nastaví na príčinu pokroku v živote a v osude. Modlite sa ich vo viere a neustále sa modlite, aby videli túto ruku Božiu vo vašom živote.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

43 mocných modlitieb poukazuje na stagnáciu


1). Ó Pane, tak ako si hovoril so zemou a ktorá priniesla všetky druhy rastlín, ovocia a semien, aj ja dnes hovorím k dielam svojich rúk a „prinášam ovocie a semená“ v Ježišovom mene.

2). Ó, Pane, odstráňte ma z akejkoľvek práce, ktorá ohrozí moje zdravie, dajte mi prácu, ktorá prinesie radosť a odpočinok mojej duši v Ježišovom mene.

3). Ó, Pane, odstráni z mojej práce v Ježišovom mene bolesť a horkosť.

4). Ó, Pane, žehnaj prácu mojich rúk podľa poriadku Abraháma, Izáka a Jakuba v mene Ježiša.

5). Ó, Pane, spôsob, aby som vynikal vo svojej práci, ako Jacob, tým, že mi dá tvorivé nápady na riešenie zložitých problémov na mojom pracovisku v mene Ježiša.
6). Ó, Pane, nech sa dokonalosť odráža v mojej práci odteraz v mene Ježiša.

7). Ó, Pane, povýš ma a svoju prácu pred tými, na ktorých záleží v mene Ježiša.

8). Prorokujem, že dážď horúceho uhlia, ohňa a síry a horúci vietor bude časťou tých, ktorí chcú blokovať môj pokrok v práci v Ježišovom mene.

9). Pane, nech sa obnoví všetko, čo som stratil v mene Ježiša.

10). Ó, Pane, skrze tvoju láskavosť ma posadím ľudí na vysoké miesto v mene Ježiša.

11). Ó, Pane, pošli mi dnes pomocníkov môjho osudu, tých, ktorých použiješ, aby si ma katapultoval od miesta, kde som, kam sa mi sníva byť v Ježišovom mene.

12). Pane! Svoje obete, desiatky a investície do kráľovstva používam ako kontaktný bod pre túto modlitbu, aby v mene Ježiša Krista nechali moje obete, desiatky a ďalšie investície do kráľovstva prísť na pamiatku Boha, aby som dostal Božie požehnanie.

13). Pane, dôverujem ti, usadím ma v oblasti mojej práce v mene Ježiša.

14). Ó, Pane, vďaka svojej nekonečnej láskavosti tam, kde iní zlyhajú vo svojom podnikaní, dovoľte mi uspieť v Ježišovom mene.

15). Ó, Pane, nedovoľ, aby moje výsmechy zvíťazili proti mne, usadili ma v oblasti mojej práce a vzali všetku slávu v Ježišovom mene.

16). Ó, Pane, dovtedy, kým som s touto modlitbou skončil, nech ma po mojom mieste práce v mene Ježiša neustále sleduje dobrota a milosrdenstvo.

17). Pane, odstráňte chudobu a zaostalosť z môjho života v mene Ježiša.

18). Svoju prácu dnes beriem na zelenú a úrodnú pôdu v mene Ježiša.

19). Ó, Pane, dnes vyhlasujem, že moja práca sa bude pohybovať z jednej úrovne zisku na druhú, už nikdy nebudem poznať zaostalosť a zostupnosť v mene Ježiša.

20). Ó, Pane, nedovoľte, aby ma moji nepriatelia vtiahli späť do chudoby a bez práce v mene Ježiša.

21). Ó, Pane, vezmi moju prácu z malého miesta na veľké miesto, aby sa moja práca veľmi rýchlo rozšírila v Ježišovom mene

22). Ó, Pane, vytrhni moje dielo z ťažkých vôd v mene Ježiša.

23). Vyhlasujem, že na svojom pracovisku v mene Ježiša uvidím úžasné diela Božie.

24). Ó, Pane, vytrhni ma z brutálnych rúk správcov úloh v práci, tvojím milostným životom sa stanem príkladom v mene Ježiša.

25). Ó, Pane, vyhlasujem, že vplyv zlej ekonomiky tohto národa nebude mať negatívny vplyv na moju prácu v mene Ježiša.

26). Ó, Pane, odveď ma z nízkej krajiny túžby a utrpenia na vysoké miesto finančnej nezávislosti v mene Ježiša.

27). Ó, Pane, tvojou veľkou láskavosťou a mocnou silou odstráň moje dielo zo suchej zeme na úrodnú pôdu v Ježišovom mene.

28). Ó, Pane, dnes milosrdenstvo za svoju prácu v mene Ježiša.

29). Neustále umlčujem každý zlý jazyk hovoriaci proti mne a mojej práci v Ježišovom mene.

30). Vyhlasujem, že každá pasca alebo zariadenie, ktoré je pre mňa pripravené na mojom pracovisku, sa obráti proti hlavám spiklencov v Ježišovom mene.

31). Ó, Pane, navštívte moje dielo ešte dnes. Obohaťte ma veľmi, aby ste pozdvihli svoje kráľovstvo v mene Ježiša.

32). Ó, Pane, vezmi ma z úrovne ľútosti na úroveň závisti v mojej práci v Ježišovom mene.

33). Ó, Pane, nech je tvoja sláva nado mnou a ustanov moje dielo v mene Ježiša.

34). Ó, Pane, daj mi pracovať každý deň, nech nikdy nestratím relevantnosť na svojom pracovisku v mene Ježiša

35). Ó, Pane, prosperuj svojich zákazníkov, aby som nikdy nezažil záštitu nad prácou v mene Ježiša.

36). Ó, Pane, spôsob mi moje schopnosti otvárať dvere, spoj moju prácu s vysoko postavenými mužmi a ženami v Ježišovom mene.

37). Ó, Pane, odmietam neplodnú prácu v mene Ježiša.

38). Ó, Pane, vzdávam sa každého nesprávneho výroku, ktorý som urobil svojimi ústami a ktorý ovplyvňuje moju prácu v mene Ježiša.

39). Ó, Pane, dovoľte mi, aby moje dielo viedlo k finančnej slobode v mene Ježiša.

40) Ó, Pane, vstaň a získaj moje platy od tých, ktorí chcú, aby som nadarmo pracoval v mene Ježiša.

41). Vyhlasujem v súvislosti s mojou prácou, že nebudem stavať na bývanie iného človeka, nebudem zasadiť ani iného jesť, ovocie svojej práce si užívam v mene Ježiša.

42). Každá kliatba v mojom živote kvôli podvádzaniu iných je umytá krvou jahniat v mene Ježiša.

43). Ó, Pane, obnov moje dielo zo zeme nepriateľov v Ježišovom mene.

Ďakujem Ježišu

8 biblických veršov o stagnácii

Tu je 8 biblických veršov o stagnácii, čítajte ich, meditujte a modlite sa s nimi.

1). Joel 2: 25-27:
25 A obnovím vám roky, ktoré zjedol svätojánsky chlieb, pstruh, húsenica a húsenica, moja veľká armáda, ktorú som poslal medzi vami. 26 A budete jesť hojne a budete spokojní a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý s vami konal zázraky, a môj ľud sa nebude hanbiť. 27 A budete vedieť, že som prostred Izraela a že som Hospodin, váš Bôh, a nikto iný, a môj ľud sa nebude hanbiť.

2). Deuteronómia 1: 6-8:
6 Hospodin, náš Bôh, k nám hovoril v Horebe a povedal: Na tomto vrchu ste bývali dosť dlho: 7 Otočte sa, choďte na cestu a choďte na vrch Amoreja a na všetky miesta, ktoré sú na ňom blízko, v rovina, v kopcoch, v údolí, na juhu a po mori, do zeme Kanaánčanov a do Libanonu až po veľkú rieku, rieku Eufrat. 8 Hľa, postavil som pred teba zem: vojdi dovnútra a zaujmi zem, ktorú Hospodin prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, aby im dal ich semeno a ich semeno.

3) .Moje 1: 4:
4 Nechajte trpezlivosť mať dokonalú prácu, aby ste boli dokonalí a úplní a nechceli nič.

4). 2 Timoteovi 3: 1-17:
1 Toto tiež vie, že v posledných dňoch príde nebezpečný čas. 2 Lebo muži budú milovať sami seba, túžobných, chváliacich, pyšných, rúhajúcich sa, neposlušných voči rodičom, nevypovedateľných, bezbožných, 3 bez prirodzenej náklonnosti, zločinu, falošného žalobcu, inkontinentného, ​​divokého, despotického, dobrého, 4 zradcov. , opojní, milí, milovníci radosti viac ako milovníci Boha; 5 Majúc podobu zbožnosti, ale popierajúcu svoju moc: od takého odvrátenia. 6 Lebo tých, ktorí sa vplížili do domov a viedli hlúpe ženy v zajatí, naložené hriechmi, odvádzané rôznymi žiadostivosťami, 7 ktoré sa stále učia a nikdy nedokážu spoznať pravdu. 8 Teraz, keď Jannes a Jambres vydržali Mojžiša, tak aj oni odolávajú pravde: muži zkorumpovanej mysle, nesúhlasiace s vierou. 9 Ale nebudú ďalej pokračovať, lebo ich hlúposť sa zjaví všetkým ľuďom, tak ako boli oni. 10 Ale dobre si poznal moju doktrínu, spôsob života, účel, vieru, túžbu, lásku, trpezlivosť, 11 prenasledovania, trápenia, ktoré ku mne prišli v Antiochii, v Ikoniu, v Lystre; aké prenasledovania som vydržal; ale z nich ma všetkých vydal Pán. 12 Áno, a všetko, čo bude zbohatnúť v Kristovi Ježišovi, bude vystavené prenasledovaniu. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú horšie a horšie, klamať a klamať. 14 Ale pokračujte vo veciach, o ktorých ste sa dozvedeli a boli ste si istí, že ste ich poznali; 15 A že od dieťaťa si poznal sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrymi na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša. 16 Celé písmo je dané Božou inšpiráciou a je prospešné pre učenie, pre pokarhanie, pre opravu, pre poučenie o spravodlivosti: 17 Aby bol Boží muž dokonalým a náležite vybaveným pre všetky dobré skutky.

5). Židom 10: 25:
25 Nezabúdať na zhromažďovanie seba, ako je spôsob niektorých; ale povzbudzujúc jeden druhého: a ešte viac, ako vidíte blížiaci sa deň.

6). Matúš 13: 1-58:
1 V ten istý deň vyšiel Ježiš z domu a sadol si pri mori. 2 Zhromaždili sa k nemu veľké zástupy, takže vošiel na loď a posadil sa. A celý zástup stál na brehu. 3 A hovoril im v podobenstvách a hovoril: Hľa, rozsievač vyšiel rozsiať; 4 A keď zasial, niektoré semená padli na stranu cesty, a prišli sliepky a pohltili ich. 5 Niektorí padli na kamenisté miesta, na ktorých nemali veľa zeme, a hneď vyskočili, pretože nemali žiadnu zemskú hĺbku. : 6 A keï bolo slnko hore, boli spálené; a pretože nemali koreň, zvädli. 7 Niektorí padli medzi tŕnie; a tŕne vyskočili a udusili ich. 8 Ale iní padli na dobrú zem a priniesli ovocie, niektoré stokrát, iné šesťdesiat, iné tridsať. 9 Kto má uši na počúvanie, nech počuje. 10 A učeníci prišli a povedali mu: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 Odpovedal a riekol im: Pretože je vám dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im to nie je dané. 12 Lebo tomu, kto má, bude mu dané, a bude mať hojnosť, ale kto nemá, bude odňatý od neho, tak ako má. 13 Preto im hovorím v podobenstvách, pretože oni nevidia; a nepočuli, ani nepočuli. 14 A v nich sa naplní proroctvo Ezaiáša, ktorý hovorí: Na základe počúvania budete počuť a ​​nebudete rozumieť; a videli, že uvidíte a nevnímate: 15 Lebo srdce tohto ľudu je voskované a jeho uši sú tupé, a ich oči sú zavreté; aby nikdy nemohli vidieť očami a počuť svojimi ušami a mali by rozumieť svojím srdcom a mali by byť obrátení, a ja by som ich mal uzdraviť. 16 Ale blahoslavené sú tvoje oči, lebo vidia, a tvoje uši, lebo počujú. 17 Lebo vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví chceli vidieť to, čo vidíte, a nevideli ich; a počuť veci, ktoré ste počuli a nepočuli. 18 Preto si vypočujte podobenstvo o rozsievačovi. 19 Keď niekto počuje slovo kráľovstva a nerozumie mu, prišiel bezbožný a chytil toho, čo bolo zasiate v jeho srdci. To je ten, kto prijal semeno na ceste. 20 Ale ten, kto prijal semeno na kamenné miesta, ten, kto počuje slovo, a anon s radosťou ho prijíma; 21 Ale sám v sebe nekoreňuje, ale netrvá dlho, pretože keď sa skrze slovo stane súžením alebo prenasledovaním, uráža sa ním. 22 Ten, kto prijal semeno medzi tŕňmi, je ten, kto počuje slovo; a starostlivosť o tento svet a klamstvo bohatstva udusili slovo a stal sa neplodným. 23 Kto však prijal semeno do dobrej pôdy, je ten, kto počúva slovo a rozumie mu; ktoré tiež prinášajú ovocie a vynášajú, stonásobne, iné šesťdesiat, iné tridsať. 24 Dal im ďalšie podobenstvo a riekol: Nebeské kráľovstvo sa prirovnáva k človeku, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. 25 Ale keď spali ľudia, prišiel jeho nepriateľ a zasial dechtu medzi pšenicu a išiel svojou cestou. 26 Ale keď sa rozprestieral nôž a vyniesol ovocie, objavili sa aj kúsky. 27 Preto prišli služobníci domu a povedali mu: Pane, neposlal si dobré semeno na svoje pole? odkiaľ má potom túru? 28 Povedal im: To urobil nepriateľ. Sluhov mu povedali: Či si ty, že ideme a shromaždíme ich? 29 Ale on povedal: Nie; aby ste nezískali dechty, vykorenili ste aj pšenicu s nimi. 30 Nechajte obidve rásť spolu až do žatvy. A v čase žatvy poviem kosačkám: Zhromaždite najprv dechty a zviažte ich do zväzkov, aby ste ich spálili. 31 Dal im ďalšie podobenstvo, hovoriac: Nebeské kráľovstvo je ako zrno horčičného semena, ktoré vzal človek a zasadil do svojho poľa. 32 Čo je skutočne najmenšie zo všetkých semien, ale keď sa pestuje, , je najväčší medzi bylinkami a splodil strom, takže vtáky vo vzduchu prichádzali a usadili sa v jeho vetvách. 33 Ďalší podobenstvo im hovoril; Nebeské kráľovstvo je ako do kvasnice, ktorú vzala žena, a schovávala sa v troch mierkach jedla, až kým sa nevykvasilo celé. 34 To všetko hovorilo Ježiša k zástupu v podobenstvách; a bez podobenstva o nich nehovoril im: 35 Aby sa naplnilo, čo hovoril prorok a povedal: Otvorím svoje ústa v podobenstvách; Budem hovoriť veci, ktoré boli tajne od založenia sveta. 36 Ježiš poslal zástupy a vošiel do domu. A pristúpili k nemu jeho učeníci a riekli: Vyhláste nám podobenstvo o odlive z poľa. 37 Odpovedal a riekol im: Kto zasieva dobré semeno, je Syn človeka; 38 Pole je svet; dobré semeno sú deti kráľovstva; ale dechy sú deťmi bezbožného; 39 Nepriateľom, ktorý ich zasial, je diabol; úroda je koniec sveta; a kosačky sú anjeli. 40 Preto sa dechty zhromažďujú a horia v ohni; tak to bude aj na konci tohto sveta. 41 Syn človeka vyšle svojich anjelov a shromaždia zo svojho kráľovstva všetko, čo sa dopúšťa, a tých, ktorí robia neprávosť; 42 A vrhne ich do ohnivej pece; bude to kvíliť a škrípať zubami. 43 Spravedliví budú žiariť ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počuje. 44 Nebeské kráľovstvo je opäť ako poklad ukrytý na poli; ktorý, keď človek našiel, skryl sa, a pre jeho radosť ide a predáva všetko, čo má, a kúpi toto pole. 45 Nebeské kráľovstvo je opäť ako obchodný muž, ktorý hľadá dobré perly. 46 Kto, keď našiel jednu perlu vysokej ceny, odišiel a predal všetko, čo mal, a kúpil ju. 47 Nebeské kráľovstvo je opäť ako sieť, ktorá sa vrhla do mora a zhromaždila sa všetkého druhu: 48 Keď sa naplnilo, pritiahli sa na pobrežie, posadili sa a zhromaždili dobro do nádob, ale vrhnite zlé preč. 49 Tak bude koniec sveta: vyjdú anjeli a odtrhnú bezbožných od spravodlivých, 50 a vrhnú ich do ohnivej pece; bude kvíliť a škrípať zubami. 51 Ježiš im povedal: Rozumeli ste všetkým týmto veciam? Hovorili mu: Áno, Pane. 52 Potom im povedal: Preto každý pisár, ktorý je vychovávaný do nebeského kráľovstva, je ako človek, ktorý je v domácnosti, ktorý vynáša zo svojich pokladov nové a staré veci. 53 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 A keď prišiel do svojej vlasti, učil ich v ich synagóge, i keď boli udivení, a povedal: Odkiaľ má tento človek túto múdrosť a tieto mocné skutky? 55 Nie je to syn stolára? nie je jeho matka menom Mary? A jeho bratia, Jakub, Jozes, Šimon a Judáš? 56 A jeho sestry, nie sú všetci s nami? Odkiaľ má tento človek všetky tieto veci? 57 A oni sa v ňom urazili. Ale Ježiš im povedal: Prorok nie je bez cti, iba vo svojej krajine a vo svojom dome.

7). Zjavenie 2: 1-2:
1 píšu anjelovi zboru Efezovho; To hovorí ten, kto drží v ruke tých sedem hviezd, ktorý chodil uprostred siedmich zlatých sviečok; 2 Poznám tvoje skutky a tvoju prácu a tvoju trpezlivosť a ako nedokážeš znášať tých, ktorí sú zlí. Skúšal si tých, ktorí hovoria, že sú apoštoli, a nie sú, a našiel si ich klamárov.

8). 2 Timoteovi 1: 6:
6 Preto ťa spomínam, že si vzbudzoval Boží dar, ktorý je v tebe vložením mojich rúk.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

1 COMMENT

  1. Som naozaj vďačný a som naozaj rád, že počujem toto posolstvo, naozaj rád kážem evanjelium Pána Ježiša Krista, pretože povedal, že vám kážem, potom by ste mali ísť von a zdieľať celé moje evanjelium

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.