25 mfm modlitebné body za otvorené nebo

0
28421

Boh nás požehnal všetkými duchovnými požehnaniami v Kristovi Ježišovi, tieto požehnania však musíme prijať bojom viery. Zostavili sme 25 mfm modlitebných bodov za otvorené nebo, inšpirovaný dr. Olukoyou z ministerstiev horstva. Tieto modlitebné body vás budú sprevádzať pri prechádzaní po otvorených nebesiach všetkých požehnaní.

25 mfm modlitebné body za otvorené nebo

1). Ó, Pane, otvorené dvere pre mňa, odneste ma tam, kde niet cesty. Nech sa moje nebesia otvárajú v mojom mene, pretože v Ježišovom mene sú možné všetky nemožnosti.


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

2). Otče, autoritou v mene Ježiša, prikazujem všetkým prekážkam na mojej ceste, aby som dnes ustúpil, keď prežívam svoje nebesia v Ježišovom mene.

3). Ó, Pane, vyhlasujem, že budem zdieľať nespočetné svedectvá o otvorených nebesiach v Ježišovom mene.

4). Dnes vyhlasujem, že každú prekážku pre moje otvorené nebo je možné odoprieť a zničiť dnes v Ježišovom mene.

5). Krvou Ježiša Krista začínam chodiť vo všetkých mojich vykupiteľských požehnaniach v mene Ježiša.

6). Och Bože! Nechaj ma odpočívať všade. A spôsobí, že sa moji nepriatelia trasú pri mojej prítomnosti v Ježišovom mene.

7). Ó, Pane, prorokujem, že budem neustále hlavou a nie chvostom v Ježišovom mene

8). Ó, Pane, daj strach zo mňa do srdca všetkých svojich nepriateľov naveky v mene Ježiša.

9). Pane! Dajte mi úplné víťazstvo dnes. Nech sú dnes všetci tí, ktorí stoja medzi mnou a mojimi otvorenými nebesami, rozdrvení v mene Ježiša.

10). Odteraz budú všetci čarodejníci alebo čarodejníci, ktorí prichádzajú proti mne, porazení v mene Ježiša.

11). Ó, Pane, vezmi ducha Nábala zo srdca mojich osudových pomocníkov v Ježišovom mene.

12). Ó, Pane, nebudem v bitke unavený, neobnovím svoju silu ako orol v Ježišovom mene.

13). Ó, Pane, žehnaj námahu mojich rúk, znásob moje moje úsilie svojou milosťou v Ježišovom mene.

14). Ó, Pane, dej mi trvalé víťazstvo nad nepriateľmi môjho života v mene Ježiša.

15). Ó, Pane, pozdvihni ľudí, ktorí mi prídu na moju cestu v živote. Pretože im pomáhajú dostať sa na vrchol a aktualizovať osud v Ježišovom mene.

16). Môj milý Otče, ďakujem ti, že viem, že si nezabudol a nikdy na mňa nezabudneš v živote. Vyhlasujem, že moje otvorené nebo je isté v Ježišovom mene.

17). Ktokoľvek a v akomkoľvek kráľovstve, ktoré prehltlo moje bohatstvo, teraz hovorím s autoritou, že ohňom Ducha Svätého ich teraz vraciam späť v Ježišovom mene.

18). Ó, Pane, na tvoju mocnú moc vyhlasujem, že moje otvorené nebo bude navždy otvorené
Ježišove meno.

19). Ó, Pane, nech sa všetky tvoje milosrdenstvo prehltne v mene Ježiša.

20). Prorokoval som svojmu osudu, že budem silne zdvihnutý v mene Ježiša.

21). Ó, Pane, hľa, tí, čo ma napadnú, bojujú proti tým, ktorí bojujú proti mne, zachránia ma pred tými, ktorí sú pre mňa príliš silní v mene Ježiša.

22). Ó, Pane, vyhlasujem, že tvoja milosť ma sleduje vo všetkom mojom úsilí, ktoré mi vedie k otvoreniu nebies v mene Ježiša.

23). Ó, Pane, vyhlasujem, že dvere nešťastia, ktoré ste zastrelili v mojom živote, nikto nemôže otvoriť a dvere otvoreného neba, ktoré ste otvorili v mojom živote, nikto nemôže zastreliť
Ježišove meno.

24). Ó, Pane, otvorené rieky v pustej výške, fontány uprostred údolia, kaluž vody na púšti a prameň vody v suchej zemi môjho života v mene Ježiša.

25). Vyhlasujem, že moje brány požehnania budú otvorené nepretržite vo dne iv noci, takže mi bude prúdiť bohatstvo národov v Ježišovom mene.
Ďakujem Ježišu

12 veršov z Biblie na otvorenom nebi

Tu je 12 biblických veršov na otvorenom nebi pre vaše štúdium biblie. Čítajte a požehnajte.

1). Zjavenia 19:11:
11 A videl som, ako sa nebo otvorilo, a hľa, biely kôň; a ten, ktorý sedel na ňom, bol nazvaný verný a pravdivý, a v spravodlivosti súdil a bojoval.

2). Izaiáš 45:8:
8 Spadnite, nebesá, zhora a nechajte liať oblohu spravedlivosť; nech sa otvorí zem, nechajú sa spásť a spravedlivosť prorokuje; Ja to Pán vytvoril.

3). Genesis 7: 11:
11 V šesťstom roku Noeho života, druhého mesiaca, sedemnásteho dňa mesiaca, toho istého dňa boli rozbité všetky studne veľkej hlbiny a otvorené nebeské okná.

4). Ezechiel 1:1:
1 A stalo sa tridsiateho roku, štvrtého mesiaca, piateho dňa mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Chebar, že nebesá boli otvorené, a videl som Božie vízie.

5). Zjavenia 4:1:
1 Potom som sa pozrel a hľa, dvere sa otvorili v nebi. Prvý hlas, ktorý som počul, bol, ako keby hovorili o trúbke; ktorý povedal: Poď sem a ja ti ukážem veci, ktoré musia byť ďalej.

6). Matúš 3:16:
16 A Ježiš, keď bol pokrstený, vyšiel rovno z vody. A hľa, nebesia mu boli otvorené, a videl, že Duch Boží klesá ako holubica a osvetľuje ho.

7). Známka 1:10:
10 A hneď, ako vychádzal z vody, uvidel otvorené nebesá a Ducha ako holubica zostupujúcu na neho.

8). Lukáš 3:21:
21 Keď boli pokrstení všetci ľudia, stalo sa, že Ježiš bol pokrstený a modlil sa, nebo bolo otvorené;

9). Ján 1:51:
51 A on mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím: Ďalej uvidíte nebesá otvorené a anjeli Boží vystupujú a zostupujú na Syna človeka.

10). Skutky 7:56:
56 A povedal: Hľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stojaceho po pravici Božej.

11). Skutky 10:11:
11 A videl, ako sa otvorilo nebo a zostúpilo k nemu určité plavidlo, ako to bola veľká plachta v štyroch rohoch, a padla na zem.

12). Malachiáš 3:10:
10 Vezmite všetky desiatky do skladu, aby ste mohli mať mäso v mojom dome, a teraz mi to dokážete, hovorí Pán Zástupov, ak ti neotvorím nebeské okná a vylejem ti požehnanie, že nesmie existovať dostatočný priestor na jeho prijatie.

 

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.