30 Výkonné ranné modlitebné body

14
20003

Žalmy 63:1:

Bože, ty si môj Boh; čoskoro ťa budem hľadať; moja duša ťa smädí, moje telo ťa túži po suchej a smädnej zemi, kde nie je voda is;

30 výkonných ranné modlitebné body aby vám pomohol začať svoj deň s Ježišom. Ako znovuzrodený veriaci musíme uznať dôležitosť odovzdania nášho dňa Bohu pred opustením našich domov. Každý deň má svoje požehnania a božské príležitosti. Preto je dôležité, aby sme sa zaväzovali k Bohu a aby sme každý deň chodili von a prosili sme o vedenie svätého ducha.

Účelom zostavenia týchto 30 silných ranných modlitebných bodov je pomôcť veriacim zapojiť sa efektívne modlitby každé ráno pred odchodom z domu. Táto modlitba presahuje všetky oblasti vášho úsilia, preto vám odporúčame, aby ste sa ju modlili každé ráno pred tým, ako vyjdete.

30 Výkonné ranné modlitebné body

1). Ó, Pane, ďakujem vám, keď idem dnes ráno von, dovoľte mi stretnúť sa s nadprirodzenou láskavosťou s mojimi osudovými pomocníkmi v mene Ježiša.

2). Ó, Pane, ako to bolo vo dňoch múzeí a synov Isrealových na púšti, nechaj každé ráno so mnou v Ježišovom mene, aby ti chodil každý stĺp oblaku.

3). Ó, Pane, osloboď ma zo všetkých šípov, ktoré lietajú cez deň a poludnie v mene Ježiša

4). Ó, Pane, vstaň a bráni ma pred všetkými tými, ktorí sa ma dnes ráno pokúsia zaútočiť na Ježiša.

5). Ó, Pane, choď predo mnou dnes a odstráň všetky prekážky, ktoré mi dnes urobia živé peklo v mene Ježiša.

6). Ó, Pane, poskytni mi dnes môj každodenný chlieb v mene Ježiša.

7). Ó, Pane, nevedú ma k pokušeniu a vyslobodí ma od všetkého zlého dnes v Ježišovom mene.

8). Vyhlasujem, že tí, ktorí na mňa čakajú celú noc, aby ráno štrajkovali, neuvidia slnko v dnešnom Ježišovom mene.

9). Och Bože! Pošlite dnes svojich anjelov na ochranu môjho života v mene Ježiša.

10). Vyhlasujem, že každé menovanie smrti, ktoré je dnes zamerané na mňa, či už je to poslané mne alebo prostredníctvom inej osoby, je nespokojné a roztrhané na kúsky v mene Ježiša.

11). Pane, vychovávaj mužov a ženy, aby mi dnes pomohli uspokojiť všetky moje potreby v mene Ježiša.

12). Ó, Pane, keď ti dnes ráno podávam chválu chvály, nech za mnou po celý deň za mnou bude nasledovať dážď požehnaní v mene Ježiša.

13). Ó, Pane, dovoľte mi dnes vidieť milosť v mene Ježiša.

14). Pane, pomocou svätého ducha vo mne vedie moje kroky, keď čelím výzvam dňa v mene Ježiša.

15). Ó, Pane, posväť ma za dnešné dielo v Ježišovom mene.

16). Ó, Pane, dej mi moje srdečné túžby po dnešok v mene Ježiša.

17). Ó, Pane, nech sa sklamania a zlyhanie včera neopakujú v mojom živote dnes ráno v mene Ježiša.

18). Vyhlasujem, že dnes ráno uvidím vaše podivné skutky a vaše podivné činy v mojom živote v Ježišovom mene.

20). Ó, Pane, neposudzuj ma dnes podľa miery svojej viery. Nechaj na mňa padnúť dážď tvojej neľútostnej milosti a milosrdenstva, keď opúšťam svoj dom v mene Ježiša.

21). Keď sa zobudím dnes ráno, zobudím sa svojou slávou a piesňami chvály, ktoré zatienia všetky smúty v mene Ježiša.

22). Och Bože! Keď som sa dnes ráno zobudil, poslať dnes z nebies a pomocníkov môjho osudu pomoc v Ježišovom mene.

23). Pane, nech ma dnes ráno uvidím tvoju milosť a povediem ma tak, ako by som dnes mal ísť v Ježišovom mene.

24). Ó, Pane, buď môj obhajca proti všetkým dnešným problémom v Ježišovom mene.

25). Dnes ráno ráno prorokujem svojmu životu, že keď vstávam, všetky mŕtve veci okolo môjho života, mojej rodiny, môjho podnikania a kariéry sa vracejú k životu v Ježišovom mene.

26). Ó, Pane, ďakujem za tvoju vytrvalú lásku, ktorá je každé ráno nové v Ježišovom mene.

27). Prorokoval som, že všetky zápletky proti môjmu životu sa dnes zvrátia v mene Ježiša.

28). Otec mi dáva nadprirodzenú múdrosť pre moje činnosti dnes ráno v mene Ježiša

29). Otče, vyhlasujem, že všetky moje dnešné cesty budú v mene Ježiša bezplatné.

30). Vyhlasujem, že dnes budem počuť dobré správy počnúc dnes ráno v mene Ježiša.
Ďakujem Ježišu.

10 veršov inšpiratívnych ranných biblie

Týchto 10 inšpiratívnych ranných biblických veršov vám pomôže pri vašej rannej oddanosti. Modliť sa Božím slovom je veľmi efektívne. Pred modlitbou každé ráno vám odporúčam prečítať si aspoň 3 z týchto veršov. Toto dodá vášmu pokojnému času s Bohom väčšiu hodnotu a kvalitu. Aj keď chodíte na svoje každodenné činnosti, stále nájdete čas premýšľať o týchto veršoch pre maximálnu produktivitu.

10 veršov inšpiratívnych ranných biblie

1). Nárek 3:23:
23 Každé ráno sú nové: skvelá je tvoja vernosť.

2). Žalmy 5: 3:
3 Môj hlas budeš počuť ráno, Pane; ráno ti dám svoju modlitbu a pozerám sa.

3). Žalmy 59: 16:
16 Ale budem spievať o tvojej sile; Ráno budem nahlas spievať o tvojom milosrdenstve, lebo si bol mojou obranou a útočiskom v deň svojich problémov.

4). Izaiáš 33:2:
2 Pane, buď milostivý k nám; Čakali sme na teba: buď ich rameno každé ráno, naše spasenie aj v čase problémov.

5). Zefaniah 3:5:
5 Spravodlivý Pán je v jeho strede; neurobí neprávosť; každé ráno rozsvieti svoj súd, nezlyhá; ale nespravodliví nepoznajú hanbu.

6). Izaiáš 50:4:
4 Pán Hospodin mi dal jazyk naučených, aby som vedel, ako hovoriť slovo v sezóne tomu, kto je unavený.

7). Exodus 36: 3:
3 A dostali od Mojžiša všetku obetu, ktorú priniesli synovia Izraelovi za prácu služby svätyne, aby ju odviedli. A každé ráno mu prinášali obeti zadarmo.

8). 1 Kroniky 9:27:
27 A obetovali sa okolo domu Božieho, pretože sa na nich vznášal obrad a každé ráno sa na nich vzťahovalo ich otvorenie.

9). Jeremiáš 21:12
12 Ó, Dávidov dom, takto hovorí Pán; Ráno vykonajte súd a vydajte toho, ktorý je pokazený z ruky utláčateľa, aby moja zúrivosť nevyšla ako oheň a nespálila ho, aby ju nikto nemohol uhasiť pre zlé konanie.

10). Žalmy 101: 8:
8 Čoskoro zkazím všetkých bezbožných zeme; aby som odrezal všetkých bezbožných z mesta Pána.

inzercia

14 POZNÁMKY

  1. Drahý kazateľ, Pán je vaša sila a vodca. Ďakujeme za usilovnú prácu, vrúcnosť a vytrvalé úsilie, aby sme kresťanom pomohli byť viac modlitbovými. Sám Pán bude vždy vaša zadná odmena. Boh ti žehnaj.

  2. Som Abia leo Páči sa mi modlitebné body, ktoré som tu videl, modlím sa, aby mi ich Boh dal žehnať mne a mojej rodine v Ježišovom mene

    Vďaka

  3. Jediné najlepšie jedlo na výživu kresťanského dňa sú takéto ranné modlitby. Strúhadlo je pán, ktorý vás kŕmil týmito slovami

  4. Drahý Bože, volám sa Akpan EMMANUEL. prosím, potrebujem modlitbu za môj finančný prielom v mojom živote. IAM pracujúci na dôchodku a teraz už nemám žiadny plat na starostlivosť o seba a svoju rodinu, prosím, zásahu Boha.

  5. Ďakujeme Bohu v najvyšších mocných modlitebných bodoch. Ďakujem Bohu za ne. Môžete im dať modlitebné body za ovocie lona a tiež za modlitby za spojenie so svojím manželom, ktorý žije v inej krajine a verí v financie, aby získal vízum.

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu