18 výkonných nočných modlitebných bodov

10
71222

Žalm 119:62:

62 O polnoci vstávam ti, aby som ti vzdával vďaku za tvoje spravodlivé súdy.

و nočná hodina je zvyčajne hodina duchovné vojny, 18 mocných nočných modlitebných bodov je komplexnou zbraňou duchovného cvičenia. Démonické činnosti, čarodejnícke činnosti sa zvyčajne vykonávajú v noci. Zlé činy sa zvyčajne konajú v noci, preto sa ako znovuzrodený veriaci musíme naučiť viesť duchovnú vojnu modlitbou za nočné bojovanie.

Kto je spôsobilý modliť sa za tieto modlitby?

Veriaci, ktorí trpia útlakom diabla, kresťania, ktorí majú problémy so spánkom v dôsledku démonických útokov a čarodejníc a čarodejníkov. Je to pre veriacich, ktorí chcú zvrátiť zlé plány diabla, ktorý na nich v noci zaútočí.

18 výkonných nočných modlitebných bodov

1). Ó, Pane, ďakujem za tvoju dobrotu, milosrdenstvo a ochranu nad mojím životom a životom mojej rodiny

2). Ó, Pane, bojujem proti všetkému, čo prinesie smútok mne a členom mojej rodiny pred prestávkami v Ježišovom mene.

3). Ó, Pane, nechaj ma v túto noc viesť tvoj ohnivý stĺp, ktorý ma chráni pred každým zlom temnoty v Ježišovom mene.

4). Ó, Pane, každú satanskú nočnú moru alebo zlé sny dnes večer zastavíme v mene Ježiš.

5). Odporujem každému moru, ktoré sa potuluje v tme v mene Ježiša.

6). Ó, Pane, od tejto noci prepúšťaj pretekajúce požehnania, ktoré budú pre túto rodinu v mene Ježiša viac ako dosť.

7) Každý zlý pohyb čarodejníc a čarodejníkov proti ktorémukoľvek členovi mojej rodiny je zrušený ohňom v mene Ježiš.

8). Otče, vytrhni ma a moju domácnosť z akéhokoľvek hriechu noci v Ježišovom mene Amen.

9). Ktokoľvek a čokoľvek, čo sa v túto noc tvrdí, že je kráľom, okrem kráľa kráľov, dostane oheň Ducha Svätého v mene Ježiša.

10). Ó, Pane, otvor oči, aby som dnes večer videl nové odhalenia, keď spím v mene Ježiša.

11). Ó, Pane, dnes večer v mojom dome v Ježišovom mene realizujem oheň svätého ducha proti akejkoľvek činnosti čarodejníc a čarodejníkov v mojom dome.

12). Vyhlasujem, že dnes večer vo svojej posteli snívam o snu o veľkosti v mene Ježiša.

13) Vyhlasujem, že moje územie je oblasťou „zákazu pobytu“ pre všetky vrčiace duchovné psy, ktoré sa v noci potulujú mestami v Ježišovom mene.

14). Ó, Pane, nech dnes tvoji anjeli ochrany strážia tento dom dnes večer v Ježišovom mene.

15). Vyhlasujem, že všetci duchovní revúci levy a večerní vlci, ktorí zožierajú v noci, budú prepadnutí nebeskými zástupmi a zničení v mene Ježiša.

16). Otec nechal dnes večer všetkých chorých v tejto rodine prebudiť sa v mene Ježiša zdravo.

17) Pozývame Ježiša Krista do nášho domu, aby tu dnes večer zostal

18). Otče, vyznávam každého ducha strachu spojeného s nocou v Ježišovom mene.

 

10 biblických veršov pre nočné modlitby

Zostavili sme tiež 10 biblických veršov pre nočné modlitby, ktoré vám pomôžu pri vašej polnočnej štúdii. Prečo potrebujeme biblické verše? Musíme pochopiť, že modlitba bez Božieho slova sa modlí prázdna. Je to Božie slovo, ktoré máme vo svojich srdciach, s ktorým sa modlíme k Bohu, aby sme boli efektívny v našich modlitbách.

Modlitba za biblické verše má mnoho výhod, medzi ktoré patria:

1) Buduje vašu vieru. Viera prichádza počúvaním slova

2). Pripomínaš Bohu jeho slovo.

3). Modlíš sa s väčším porozumením

4) Nemodlíš sa

5) Modlíte sa podľa Božej vôle

Nižšie je 10 biblických veršov pre nočné modlitby

1). Lukáš 6:12:
12 A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel na horu, aby sa modlil, a pokračoval celú noc v modlitbe k Bohu.

2). Genesis 32: 24:
32 Preto nejedia synovia Izraelovi z šľachy, ktorá sa krčí, ktorá je na stehne, až do dnešného dňa, pretože sa dotkol dutiny Jakobovho stehna v šľachách, ktoré sa zmenšili.

3). 1. Samuelova 15:11:
11 Je mi ľúto, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil od toho, aby ma nasledoval, a nevykonal moje prikázania. A to zarmútilo Samuela; A volal k Pánovi celú noc.

4). Žalm 55: 17:
17 Večer, ráno a poludnie sa budem modliť a budem hlasovať, a počuje môj hlas.

5). Žalm 119: 62:
62 O polnoci vstávam ti, aby som ti vzdával vďaku za tvoje spravodlivé súdy.

6). Skutky 16:25:
25 A o polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali chvály Bohu a väzni ich počuli.

7). Žalm 63: 6:
6 Keď si ťa pamätám na svojej posteli a budem na tebe meditovať v nočných hodinách

8). Žalm 119: 148:
148 Moje oči bránia nočným hliadkam, aby som vo svojom slove meditoval.

9). Žalm 119: 55:
55 Pamätám si na tvoje meno, Pane, v noci a zachovávam tvoj zákon.

10). Žalm 134: 1:
1 Hľa, žehnajte Pane, všetci služobníci Pána, ktorí stojíte v noci v dome Pánovom..

10 POZNÁMKY

  1. Hovorte mi do života. Verím, že BOH mi môže pomôcť pri útoku čarodejníc v našom. Ďakujem, že tvoja modlitba naozaj pomôže o polnoci

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.