50 modlitebných bodov za milosrdenstvo s veršmi z Biblie

22
76503

Lamentations 3: 22-23:

22 Z milosrdenstva Pána nie sme konzumovaní, pretože jeho súcit nezlyhal. 23 Každé ráno sú nové: skvelá je tvoja vernosť.

Slúžime Bohu milosrdenstva Zhromaždím 50 modlitebných bodov za milosrdenstvo s biblickými veršmi, aby som kresťanom pomohol vidieť, že bez ohľadu na to, koľko životných ťažkostí sa môžu ocitnúť, Boh ich dokáže vyslobodiť od všetkých. Urobí to kvôli svojej milosti. Jeho milosrdenstvo je stále nové a vždy zelené. Jeho vernosť voči nám je stála. Bez ohľadu na výzvu, ktorú práve teraz prechádzate, chcem, aby ste vedeli, že Božie milosrdenstvo je pre vás vždy k dispozícii, a Boh vás vyslobodí zo všetkých vašich problémov kvôli jeho milosrdenstvu.

Mnohí sú utrpením spravedlivých, ale Boh ich vyslobodzuje od všetkých. Tí, Bohu, ktorému slúžime, vás vyslobodí zo všetkých vašich problémov, keď sa modlíte za tieto modlitby. Len verte v Boha milosrdenstva a modlite sa vo viere a modlite sa za svoje svedectvá.

 

 

50 modlitebných bodov za milosrdenstvo s veršmi z Biblie

1). Och Bože! Dajte mi láskavosť, aby ste mi vyhoveli, aby ste mi vyhoveli všetkej mojej žiadosti (uveďte svoju žiadosť) v mene Ježiša.

2) Ó, Pane, dovoľte mi získať milosť vo všetkých oblastiach môjho života v mene Ježiša.

3). Ó, Pane, nech si zvíťazí tvoja neľúbená priazeň vo všetkých situáciách môjho života v mene Ježiša.

4). Priznávam sa dnes, že môj vykupiteľ žije a spôsobí, že mi prosí Jeho priazeň v Ježišovi
názov.
5). Ó, Bože milosrdenstva! Zmiluj sa dnes nado mnou a dovol mi, aby ma tvoje milosrdenstvo zmocnilo tých, ktorí hľadajú moju smrť v mene Ježiša.

6). Ó, Pane, svojím tichom milosrdenstva každý satanský hlas hovoriaci proti mne, aby zničil môj život v Ježišovom mene.

7). Och Bože! Použite všetko okolo mňa, aby ste ma uprednostnili v Ježišovom mene Amen.

8) Ó, Pane! Hľadám tvoju tvár, keď dieťa hľadá tvár rodičov. Ukáž mi svoju láskavosť vo všetkých oblastiach môjho života v mene Ježiša.

9). Ó, Pane, vyzývam ťa dnes vo svojej tiesni. Počujte ma a zľutujte sa nado mnou v Ježišovom mene.

10). Pane, nech je moje srdce naplnené radosťou, keď odpovedáš na moje modlitby podľa svojho milosrdenstva v Ježišovom mene.

11). Ó, Pane, vyhlasujem, že tvoja dobrota a milosrdenstvo sa odo mňa nikdy neodchýlia v mene Ježiša.

12). Ó, Pane, zasiahni do tohto problému môjho života (spomeň si na túto otázku) skôr, ako sa stanem smiechom pred svojimi nepriateľmi. Zmiluj sa skôr, ako moji nepriatelia uvidia známky mojej frustrácie v mene Ježiša.

13). Pane, v túto hodinu potrebujem pomoc. Pomôž mi v tejto veci skôr, ako bude neskoro v Ježišovom mene.

14). Ó, Pane, ty si Boh, ktorý vychová chudobných z prachu, chudobných z kopca, ukáž mi svojho Pána milosrdenstva a zasiahneš do tejto situácie v mene Ježiša15). Ó, Pane, nech ti neustále slúžim, nech mi tvoje milosrdenstvo vždy zvíťazí nad úsudkom v mojom živote v mene Ježiša.

16). Ó, Bože milosrdenstva, vstaň a obhajuj ma pred každým falošným obvinením nepriateľa v Ježišovom mene.

17). Ó, Pane, výzvy môjho života sú ohromujúce, sú pre mňa také silné, aby som ich zvládol ukázať milosrdenstvo a pomôcť mi v Ježišovom mene.

18). Ó, Pane, zľutuj sa dnes so mnou. Nedovoľte, aby ma moji nepriatelia vložili do jamy v mene Ježiša.

19). Ježiš Kristus, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou a bojuj proti bitkám môjho života v mene Ježiša.

20). Ó, Pane, zmiluj sa nado mnou a povzbuď mi pomocníkov v tomto období môjho života v mene Ježiša.

21). Ó, Pane, nenechaj sa hanbiť, keď ti hovorím o tejto záležitosti, pomôž mi svojou milosrdenstvom a daj mi svedectvo v Ježišovom mene.

22). Ó, Pane, otvor mi dvere milosrdenstva, aby som vošiel dovnútra skôr, ako ma tento problém prehltne v mene Ježiša.

23). Ó, Pane, počuj dnes moje volanie, keď ti vo viere plačem o tomto probléme, ukáž mi svoje milosrdenstvo v mene Ježiša.

24). Ó, Pane, neposudzuj ma podľa miery svojej viery. Nech mi dnes v mene Ježiša padne sprcha milosrdenstva.

25). Ó, Pane, verím v teba, nenechaj sa hanbiť, nech sa moji nepriatelia nedotýkajú mňa Ježiš meno

26). Ó, Pane, urob môj život epickým príkladom tvojho milosrdenstva v Ježišovom mene.

27). Ó, Pane, nech mi hovorí moje milosrdenstvo na mojom pracovisku v mene Ježiša.

28). Ó, Pane, zľutuj sa a vstaň za moju pomoc v mene Ježiša.

29). Ó, Pane, zachráň ma od svojich protivníkov, bez teba nemôžem robiť nijaké milosrdenstvo so mnou v Ježišovom mene.

30). Ó, Pane, pretože milosrdenstvo patrí vám, nenechajte zvíťaziť v mene Ježiša žiadnym obviňujúcim prstom namiereným proti mne

31). Boh milosrdný ku mne a žehnaj mi a spôsob, aby mi dnes žiarila tvoja tvár v Ježišovom mene.

32). Ó, Pane, ukáž mi svoje milosrdenstvo a dej mi svoje spasenie vo všetkých oblastiach môjho života v Ježišovom mene.

33). Dnes s vierou vyhlasujem, že v mojom dome, v mene Ježiša, prevládne milosrdenstvo a pravda.

34). Ó, Pane, počul som, že si dobrý a hojný v milosrdenstve s tými, ktorí ťa vzývajú, osprchuj ma hojným milosrdenstvom, aby som sa podelil o svoje svedectvá v mene Ježiša.

35). Ó, Pane, nechaj svoje milosrdenstvo vyslobodiť moju dušu z hrobu v Ježišovom mene.

36). Ó, Pane, počul som, že si plný súcitu, láskavý, dlhoveký a hojný v milosrdenstve, dovoľ mi vidieť tvoje hojné milosrdenstvo v mojom živote v Ježišovom mene.

37). Ó, Pane, nech sa so mnou zľutuje, aby som zvíťazil proti svojim nepriateľom.

38). Pane, podľa svojho slova, zachovaj svoje milosrdenstvo nado mnou a nechaj svoju milosrdnú zmluvu pevne stáť so mnou v Ježišovom mene.

39). Ó, Pane, uspokoji moje srdce svojím milosrdenstvom, aby som sa radoval a bol rád po všetky dni môjho života v mene Ježiša.

40). Pomôž mi, Pane môj Bože, a zachráň ma podľa svojej láskyplnej milosti v Ježišovom mene.

41). Ó, Pane, vo svojom milosrdenstve bojujte proti tým, ktorí bojujú proti mne, zničte všetkých, ktorí trápia moju dušu v Ježišovom mene.

42). Ó, Pane, nech ma tvoje milosrdenstvo usadí vo všetkých oblastiach môjho života v mene Ježiša.

43). Ó, Pane, z milosrdenstva ma vezmi z oblasti ľútosti pred ľuďmi do ríše závisti pred ľuďmi v Ježišovom mene.

44). Ó, Pane, presne ako si preukázal milosrdenstvo slepému bartémovi, dnes kričím na teba, ó, Pane, zmiluj sa nado mnou v mene Ježiša.

45). Ó, Pane, rovnako ako si vyslobodil démona, ktorý vlastnil tvoje milosrdenstvo, aj dnes kričím, ó, Pane, synu Dávidov, zľutuj sa nado mnou v Ježišovom mene.

46). Ó, Pane, epileptik bol uzdravený tvojou milosrdenstvom, dnes ťa vyzývam, aby si sa nado mnou zľutoval v Ježišovom mene.

47). Ó, Pane, nech ma nájde tvoje milosrdenstvo v osude v Ježišovom mene.

48). Ó, Pane, nech moji susedia a príbuzní počujú, keď milosrdenstvo zmení moje postavenie a status pozitívne v mene Ježiša.

49). Ó, Pane, počítaj ma medzi tých, ktorým budeš milovať v mene Ježiša.

50). Ó, Pane, zmiluj sa nado mnou a mojou domácnosťou v mene Ježiša.

Otče, ďakujem ti za milosrdenstvo v mene Ježiša.

8 biblických veršov o milosrdenstve a milosti

Zostavil som tiež 8 biblické verše o milosrdenstve a milosti vám tieto verše Biblie umožnia účinne sa modliť. Povzbudzujem vás, aby ste si prečítali toto písmo, premýšľali o nich a modlili sa s nimi, keď zavoláte Boha milosrdenstva.

1). 2. Samuelova 24:14:
14 A Dávid riekol Gádovi: Ja som vo veľkom úžine: padajme teraz do ruky Hospodinovej; Lebo jeho milosrdenstvo je veľké; a nedopustím, aby som spadol do ruky človeka.

2). Žalm 86: 5:
5 Lebo ty, Pane, si dobrý a pripravený odpustiť; a zľutuj sa nad všetkými, ktorí ťa povolajú.

3). Žalm 145: 9:
9 Pán je dobrý pre všetkých; jeho jeho milosrdenstvo je nad všetkými jeho skutkami.

4). Lukáš 6:36:
36 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.

5). Efezským 2:4:
4 Ale Boh, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval,

6). Titus 3: 5:
3 Aj my sami sme niekedy boli blázniví, neposlušní, podvedení, slúžili rôznym žiadostiam a potešeniam, žijúc v zlomyslnosti a závisti, nenávistní a nenávidení jeden druhého.

7). Židom 4: 16:
16 Preto poďme odvážne na trón milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť, aby sme pomohli v čase potreby.

8). 1 Peter 1: 3
3 Blahoslavený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa jeho hojného milosrdenstva znovu splodil na živú nádej zmŕtvychvstaním Ježiša Krista z mŕtvych.

 

22 POZNÁMKY

 1. Robím rýchlo každý utorok a modlím sa s týmito modlitebnými bodmi a funguje to pre mňa, nech Boh aj naďalej žehná spisovateľovi

 2. Som skutočne požehnaný týmto modlitbovým bodom, cítim silu anjelov Božích, ktorí sa venujú mojim problémom. Boh ťa stále žehná s väčšou múdrosťou

 3. Boh žehnaj spisovateľa, viac milosti. Som naozaj požehnaný. Boh odpovie na všetky naše modlitby v Ježišovom mene.

 4. Dostal som sa sem dnes ráno ... hľadám modlitby o milosť ... Dúfam a verím, že aj v mene Ježiša by to fungovalo aj pre mňa.
  Budem svedčiť o Božej sláve. amen

 5. Boh ti žehnaj, farár pre tento bod modlitieb. Bolo to naozaj zamerané na moje situácie. Sláva Bohu .viac milosti a pomazania slúžiť

 6. Ďakujem Bohu za dostupné milosrdenstvo nad mojím životom, manželkou a deťmi, ďakujem ti Ježiš ako slepý Bartimius, tvoje milosrdenstvo už za mojich súčasných okolností zvíťazilo a myslím, že prijala svoje úplné uzdravenie, keď som dnes ráno plakala za tvoje milosrdenstvo jej život v Ježišovom mene Amen

 7. Esther Oluwakemi.
  Som skutočne požehnaný týmto pôsobivým modlitebným bodom o milosť. Pevne verím, že budem svedčiť o Božom milosrdenstve.

 8. Požehnal som meno Božie farárovi Ikechukwu Chinedum, že som narazil na tieto modlitebné body za priazeň a milosrdenstvo. Zdá sa, že kvôli mne napísal tieto modlitebné body a ja som sa modlil túto modlitbu s vierou a moje svedectvo je na ceste prichádzajúcej v tvojom mocnom mene Ježiš Kristus. (Amen)

 9. Boh je veľký a vy ste tiež skvelí pre výsadu, ktorú ste dostali, aby ste požehnali ostatných. Boh ti žehnaj pane. Viem, že moje modlitby sú odpoveďou. Ja som tiež požehnaný.

 10. Pane Ježišu, dnes k tebe prichádzam s otvoreným srdcom a prosím ťa, aby si sa nado mnou zľutoval a zmieril so mnou a láskavo ma uprednostňoval a pamätal na svoju rodinu. Moja nádej je vo tebe. Odpusť mi, prosím, moje minulé chyby, ó, môj Bože.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.