15 modlitebných bodov za povýšenie v práci

16
21108

Slúžime Bohu propagácie, týchto 15 modlitebných bodov za povýšenie v práci vám pomôže modliť sa na požadovanej povýšení. Pamätajte, že povýšenie prichádza iba od Pána, on je ten, ktorý vychováva chudobných z prachu, chudobných z dunghilla a núti ich, aby sedeli na tróne s kráľmi. Takže ak veríte Bohu za prácu prelom, Vyzývam vás, aby ste sa modlili za túto modlitbu s pochopením a veľkou vierou, aby ste maximalizovali jej výhody. Boh ti žehnaj.

15 modlitebných bodov za povýšenie v práci

1). Ó, Pane, povýš ma pred očami všetkých mojich rovesníkov, povznáš ma v mene Ježiša.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

2). Otče, vyhlasujem, že moje povýšenie začína od tohto mesiaca v mene Ježiša.

3). Pane, povýšenie pochádza od vás, vyhlasujem svoju okamžitú zmenu stavu v mene Ježiša.

4). Ó, Pane, otvor niekoľko dverí, ktoré vedú k mojej propagácii v mene Ježiša.

5). Ó, Pane, neťahaj odo mňa oči, daj mi lepšie miesto v mojej práci v mene Ježiša.

6). Ó, Bože milosrdenstva, vyhlasujem, že môj súbor povýšenia sa znovu vráti a moje povýšenie sa uskutoční v mene Ježiša.

7). Ó, Pane, urob môj život príkladom nadprirodzeného povýšenia v Ježišovom mene.

8). Ó, Pane, dnes ťa žiadam o povýšenie, pretože propaguješ sa iba ty. Situácia by mala byť strategicky výhodná v mojom pracovisku v mene Ježiša.

9). Ó, Pane, ako ti slúžim vierou, cti ma na mojom pracovisku v mene Ježiša.

10). Ó, Pane, nech je tvoja dobrota a milosrdenstvo so mnou na mojom pracovisku v mene Ježiša.

11) .: Ó, Pane, zavrhni každého, kto sedí na mojej povýšení v mene Ježiša.

12). Ó, Pane, daj mi tvorivé nápady a múdrosť v mojej práci, ktorá ma bude podporovať a ctiť v mene Ježiša.

13). Pane, ako žijem skromný život na mojom pracovisku, povýš ma, aby môj príbeh k tebe priviedol viac ľudí v Ježišovom mene.

14). Ó, Pane, propaguj ma tiež vo svojej práci, aby som bol referenčným bodom pre ostatných v mene Ježiša.

15). Ó, Pane, tvojou mocnou rukou napíš moje mená do zoznamu tých, ktoré budú povýšené na mojom pracovisku v mene Ježiš.

Ďakujem Ježišu.

10 biblické verše na podporu zamestnania kjv

Tu je 10 biblických veršov na podporu zamestnania, čítajte ich, meditujte o nich a modlite sa s nimi. Tieto biblické verše sú z verzie Kinga Jamesa.

1). Žalm 75: 6-7:
6 Povýšenie neprichádza ani z východu, ani zo západu ani z juhu. 7 Ale Boh je sudca: jedného položil a druhého postavil.

2). Genesis 39: 5:
5 A stalo sa od času, keď ho donútil dohliadať na jeho dom a na všetko, čo mal, že Pán požehnal Egyptský dom pre Jozefa; A Pánovo požehnanie bolo nad všetkým, čo mal v dome i na poli.

3). Genesis 41: 40:
40 Budeš nad mojím domom a podľa tvojho slova bude vládnuť všetok môj ľud. Len na tróne budem väčší ako ty.

4). 1Kr 11:28:
28 A muž Jeroboám bol udatným mužom. A keď videl Šalamún vidieť mladého muža, že je vytrvalý, ustanovil ho za vládcu nad celým domom Jozefovho domu.

5). Ester 6:11:
11 Potom vzal Haman rúcho a koňa a rozložil Mordecaiho a priviedol ho na koňoch cez ulicu mesta a zvestoval pred ním: Takto sa stane mužovi, ktorého kráľ potešil na počesť.

6). Daniel 2: 48-49:
48 A kráľ učinil Daniela veľkým mužom a dal mu mnoho veľkých darov a ustanovil ho za vládcu celej babylonskej provincie a vrchného guvernéra nad všetkými múdrymi mužmi Babylonu. 49 Daniel požiadal kráľa a postavil Šadracha, Mázacha a Abeda-nega nad záležitosti babylonskej provincie, ale Daniel sedel pri bráne kráľa.

7). Daniel 3: 30:
30 Potom kráľ povýšil Šadracha, Mázacha a Abeda-nega v Babylonskej provincii.

8). Daniel 5: 29:
29 A rozkázal Balsazárovi, obliekli Daniela šarlátovou, položili na jeho krk reťazec zlata a urobili o ňom vyhlásenie, že by mal byť tretím vládcom v kráľovstve.

9). Daniel 6: 2:
2 A nad týmito troma prezidentmi; z ktorých bol Daniel prvý: aby im kniežatá dali účty a kráľ by nemal mať škodu.

10). Ester 3:1:
1 Potom kráľ Ahasverus povýšil Hamana, syna Hammedathu, Agagita, a postavil ho nad svoje miesto a postavil svoje miesto nad všetkými kniežatami, ktoré boli s ním.

 

 


16 POZNÁMKY

  1. Ďakujem za tieto modlitebné body, ktoré sú pre môj život a pre môj život skutočne dôležité. Kiežby všemohúci Boh bol vždy pre mňa po celý môj život, v Ježišovom mene.

  2. Nech ma tieto modlitby pozdvihnú, drahý pane.
    Môžem byť obľúbený a propagovaný na svojom pracovisku.
    Môže mi sabotovať a podriadiť sa mi na mojom pracovisku farbenie krvou Ježiša.

  3. Nech tieto modlitebné body pozdvihnú môj hlas pred teba, náš Bože. Nech sa stane tvoja vôľa, pokiaľ ide o moju kariéru, v Mocnom mene Ježišovom. Amen

  4. Veľmi pekne ďakujem za 15 propagačných modlitebných bodov a modlím sa, aby Boh odpovedal na moje modlitby a povýšil ma na moje ďalšie miesto v Ježišovom mocnom mene Amen

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.